4 Works

Jakość nocnego nieba w obserwatoriach astronomicznych na podstawie monitoringu prowadzonego przez sieć ALPS

Sylwester Kołomański, Przemysław J. Mikołajczyk, Krzysztof Kotysz & Piotr Łojko
Polska jest krajem o dużym i narastającym zanieczyszczeniu światłem. Dla astronomii jakość nocnego nieba, na którą w istotny sposób wpływa zanieczyszczenie światłem, jest kluczowa dla możliwości prowadzenia badań naukowych. ALPS to sieć automatycznych stacji przeznaczonych do ciągłego monitoringu nieba.

„Gdzie ciemno tam przyjemno?” Skażenie światłem a sukces reprodukcyjny roślin

Marcin Zych
Rośliny są uzależnione od sygnałów środowiskowych sterujących ich rozwojem. Na przykład światło warunkuje efektywną fotosyntezę oraz rejestrowanie informacji o porze dnia i roku. Sztuczne światło nocą (ALAN) wyraźnie zmienia naturalne cykle światła/ciemności, co wpływa na kondycję fizjologiczną roślin i ich relacje ekologiczne.

Rozwój sieci obserwacyjnej ALPS

Przemysław J. Mikołajczyk, Sylwester Kołomański, Krzysztof Kotysz, Adam Markiewicz, Piotr Łojko & Adam Wiernasz
Przedstawiamy rozwój, działanie i cele projektu ALPS. Projekt skupiony jest na monitorowaniu poziomu zanieczyszczenia światłem na terenie Polski, a w szczególności w obserwatoriach astronomicznych. W tym celu gromadzone są dane numeryczne w postaci jasności powierzchniowej nieba mierzonej w okolicach zenitu oraz wykonywane są obrazy całego nieba.

Wpływ zanieczyszczenia światłem na fizjologię ptaków zamieszkujących miasta

Krystyna Skwarło-Sońta
Globalny postęp urbanizacji jest przyczyną ciągłego wzrostu skażenia światłem, które staje się coraz większą uciążliwością nie tylko dla ludzi, ale także dla pozostałych mieszkańców miasta, tj. flory i fauny.

Registration Year

 • 2022
  4

Resource Types

 • Book Chapter
  4

Affiliations

 • University of Warsaw
  4
 • University of Wrocław
  2