221 Works

Doświadczanie przeszłości w kulturze współczesnej. Omówienie wyników najnowszych badań

Zuzanna Maciejczak
Kultura Współczesna 95, 2 (2017), pp. 274-279

Wstęp. Polskie doświadczenia w realizacji programu ESK

Paweł Kubicki
Kultura Współczesna 98, 5 (2017), pp. 10-12

Wytyczanie tras w praktykowaniu humanistyki. Zbigniew Osiński (1939-2018)

Juliusz Tyszka
Kultura Współczesna 99, 1 (2018), pp. 206-211

„Kultury w ruchu”. Sprawozdanie z III Zjazdu PTK

Mateusz Nowacki & Jakub Walczyk
Kultura Współczesna 96, 3 (2017), pp. 262-267

Obrazy emocji, emocje świata – fotografie wojenne Rity Leistner

Kalina Kukiełko-Rogozińska & Krzysztof Tomanek
Kultura Współczesna 95, 2 (2017), pp. 14-26

Głosy w dyskusji nad „Encyklopedią wiedzy o kulturze”

Anna Zeidler-Janiszewska, Eugeniusz Wilk, Anna Czajka-Cunico, Krzysztof Moraczewski, Witold Kawecki, Ewa Kosowska, Stefan Bednarek & Grzegorz Godlewski
Kultura Współczesna 94, 1 (2017), pp. 227-239

Emotywne aspekty recepcji muzycznej

Magdalena Szpunar
Kultura Współczesna 96, 3 (2017), pp. 68-77

Performatywna trans/fuzja. Poskramianie symbolicznego wampira

Małgorzata Dancewicz
Kultura Współczesna 101, 2 (2018), pp. 101-111

„Hej, hej, tu NBA”, czyli recepcja amerykańskiego basketu w Polsce

Jakub Papuczys
Kultura Współczesna 94, 1 (2017), pp. 70-80

Świat na krawędzi… Współczesne wojny w dyskursie medialnym

Urszula Jarecka
Kultura Współczesna 95, 2 (2017), pp. 94-107

Narodziny ban-optykonu i lęki przed paszportem biometrycznym

Marta Brzezińska-Pająk & Rafał Nahirny
Kultura Współczesna 101, 2 (2018), pp. 51-61

Wizerunek, duma, polityka – tożsamość lokalna a Europejska Stolica Kultury

Mateusz Błaszczyk
Kultura Współczesna 98, 5 (2017), pp. 57-72

Kategoria mitu a lokalne polityki rozwojowe. Uwagi do kilku dolnośląskich projektów z lat 2015–2017

Łukasz Medeksza
Kultura Współczesna 98, 5 (2017), pp. 91-107

Architektura bidonvilles w Casablance

Katarzyna Wiącek
Kultura Współczesna 102, 3 (2018), pp. 176-196

Wrażliwość reportera? Autorefleksja dziennikarzy wobec „widoku cudzego cierpienia”

Edyta Żyrek-Horodyska
Kultura Współczesna 103, 4 (2018), pp. 81-90

Nowa geografia muzyczna: centrum – opór – peryferia

Waldemar Kuligowski
Kultura Współczesna 96, 3 (2017), pp. 46-57

Miasta-utopie jakie znamy. Spotkanie między dyscyplinami

Magdalena Matysek-Imielińska & Agata Twardoch
Kultura Współczesna 106, 3 (2019), pp. 10-13

Urban commons - czy z utopii można zrobić rzeczywistość?

Agnieszka Bugno-Janik, Borys Cymbrowski, Marek Janik & Justyna Łuksza
Kultura Współczesna 106, 3 (2019), pp. 26-39

Rzeźby Igora Mitoraja w mieście-utopii

Beata Klocek di Biasio
Kultura Współczesna 106, 3 (2019), pp. 106-120

Rewitalizacja - w poszukiwaniu utopii czy miasta idealnego?

Marta Jaskulska
Kultura Współczesna 106, 3 (2019), pp. 136-147

Niewrażliwość człowieka ekonomicznego

Paweł Tomczok
Kultura Współczesna 103, 4 (2018), pp. 186-199

Niewrażliwe państwo, wrażliwa literatura. Prace Swietłany Aleksijewicz jako egzemplifikacje traumy (nie)wypowiedzianej

Ewa Bielska
Kultura Współczesna 103, 4 (2018), pp. 70-80

Migracje iluzji w pejzażu estetycznym

Kamil Lipiński
Kultura Współczesna 101, 2 (2018), pp. 193-201

Wrażliwość wobec psychologizacji życia i kultury ekshibicjonizmu

Barbara Cyrek
Kultura Współczesna 103, 4 (2018), pp. 102-110

Anestetyka a ocenianie i kategoryzowanie sztuki

Bogusław Dziadzia
Kultura Współczesna 103, 4 (2018), pp. 41-56

Registration Year

  • 2020
    33
  • 2019
    188

Resource Types

  • Data Paper
    221