481 Works

Additional file 3 of Transcriptome and Metabolome Analyses Reveals the Pathway and Metabolites of Grain Quality Under Phytochrome B in Rice (Oryza sativa L.)

Fei Li, Ye Liu, Xiaohua Zhang, Lingzhi Liu, Yun Yan, Xin Ji, Fanshu Kong, Yafan Zhao, Junzhou Li, Ting Peng, Hongzheng Sun, Yanxiu Du & Quanzhi Zhao
Additional file 3. Table S3. The name and number of metabolites.

Additional file 2 of Transcriptome and Metabolome Analyses Reveals the Pathway and Metabolites of Grain Quality Under Phytochrome B in Rice (Oryza sativa L.)

Fei Li, Ye Liu, Xiaohua Zhang, Lingzhi Liu, Yun Yan, Xin Ji, Fanshu Kong, Yafan Zhao, Junzhou Li, Ting Peng, Hongzheng Sun, Yanxiu Du & Quanzhi Zhao
Additional file 2. Table S2. Gene names and numbers for differential pathways.

Additional file 2 of The landscape of hervRNAs transcribed from human endogenous retroviruses across human body sites

Jianqi She, Minghao Du, Zhanzhan Xu, Yueqi Jin, Yu Li, Daoning Zhang, Changyu Tao, Jian Chen, Jiadong Wang & Ence Yang
Additional file 2: Table S1-S15. Supplementary tables.

Additional file 1 of Application of logistic differential equation models for early warning of infectious diseases in Jilin Province

Tianlong Yang, Yao Wang, Laishun Yao, Xiaohao Guo, Mikah Ngwanguong Hannah, Chan Liu, Jia Rui, Zeyu Zhao, Jiefeng Huang, Weikang Liu, Bin Deng, Li Luo, Zhuoyang Li, Peihua Li, Yuanzhao Zhu, Xingchun Liu, Jingwen Xu, Meng Yang, Qinglong Zhao, Yanhua Su & Tianmu Chen
Additional file 1. Fitting parameters of HFRS, shigellosis, mumps, HFMD and scarlet fever by the LDE model in Jilin Province. (N is the upper limit of cumulative infectious disease cases; k is the correlation coefficient; c is a constant).

Additional file 2 of A potential pathogenic hypoxia-related gene HK2 in necrotizing enterocolitis (NEC) of newborns

Yujie Han, Xianghong Liu, Lili Kang, Dong Chen, Yongqing Li, Huiping Zhang, Mingying Sun, Hui Gao, Zhongtao Gai & Xiaoying Li
Additional file 2. Detailed GO and KEGG functional results of core genes in NEC.

Additional file 1 of A potential pathogenic hypoxia-related gene HK2 in necrotizing enterocolitis (NEC) of newborns

Yujie Han, Xianghong Liu, Lili Kang, Dong Chen, Yongqing Li, Huiping Zhang, Mingying Sun, Hui Gao, Zhongtao Gai & Xiaoying Li
Additional file 1. Detailed functional results of DEmRNAs.

Additional file 4 of Long noncoding RNA IRF1-AS is associated with peste des petits ruminants infection

Bo Wen, Xuefeng Qi, Daiyue Lv, Lulu Yang, Pan Tang, Wenchi Chang, Shuizhong Han, Shengmeng Yu, Shaopeng Wei, Qinghong Xue & Jingyu Wang
Additional file 4. Target mRNAs related to immune system. According to the GO annotation, 141 target mRNAs were classified as the BP term immune system.

The lncRNA RHPN1-AS1 downregulation promotes gefitinib resistance by targeting miR-299-3p/TNFSF12 pathway in NSCLC

Xuehao Li, Xin Zhang, Chunlu Yang, Su Cui, Qiming Shen & Shun Xu
Although epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitor (TKI) gefitinib has exhibited notable clinical efficacy in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients. However, its therapeutic efficacy is ultimately limited by the development of gefitinib resistance. The present study aimed to investigate the effects of the long non-coding RNA, RHPN1-AS1 on gefitinib resistance in NSCLC and explore the underlying mechanisms. In this study, RHPN1-AS1 was observed to be downregulated in gefitinib resistant patients and NSCLC...

Additional file 9 of Carbohydrates and ginsenosides in shenmai injection jointly improve hematopoietic function during chemotherapy-induced myelosuppression in mice

Shiyu Zhang, Yinxiao Mi, Tingting Ye, Xiaoyan Lu, Li Liu, Jing Qian & Xiaohui Fan
Additional file 9: Table S6. GO analysis of common DEGs in S and S+Rg groups.

Additional file 7 of Carbohydrates and ginsenosides in shenmai injection jointly improve hematopoietic function during chemotherapy-induced myelosuppression in mice

Shiyu Zhang, Yinxiao Mi, Tingting Ye, Xiaoyan Lu, Li Liu, Jing Qian & Xiaohui Fan
Additional file 7: Table S4. Common DEGs in S and S+Rg groups.

Additional file 9 of Carbohydrates and ginsenosides in shenmai injection jointly improve hematopoietic function during chemotherapy-induced myelosuppression in mice

Shiyu Zhang, Yinxiao Mi, Tingting Ye, Xiaoyan Lu, Li Liu, Jing Qian & Xiaohui Fan
Additional file 9: Table S6. GO analysis of common DEGs in S and S+Rg groups.

Additional file 6 of Carbohydrates and ginsenosides in shenmai injection jointly improve hematopoietic function during chemotherapy-induced myelosuppression in mice

Shiyu Zhang, Yinxiao Mi, Tingting Ye, Xiaoyan Lu, Li Liu, Jing Qian & Xiaohui Fan
Additional file 6: Table S3. Co-regulated DEGs among the three-treatment group and Model group.

Additional file 11 of Carbohydrates and ginsenosides in shenmai injection jointly improve hematopoietic function during chemotherapy-induced myelosuppression in mice

Shiyu Zhang, Yinxiao Mi, Tingting Ye, Xiaoyan Lu, Li Liu, Jing Qian & Xiaohui Fan
Additional file 11: Table S8. KEGG pathway analysis of Model, S+Rg, S, and Rg groups.

Additional file 7 of Carbohydrates and ginsenosides in shenmai injection jointly improve hematopoietic function during chemotherapy-induced myelosuppression in mice

Shiyu Zhang, Yinxiao Mi, Tingting Ye, Xiaoyan Lu, Li Liu, Jing Qian & Xiaohui Fan
Additional file 7: Table S4. Common DEGs in S and S+Rg groups.

Source data of Deficiency or excess groundwater iodine and its health implications.xlsx

Ruoqi Ma, Mingquan Yan, Peng Han, Ting Wang, Bin Li, Shungui Zhou, Tong Zheng, Yandi Hu, Alistair G. L. Borthwick, Chunmiao Zheng & Jinren Ni
The dataset includes geographical information of groundwater sampling sites, and concentration of groundwater iodine and its species (iodide, iodate and organo-iodine).

Additional file 4 of Functional structure analysis and genome-wide identification of CNX gene family in cotton

Nan Xu, Hong Zhang, Yuexin Zhang, Yapeng Fan, Jing Wang, Waqar Afzal Malik, Cun Rui, Mingge Han, Xuke Lu, Xiugui Chen, Junjuan Wang, Delong Wang, Shuai Wang, Chao Chen, Lixue Guo, Lanjie Zhao & Wuwei Ye
Additional file 4. Table S4: ID and protein sequences of 60 CNXs family members in cotton.

Additional file 4 of Functional structure analysis and genome-wide identification of CNX gene family in cotton

Nan Xu, Hong Zhang, Yuexin Zhang, Yapeng Fan, Jing Wang, Waqar Afzal Malik, Cun Rui, Mingge Han, Xuke Lu, Xiugui Chen, Junjuan Wang, Delong Wang, Shuai Wang, Chao Chen, Lixue Guo, Lanjie Zhao & Wuwei Ye
Additional file 4. Table S4: ID and protein sequences of 60 CNXs family members in cotton.

Additional file 8 of Functional structure analysis and genome-wide identification of CNX gene family in cotton

Nan Xu, Hong Zhang, Yuexin Zhang, Yapeng Fan, Jing Wang, Waqar Afzal Malik, Cun Rui, Mingge Han, Xuke Lu, Xiugui Chen, Junjuan Wang, Delong Wang, Shuai Wang, Chao Chen, Lixue Guo, Lanjie Zhao & Wuwei Ye
Additional file 8. Table S8: Relative expression levels of 8 selected genes under four abiotic stresses.

Additional file 1 of Analysis of risk factors related to extremely and very preterm birth: a retrospective study

Xiaohong Ji, Chengqian Wu, Min Chen, Lili Wu, Ting Li, Zhijing Miao, Yan Lv & Hongjuan Ding
Supplementary Material 1

Long non-coding RNA XIST promotes the progression of esophageal squamous cell carcinoma through sponging miR-129-5p and upregulating CCND1 expression

Haoran Wang, Haomiao Li, Yongkui Yu, Qingfeng Jiang, Ruixiang Zhang, Haibo Sun, Wenqun Xing & Yin Li
Long non-coding RNA (lncRNA) X inactive specific transcript (XIST) has been identified as an oncogenic lncRNA in a series of human cancers, including esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). In this study, we aimed to further explore the underlying mechanism of XIST on ESCC progression. qRT-PCR assay was used to determine the levels of XIST and miR-129-5p. Western blot analysis was performed to assess cyclin D1 (CCND1) expression. Bioinformatic analysis was performed using starBase v2.0 software....

Additional file 14 of A comprehensive pan-cancer analysis of necroptosis molecules in four gynecologic cancers

Jianfeng Zheng, Xintong Cai, Yu Zhang, Huihui Wang, Li Liu, Fengling Tang, Linying Liu & Yang Sun
Additional file 14: Supplementary Table 2. The results of expression differences for pan-cancer analysis.

Additional file 14 of A comprehensive pan-cancer analysis of necroptosis molecules in four gynecologic cancers

Jianfeng Zheng, Xintong Cai, Yu Zhang, Huihui Wang, Li Liu, Fengling Tang, Linying Liu & Yang Sun
Additional file 14: Supplementary Table 2. The results of expression differences for pan-cancer analysis.

Genome-wide comparison of the GRAS protein family in eight Rosaceae species and GRAS gene expression analysis in Chinese white pear (Pyrus bretschneideri Rehder)

Wenjing Chang, Manyi Sun, Mingyue Zhang, Zikai Tang, Jiawen Sheng, Yueyuan Liu, Bobo Song, Jiaming Li, Kejiao Zhao & Jun Wu
The GRAS protein family encodes a family of plant-specific transcription factors that have diverse and significant functions in regulating plant development and anthocyanin biosynthesis. Our study represents the comprehensive identification and comparison of GRAS protein family genes in the Rosaceae. Here, 535 GRAS genes were screened from eight Rosaceae species. Phylogenetic analysis revealed that whole-genome duplication (WGD) events and dispersed duplication events were the major mechanisms promoting the expansion of the GRAS protein family in...

Additional file 2 of mTORC1-c-Myc pathway rewires methionine metabolism for HCC progression through suppressing SIRT4 mediated ADP ribosylation of MAT2A

Liang Zhao, Huizhao Su, Xiaomeng Liu, Hongquan Wang, Yukuan Feng, Yan Wang, Haiqiang Chen, Luo Dai, Shihui Lai, Siqi Xu, Chong Li, Jihui Hao & Bo Tang
Additional file 2: Table S1. Detected gene levels upon methionine restriction in livers of HCC mouce models.

Identification of a novel circular RNA circZNF652/miR-486-5p/SERPINE1 signaling cascade that regulates cancer aggressiveness in glioblastoma (GBM)

Liang Liu, Shan Xiao, Yan Wang, Zifeng Zhu, Yiyao Cao, Sen Yang, Rongkang Mai & Yong Zheng
Circular RNAs (circRNAs) are closely associated with cancer development in glioblastoma (GBM), and this study aims to explore the molecular mechanisms of a novel circular RNA circZNF652 in regulating GBM aggressiveness. The present study found that CircZNF652 and SERPINE1 were upregulated, while miR-486-5p was downregulated in GBM tissues and cell lines, and GBM patients with high expression of CircZNF652 and SERPINE1, and patients with low expression of miR-486-5p tended to have a worse prognosis. Further...

Registration Year

 • 2022
  416
 • 2021
  27
 • 2020
  9
 • 2019
  7
 • 2018
  9
 • 2017
  3
 • 2016
  5
 • 2015
  2
 • 2014
  1
 • 2013
  2

Resource Types

 • Dataset
  481

Affiliations

 • North West Agriculture and Forestry University
  481
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  309
 • Sichuan University
  296
 • Fudan University
  289
 • Zhejiang University
  265
 • Shanghai Jiao Tong University
  265
 • Huazhong University of Science and Technology
  237
 • Chinese Academy of Sciences
  224
 • Sun Yat-sen University
  223
 • Capital Medical University
  206