426 Works

First fossil evidence for a new frog from the Early Cretaceous of the Jiuquan Basin, Gansu Province, north-western China

Jing Zhang, Liping Dong, Baoxia Du, Aijing Li, Xiangtong Lei, Mingzhen Zhang, Sen Wang, Guorong Ma & Jianguo Hui
Based on a well-preserved incomplete skeleton, a new frog, Gansubatrachus qilianensis gen. et sp. nov., is described from the Lower Cretaceous Zhonggou Formation of Jiuquan Basin, Gansu Province, north-western China. This species differs from other frogs in a unique combination of characteristics, such as a robust and non-bifurcated alary process on the premaxilla, a ‘V’-shaped parahyoid, a paired sphenethmoid, eight presacral vertebrae, three pairs of free ribs, and unexpanded sacral diapophyses. Phylogenetic analysis based on...

Additional file 1 of Normalization of tumor markers and a clear resection margin affect progression-free survival of patients with unresectable pancreatic cancer who have undergone conversion surgery

Xiang Li, Xinyuan Liu, Na Lu, Yiwen Chen, Xiaochen Zhang, Chengxiang Guo, Wenbo Xiao, Xing Xue, Ke Sun, Meng Wang, Shunliang Gao, Yan Shen, Min Zhang, Jian Wu, Risheng Que, Jun Yu, Xueli Bai & Tingbo Liang
Additional file 1: Supplementary Figures 1-Figure 3.

Additional file 1 of Proteins in pregnant swine serum promote the African swine fever virus replication: an iTRAQ-based quantitative proteomic analysis

Jinke Yang, Xingguo Yuan, Yu Hao, Xijuan Shi, Xing Yang, Wenqian Yan, Lingling Chen, Dajun Zhang, Chaochao Shen, Dan Li, Zixiang Zhu, Xiangtao Liu, Haixue Zheng & Keshan Zhang
Additional file 1. Differentially expressed proteins in the serum of pregnant and non-pregnant swine.

Additional file 2 of The cervical lymph node contributes to peripheral inflammation related to Parkinson’s disease

Zongran Liu, Yang Huang, Xuejing Wang, Jia-Yi Li, Can Zhang, Ying Yang & Jing Zhang
Additional file 2: Table S2. Differential expression of genes between dCLNs of WT and A53T mice.

Additional file 3 of Can biomarkers identified from the uterine fluid transcriptome be used to establish a noninvasive endometrial receptivity prediction tool? A proof-of-concept study

Aihua He, Hong Wu, Yangyun Zou, Cheng Wan, Jing Zhao, Qiong Zhang, Nenghui Liu, Donge Liu, Yumei Li, Jing Fu, Hui Li, Xi Huang, Tianli Yang, Chunxu Hu, Zhaojuan Hou, Yue Sun, Xin Dong, Jian Wu, Sijia Lu & Yanping Li
Additional file 3: Table S2. Functional enrichment of uterine fluid DEGs.

Additional file 5 of Can biomarkers identified from the uterine fluid transcriptome be used to establish a noninvasive endometrial receptivity prediction tool? A proof-of-concept study

Aihua He, Hong Wu, Yangyun Zou, Cheng Wan, Jing Zhao, Qiong Zhang, Nenghui Liu, Donge Liu, Yumei Li, Jing Fu, Hui Li, Xi Huang, Tianli Yang, Chunxu Hu, Zhaojuan Hou, Yue Sun, Xin Dong, Jian Wu, Sijia Lu & Yanping Li
Additional file 5: Table S4. Functional annotation and Subcellular Location of common markers for nirsERT and rsERT.

Additional file 1 of Modulation of long noncoding RNA (lncRNA) and messenger RNA (mRNA) expression in the liver of Beagle dogs by Toxocara canis infection

Yang Zou, Wen-Bin Zheng, Hany M. Elsheikha, Jun-Jun He, Yi-Xin Lu, Shuai Wang, Aijiang Guo & Xing-Quan Zhu
Additional file 1: Table S1. The differentially expressed mRNAs and lncRNAs in the liver of puppies at three stages post Toxocara canis infection.

Additional file 7 of Modulation of long noncoding RNA (lncRNA) and messenger RNA (mRNA) expression in the liver of Beagle dogs by Toxocara canis infection

Yang Zou, Wen-Bin Zheng, Hany M. Elsheikha, Jun-Jun He, Yi-Xin Lu, Shuai Wang, Aijiang Guo & Xing-Quan Zhu
Additional file 7: Table S5. The co-localization of the mRNAs of the differentially expressed lncRNAs at three stages post Toxocara canis infection.

Additional file 11 of Modulation of long noncoding RNA (lncRNA) and messenger RNA (mRNA) expression in the liver of Beagle dogs by Toxocara canis infection

Yang Zou, Wen-Bin Zheng, Hany M. Elsheikha, Jun-Jun He, Yi-Xin Lu, Shuai Wang, Aijiang Guo & Xing-Quan Zhu
Additional file 11: Table S7. Immune- or inflammation-related GO terms of the differentially expressed lncRNAs in the liver of puppies at three stages post Toxocara canis infection.

Additional file 2 of Reading and writing of mRNA m6A modification orchestrate maternal-to-zygotic transition in mice

Wencheng Zhu, Yufeng Ding, Juan Meng, Lei Gu, Wenjun Liu, Li Li, Hongyu Chen, Yining Wang, Ziyi Li, Chen Li, Yidi Sun & Zhen Liu
Additional file 2: Table S1. The processed SLIM-seq, RNA-seq and proteomics data.

Additional file 2 of The development of a cSMART-based integrated model for hepatocellular carcinoma diagnosis

Tong Wu, Rong Fan, Jian Bai, Zhao Yang, Yun-Song Qian, Lu-Tao Du, Chun-Ying Wang, Ying-Chao Wang, Guo-Qing Jiang, Dan Zheng, Xiao-Tang Fan, Bo Zheng, Jing-Feng Liu, Guo-Hong Deng, Feng Shen, He-Ping Hu, Yi-Nong Ye, Qing-Zheng Zhang, Jing Zhang, Yan-Hang Gao, Jie Xia, Hua-Dong Yan, Min-Feng Liang, Yan-Long Yu, Fu-Ming Sun … & Lei Chen
Additional file 2: Table S3: Detail information of 345 HCC patients in training cohort. Table S4: Detail information of 344 LC patients in training cohort. Table S5: Detail information of 151 HCC patients in test cohort. Table S6: Detail information of 145 LC patients in test cohort. Table S7: Detail information of 112 HCC patients in validation cohort. Table S8: Detail information of 88 LC patients in validation cohort.

Additional file 4 of The development of a cSMART-based integrated model for hepatocellular carcinoma diagnosis

Tong Wu, Rong Fan, Jian Bai, Zhao Yang, Yun-Song Qian, Lu-Tao Du, Chun-Ying Wang, Ying-Chao Wang, Guo-Qing Jiang, Dan Zheng, Xiao-Tang Fan, Bo Zheng, Jing-Feng Liu, Guo-Hong Deng, Feng Shen, He-Ping Hu, Yi-Nong Ye, Qing-Zheng Zhang, Jing Zhang, Yan-Hang Gao, Jie Xia, Hua-Dong Yan, Min-Feng Liang, Yan-Long Yu, Fu-Ming Sun … & Lei Chen
Additional file 4: Table S10: Analysis of top 20 gene mutations in paired cfDNA and tissue samples of HCC patients. Table S11: Analysis of top 20 gene mutations in paired cfDNA and tissue samples of LC patients. Table S12: Analysis of top 20 gene mutations in paired cfDNA and tissue samples of healthy controls.

Additional file 13 of LncRNA-TBP mediates TATA-binding protein recruitment to regulate myogenesis and induce slow-twitch myofibers

Manting Ma, Bolin Cai, Zhen Zhou, Shaofen Kong, Jing Zhang, Haiping Xu, Xiquan Zhang & Qinghua Nie
Additional file 12: Table S3. TBP specific target genes identified by ATAC-seq analysis.

Additional file 1 of Genetic screening of a Chinese cohort of children with hearing loss using a next-generation sequencing panel

Jing Ma, Xiuli Ma, Ken Lin, Rui Huang, Xianyun Bi, Cheng Ming, Li Li, Xia Li, Guo Li, Liping Zhao, Tao Yang, Yingqin Gao & Tiesong Zhang
Additional file 1: Table S1. The panel containing 518 genes associated with deafness.

Additional file 2 of Metabolic classifications of renal cell carcinoma reveal intrinsic connections with clinical and immune characteristics

Le Li, Zheng Chao, Un Waikeong, Jun Xiao, Yue Ge, Yanan Wang, Zezhong Xiong, Sheng Ma, Zhihua Wang, Zhiquan Hu & Xing Zeng
Additional file 2. Partial profiles of MEGENA-hub modules.

Additional file 5 of A novel lncRNA MDHDH suppresses glioblastoma multiforme by acting as a scaffold for MDH2 and PSMA1 to regulate NAD+ metabolism and autophagy

Dong He, Tao Xin, Bo Pang, Jun Sun, Zi Hao Liu, Zhen Qin, Xiao Shuai Ji, Fan Yang, Yan Bang Wei, Zi Xiao Wang, Jia Jia Gao, Qi Pang & Qian Liu
Additional file 5.

Additional file 7 of Comprehensive identification and expression analyses of the SnRK gene family in Casuarina equisetifolia in response to salt stress

Di Ai, Yujiao Wang, Yongcheng Wei, Jie Zhang, Jingxiang Meng & Yong Zhang
Additional file 7: Table S1 Details of the identified CeqSnRK genes. Table S2. The prediction of subcellularlocalization. Table S3. Details of SnRKgenes from Arabidopsis, rice, grapevine, and Populous trichocarpa.Table S4. Detailed information for the 20 motifs in the SnRK proteins of Casuarina equisetifolia. Table S5. Ka/Ks ratios of paralogous andorthologous gene pairs. Table S6. Promoteranalysis of the CeqSnRK genes. TableS7. Promoter analysis of the CeqSnRK genes. Table S8. List of primer sequences used for RT-qPCRanalysis...

Additional file 3 of Reading and writing of mRNA m6A modification orchestrate maternal-to-zygotic transition in mice

Wencheng Zhu, Yufeng Ding, Juan Meng, Lei Gu, Wenjun Liu, Li Li, Hongyu Chen, Yining Wang, Ziyi Li, Chen Li, Yidi Sun & Zhen Liu
Additional file 3: Table S2. Defined gene list, sgRNA sequence, crRNA sequence and primer sequence used for qRT-PCR.

Additional file 10 of Constructing a novel mitochondrial-related gene signature for evaluating the tumor immune microenvironment and predicting survival in stomach adenocarcinoma

Jingjia Chang, Hao Wu, Jin Wu, Ming Liu, Wentao Zhang, Yanfen Hu, Xintong Zhang, Jing Xu, Li Li, Pengfei Yu & Jianjun Zhu
Additional file 10: Tables S1–S14. Table S1. The list of mitochondrial-related genes. Table S2. The list of carcinoma associated fibroblast up signatures (n=24). Table S3. The list of carcinoma associated fibroblast down signatures (n=24). Table S4. The list of ECM and Collagen signatures (n=225). Table S5. The list of matrisome signatures (1026). Table S6. The primer sequences. Table S7. The list of all DEGs in tumor and normal groups (n=2381). Table S8. The list of...

Additional file 4 of FAM83B promotes the invasion of primary lung adenocarcinoma via PI3K/AKT/NF-κB pathway

Jing Zhang, Jiajia Wang, Ke Yue, Panpan Li, Wenping Shen, Xiaowen Qiao, Yan Wang & Xiaojuan Wu
Additional file 4. Supplementary Table 1. The related genes of FAM83B resulted from the LinkedOmics database.

Additional file 4 of FAM83B promotes the invasion of primary lung adenocarcinoma via PI3K/AKT/NF-κB pathway

Jing Zhang, Jiajia Wang, Ke Yue, Panpan Li, Wenping Shen, Xiaowen Qiao, Yan Wang & Xiaojuan Wu
Additional file 4. Supplementary Table 1. The related genes of FAM83B resulted from the LinkedOmics database.

Additional file 6 of Genome-wide identification and systematic analysis of the HD-Zip gene family and its roles in response to pH in Panax ginseng Meyer

Li Li, Boxin Lv, Kaiyou Zang, Yue Jiang, Chaofan Wang, Yanfang Wang, Kangyu Wang, Mingzhu Zhao, Ping Chen, Jun Lei, Yi Wang & Meiping Zhang
Additional file 6: Table S2. Primers used for relative expression analysis of PgHDZ hub genes in the adventitious roots subjected and not subjected to pH stress by RT-qPCR.

DESIGN OF A CONTROL SYSTEM FOR A SAFFLOWER PICKING ROBOT AND RESEARCH ON MULTISENSOR FUSION POSITIONING

Guomin Gao, Hui Guo, Wei Zhou, Dan Luo & Jing Zhang
ABSTRACT This paper discusses the design of a safflower picking robot control system and focuses on a navigation control subsystem based on multisensor fusion. A navigation subsystem, an identification and positioning subsystem, a picking subsystem, and a levelling subsystem are designed. The hardware and software of the navigation subsystem are designed in detail, and a multisensor fusion positioning method based on extended Kalman fusion technology is proposed. The accuracy and stability levels of different combined...

Additional file 2 of A novel promising diagnosis model for colorectal advanced adenoma and carcinoma based on the progressive gut microbiota gene biomarkers

Junfeng Xu, Zhijun Zheng, Lang Yang, Ruoran Li, Xianzong Ma, Jie Zhang, Fumei Yin, Lin Liu, Qian Xu, Qiujing Shen, Xiuping Shen, Chunyan Wu, Jing Liu, Nan Qin, Jianqiu Sheng & Peng Jin
Additional file 2: Table S1 The clinical data for the samples in discovery cohort 1 and discovery cohort 2. Table S2 Clinical data and group information for the 616 samples downloaded from Shinichi Yachida et al. (616 metagenome samples). Table S3 The statistics of data in discovery cohort 1 and discovery cohort 2. Table S4 The species biomarkers enriched in advanced adenoma group or normal control group (differential analysis between advanced adenoma patients and normal...

Registration Year

 • 2023
  235
 • 2022
  155
 • 2021
  21
 • 2020
  5
 • 2019
  5
 • 2018
  5

Resource Types

 • Dataset
  426

Affiliations

 • Lanzhou Veterinary Research Institute
  426
 • Chinese Academy of Sciences
  324
 • Zhejiang University
  304
 • Sun Yat-sen University
  297
 • Capital Medical University
  289
 • Jilin University
  288
 • Tongji University
  276
 • Central South University
  271
 • Fudan University
  270
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  270