188 Works

Migracje iluzji w pejzażu estetycznym

Kamil Lipiński

Anestetyka a ocenianie i kategoryzowanie sztuki

Bogusław Dziadzia

(Od)czucie – przeczucie – współczucie. Wrażliwość egzystencjalna w filozofii Jean-Paula Sartre’a

Marta A. Chojnacka

Ekonomia prestiżu w obiegach metakultury. Wrocławskie środowiska i instytucje kulturalne po doświadczeniu Europejskiej Stolicy Kultury

Anna Świętochowska, Krzysztof Gubański & Katarzyna Wojnar

Gem, set, algorytm. Intermedialne projekty wykorzystujące dane tenisowe

Antoni Michnik

Performatyka i dramatologia sportu. Próba przewrotki teoretycznej

Dariusz Kosiński

Czy dziedzictwo jest płynne?

Michał Murzyn

Wstęp. Niepełnosprawność – techniki wsparcia, techniki reprezentacji

Magdalena Zdrodowska & Sylwia Kołos

Doświadczenie i relacjogenność wydarzeń kulturalnych w trakcie weekendów specjalnych ESK Wrocław 2016

Katarzyna Kajdanek

Wstęp. Kultura emocji

Magdalena Szpunar

Marka Conrad w globalnym przemyśle kulturowym

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech & Tomasz Sańpruch

Eksperymentalny spacer typograficzny po Zgorzelcu i Görlitz

Joanna Kocon

O „brudnej” antropologii

Kalina Kukiełko-Rogozińska

Od muzyki w radiu do muzyki w sieci

Stanisław Jędrzejewski

„Ręce pracujące” w dokumentacji fotograficznej Janiny Mierzeckiej i medycznej Henryka Mierzeckiego

Małgorzata Radkiewicz

Widzialność, kompensacja i kontrola. Niepełnosprawne postacie w grach wideo

Bartosz Wieremiej

Performatywna trans/fuzja. Poskramianie symbolicznego wampira

Małgorzata Dancewicz

Aksjo- i racjomorfizm a emocjonalna i poznawcza wrażliwość

Jan Pleszczyński

Oral history i badania nad historią muzyki popularnej

Magdalena Parus

Artefakty i technologia kultur wojskowych wspierająca weteranów z niepełnosprawnością

Beata Borowska-Beszta

Zabawy (z) białymi krukami

Joanna Zajkowska

Niewrażliwość człowieka ekonomicznego

Paweł Tomczok

Komiksowe oblicza wojny. Przyczynek do analizy biograficznych narracji wojennych

Paweł Ciołkiewicz

Technologia jako narzędzie społecznej dystynkcji. Nieoczywiste relacje techniki i niepełnosprawności

Magdalena Zdrodowska

Registration Year

  • 2019
    188

Resource Types

  • DataPaper
    188