143 Works

Wstęp. Technologie, lęki i imaginaria społeczne

Renata Tańczuk, Rafał Nahirny & Marta Brzezińska-Pająk

Głosy w dyskusji nad „Encyklopedią wiedzy o kulturze”

Anna Zeidler-Janiszewska, Eugeniusz Wilk, Anna Czajka-Cunico, Krzysztof Moraczewski, Witold Kawecki, Ewa Kosowska, Stefan Bednarek & Grzegorz Godlewski

Registration Year

  • 2019
    143

Resource Types

  • DataPaper
    143

Data Centers

  • Narodowe Centrum Kultury
    143