89 Works

Mitmikute sagedusloendid

Kadri Muischnek

Corpus of Estonian newspaper texts D

Kadri Muischnek

Eesti keele Kitsenduste Grammatika reeglid 1.0

Kadri Muischnek

Kollokatsioonide tuvastaja

Kadri Muischnek

Osalausestaja

Siim Orasmaa

Foneetikakorpuse otsimootor

Pärtel Lippus

Kõnesämplid kõneravi.ee jaoks

Lea Kübar & Andres Mellik

Ajalehe Setomaa korpus

Sulev Iva

Võru-eesti paralleelkorpuse kasutajaliides

Sulev Iva

Võru - eesti paralleelkorpus

Sulev Iva

Faktituletaja visualiseerimisliides

Sven Laur

Faktituletaja Pythonis

Sven Laur

Mallipõhine faktituletaja

Sven Laur

Corpus of Estonian law texts D

Kadri Muischnek

Mitmikute sagedusloendid

Kadri Muischnek

Subtiitrite helindaja

Meelis Mihkla

Maltparseri analüüsitud koondkorpus 1.0

Kadri Muischnek

Kollokatsioonid

Kadri Muischnek

Võro ja seto kirjanduskogu

Sulev Iva

Süntaksi eeltöötlusmoodulid (EtTenTen formaadile)

Kaili Müürisep & Kristiina Vaik

Kõnesämplid kõneravi.ee jaoks

Hannalore Taal

Audiovisuaalse kõnesünteesi rakendus Linuxile

Einar Meister

Tekstide helindaja

Indrek Hein

Kollokatsioonid

Kadri Muischnek

Registration Year

  • 2019
    89

Data Centers

  • Keeleressursid. The Center of Estonian Language Resources
    89