71 Works

Eesti-mari sõnaraamat

Sven-Erik Soosaar

EstNLTK tokenizer

Sven Laur

Tekstide helindaja ja heliraamatute genereerija

Meelis Mihkla

EstNLTK tokenizer

Sven Laur

EstNLTK morphological analysis

Sven Laur

Eesti Wordnet (2.0 beeta)

Heili Orav & Kadri Vare

Eesti kaasaegsed anekdoodid

Liisi Laineste

Eesti Keele Instituudi isikunimeandmebaas

Maire Raadik

Veebipõhine sõnastikusüsteem EELex

Ülle Viks

Mulgi sõnastik

Tiina Laansalu

Vanema eestikeelse algupärase ilukirjanduse kogu

Marin Laak & Vilve Asmer

etTenTen korpus, morfoloogiliselt ühestatud

Kadri Muischnek

1001 lastemängu aastast 1935

Risto Järv & Astrid Tuisk

Eesti keele õpikute lausete korpus A1–C1

Jelena Kallas & Kristina Koppel

Võru murde HTS-kõnesüntesaator

Meelis Mihkla

Tekstide helindaja ja heliraamatute genereerija

Meelis Mihkla

Uudiste lugeja Androidis

Meelis Mihkla

Eesti Wordnet (2.0 beeta)

Heili Orav & Kadri Vare

Eesti viipekeele - eesti keele veebisõnastik

Margit Langemets

Militerm

Tiina Soon

Maailma maade nimed

Tiina Laansalu

Vanapärase Võru murde sõnaraamat

Inge Käsi

Vanema eestikeelse algupärase ilukirjanduse kogu

Marin Laak & Vilve Asmer

Eesti keele sõnapered - indeks

Indrek Hein & Silvi Vare

Registration Year

  • 2017
    71

Data Centers

  • Keeleressursid. The Center of Estonian Language Resources
    71