3,796,761 Works

Beretning HEM 2801

M.W. Olesen & M. Winther Olesen

OBM 8433 udgravning

Mads Runge

HEM 2673 Ravnsvadgård_Beretning

H.C. Vorting
I 1984 foretog RAS, Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat, rekognoscering forud for anlæggelse af naturgasledning Skovby-Studstrupværket. Herved indkom følgende fund: 6 skår, 1 flintafslag og 27 stk. brændt flint. Et par af skårene er fra oldtiden. Herefter blev der i 1985 foretaget arkæologiske undersøgelser i forbindelse med anlæg af naturgasledningen. I april og maj foretog Herning Museum prøvegravning på en 259 m lang strækning og udgravning i 2 felter, der var 16 og 42 m i længden....

Beretning

Claus Feveile & C. Feveile

VSM 09892 Beretning

Mikkel Kieldsen

HEM5339 Grønbæksminde IV

Martin Winther Olesen

Beretning

Christian Klinge
Der blev ved undersøgelsen fundet to langhuse, det ene udateret, sandsynligvis fra yngre bronzealder, det andet er C-14 dateret til starten af ældre germansk jernalder. Omkring bygningerne fandtes desuden en række lertagningsgruber og en grøft.

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Nr. Højrup Kirke 2012

Hans Mikkelsen

HOM 2289 Udgravning

Danske Afd. Nationalmuseet & Horsens Museum

Istandsættelsesrapport 2010

T.R. Kristensen & Jørgen Frandsen
Restaurering og tildækning af vestre mur i mølleruinen i 2010

FHM 4016 Randlev

J. Jeppesen
Udgravning af boplads fra vikingetiden. Der fremkom ved udgravningen flere nedgravede skatte i form af ædle metaller, afklip af sølv samt arabiske sølvmønter. Beretningen dækker udgravninger fra 1998, 1999, 2000,2001 og 2003

FHM 5183 Beretning

L.K. Larsen & B.R. Bitsch

FHM 4792 Kirstinelund

Poul Nissen
Ved udgravningen blev der undersøgt et enfaset gårdsanlæg fra 375-550 e. Kr. (ældre germansk jernalder). Derfor blev der udtaget prøver til en fosfatkartering af gårdsanlægget. Ca. 80 m nord for denne gård blev der fundet yderligere 4 langhuse, samt fragmenter af hegnsfoløb fra samme periode. I samme område blev der udgravet et par gruber fra slutningen af 700-300 f. Kr. (sen yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder.

09558 Beretning

J. Westermann

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Tyrsting kirkegård 2017

Hans Mikkelsen
I forbindelse med fremføring af forsyningskabel over kirkegården kunne det konstateres, at den eksisterende kirke fra 1767 meget muligt er opført på den oprindelige kirkes fundament.

HBV 602 beretning

Vejdirektoratet, P. Legarth, E. Hertz & Per Ole Rindel
Som led i de arkæologiske undersøgelser forud for anlæggelsen af motorvejen Kolding-Esbjerg udgravede Museet på Sønderskov i 1994 på lokaliteten Nørregård VI, en lille boplads fra tidlig Maglemosekultur. Over et større areal blev der fundet også sporadiske bebyggelsesspor samt neolitisk bopladsflint. Bopladsen fra tidlig Maglemose-kultur (præboreal tid) repræsenterer en markant og velafgrænset flintkoncentration på 8-10 m i diameter. Den er beliggende nær hovedvandskellet, relativt højt i terrænet på den nordøstlige del af en bakketunge, der...

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Haderup kirkegård 2015

Henriette Rensbro
I forbindelse med sænkningen af gulvet i koret fremkom 4 mønter af særlig karakter. De er alle middelalderlige og blev hjemtaget til Nationalmuseets Mønt – og Medaillesamling. Derudover blev der også fundet et stykke vinduesglas. Desuden fandt håndværkerne under prædikestolen to flaskeposter, skrevet i henholdsvis 1917 og 1977. De blev åbnet, og viste sig at være en hilsen til fra håndværkere fra tidligere byggeprojekter til nutidens håndværkere og menighedsrådet.

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Godsted kirkegård 2016

Henriette Rensbro
I forbindelse med registreringen af forholdene på kirkegården kunne det konstateres, at der sandsynligvis er fyldt jord på hele vejen rundt om kirken.

MLF 00604 Søndergade 27, Sakskøbing

Stine Jæger Hoff
I forbindelse med en forundersøgelse forud for udvidelsen af Super-Brugsen i Sakskøbing By på matrikel 100f mfl. blev der registreret spor efter håndværksaktivitet fra smedning i form af en ovn, gruber og kulturlag dateret til 1600-1700-tallet.

HAM4527 Arrild Svømmehal - Beretning2006

Signe Lützau Pedersen
Beretning efter en arkæologisk udgravning i 2006. Udgravning efter forudgående forundersøgelse i henhold til museumlovens § 27. Som følge af lokalplan 4.1-03 lbn. 168 skulle et område ved siden af Arrild Svømmehal i Arrild ved Toftlund ud-lægges til sommerhusgrunde. Ved udgravningen blev et areal på lige over 2000 m2 undersøgt. Undersøgelsen foregik på to separate udgravningsfelter. Felt A, i alt ca. 1900 m2, var placeret i den nordligste del af området. Her fremkom to hustomter...

BMR 3509 Hjuleregård 2007 resume

Michael Thorsen
Resumé af beretning med beskrivelse af fund fra tragtbægerkultur.

beretning

Martin Winther Olesen

HEM 3567 Søvej II_Beretning

H. Rostholm
Herning Museum foretog i perioderne 15.- 19. januar og 2.-5. februar 1999 prøvegravning og ud mindre udgravning på den nordlige del af Brande Omfartsvej, samt på et stort bassinområde nord for vejen på i alt 2050m2. Herved fremkom fire steder med spredte stolpehuller fra oldtid og nyere tid. På overfladen var opsamlet skår, der antageligt var fra jernalderen, samt en smule bearbejdet flint.

VSM 08902, Kvolborg Syd. Prøvegravningsrapport

L. Christensen
Rapport fra prøvegravning forud for anlæggelse af naturgasledning

Beretning

L. Rasmussen, J.A. Jørgensen, H. Kjær, A.H. Nielsen, N. Kristensen & T. Thomsen

Registration Year

 • 2019
  3,796,761

Resource Types

 • Text
  1,172,446
 • Dataset
  1,089,941
 • Image
  761,223
 • Other
  150,285
 • Collection
  98,082
 • PhysicalObject
  91,432
 • Software
  39,226
 • Audiovisual
  34,258
 • Sound
  22,193
 • InteractiveResource
  4,613
 • Event
  2,519
 • DataPaper
  1,790
 • Workflow
  824
 • Model
  150
 • Service
  45

Affiliations

 • Imperial College London
  7,939
 • California Institute of Technology
  4,813
 • Old Dominion University
  852
 • University of Kentucky
  229
 • Utah State University
  170
 • National Marine Fisheries Service
  156
 • Bank of Canada
  104
 • International Institute of Tropical Agriculture
  94
 • University of Wrocław
  82
 • International Institute of Tropical Agriculture
  82