82 Works

Eesti keele õppekorpus 2018 (etSkELL) 2018-04

Jelena Kallas & Kristina Koppel

Eesti kohanimeraamat

Peeter Päll & Marja Kallasmaa

Koond-ner

Sven Laur

Liivi prosoodia korpus

Pärtel Lippus

Vox populi - tekstide helindaja

Indrek Hein

Esterm v20180701

Tiina Soon

Eesti keele ühendkorpus 2017

Jelena Kallas & Kristina Koppel

Eesti keele A1-C1 õpikute korpus 2018

Jelena Kallas & Kristina Koppel

Keelehoiakud Eesti keelekeskkondades 2015

Andres Karjus & Martin Ehala

Pikad sõnad

Pärtel Lippus

Sketch Engine eesti keele õppijale (etSkELL)

Jelena Kallas & Kristina Koppel

UD Estonian ver.2.3

Kadri Muischnek & Kaili Müürisep

EstNLTK teek Pythoni jaoks (ver.1.4)

Sven Laur

EstNLTK teek Pythoni jaoks (ver.1.6.2b)

Sven Laur

Segakorpus: Riigikogu ver.2.0

Kadri Muischnek

Sketch Engine eesti keele õppijale (etSkELL)

Jelena Kallas & Kristina Koppel

Registration Year

  • 2018
    82

Data Centers

  • Keeleressursid. The Center of Estonian Language Resources
    82