355 Works

Protein disulfide isomerases (PDIs) negatively regulate ebolavirus structural glycoprotein expression in the endoplasmic reticulum (ER) via the autophagy-lysosomal pathway

Bin Wang, Jing Zhang, Xin Liu, Qingqing Chai, Xiaoran Lu, Xiaoyu Yao, Zhichang Yang, Liangliang Sun, Silas F. Johnson, Richard C Schwartz & Yong-Hui Zheng
Zaire ebolavirus (EBOV) causes a severe hemorrhagic fever in humans and non-human primates with high morbidity and mortality. EBOV infection is dependent on its structural glycoprotein (GP), but high levels of GP expression also trigger cell rounding, detachment, and downregulation of many surface molecules that is thought to contribute to its high pathogenicity. Thus, EBOV has evolved an RNA editing mechanism to reduce its GP expression and increase its fitness. We now report that the...

A defective lysophosphatidic acid-autophagy axis increases miscarriage risk by restricting decidual macrophage residence

Hui-Li Yang, Zhen-Zhen Lai, Jia-Wei Shi, Wen-Jie Zhou, Jie Mei, Jiang-Feng Ye, Tao Zhang, Jian Wang, Jian-Yuan Zhao, Da-Jin Li & Ming-Qing Li
Massive infiltrated and enriched decidual macrophages (dMφ) have been widely regarded as important regulators of maternal-fetal immune tolerance and trophoblast invasion, contributing to normal pregnancy. However, the characteristics of metabolic profile and the underlying mechanism of dMφ residence remain largely unknown. Here, we observe that dMφ display an active glycerophospholipid metabolism. The activation of ENPP2-lysophosphatidic acid (LPA) facilitates the adhesion and retention, and M2 differentiation of dMφ during normal pregnancy. Mechanistically, this process is mediated...

A defective lysophosphatidic acid-autophagy axis increases miscarriage risk by restricting decidual macrophage residence

Hui-Li Yang, Zhen-Zhen Lai, Jia-Wei Shi, Wen-Jie Zhou, Jie Mei, Jiang-Feng Ye, Tao Zhang, Jian Wang, Jian-Yuan Zhao, Da-Jin Li & Ming-Qing Li
Massive infiltrated and enriched decidual macrophages (dMφ) have been widely regarded as important regulators of maternal-fetal immune tolerance and trophoblast invasion, contributing to normal pregnancy. However, the characteristics of metabolic profile and the underlying mechanism of dMφ residence remain largely unknown. Here, we observe that dMφ display an active glycerophospholipid metabolism. The activation of ENPP2-lysophosphatidic acid (LPA) facilitates the adhesion and retention, and M2 differentiation of dMφ during normal pregnancy. Mechanistically, this process is mediated...

Additional file 2 of CASA: a comprehensive database resource for the COVID-19 Alternative Splicing Atlas

Yaxin Chen, Gang Wang, Jingyi Li, Lei Xia, Lin Zhu, Wenxing Li, Qiang Luo, Yinlu Liao, Yao Lin, Liyun Bi, Hubin Chen, Jiemei Chu, Yueqi Li, Jinming Su, Li Ye, Jun-jun Jiang, Hao Liang, Weimin Li & Sanqi An
Additional file 2: Table S2. Summary of alternative splicing records in CASA.

Additional file 2 of Identification of pyroptosis-related genes and long non-coding RNAs signatures in osteosarcoma

Jian Zhang, Jianjian Deng, Rui Ding, Jinghong Yuan, Jiahao Liu, Xiaokun Zhao, Tianlong Wu, Jingyu Jia & Xigao Cheng
Additional file 2: Table S3. The 57 PRGs

Additional file 9 of ELOVL gene family plays a virtual role in response to breeding selection and lipid deposition in different tissues in chicken (Gallus gallus)

Dandan Wang, Xinyan Li, Panpan Zhang, Yuzhu Cao, Ke Zhang, Panpan Qin, Yulong Guo, Zhuanjian Li, Yadong Tian, Xiangtao Kang, Xiaojun Liu & Hong Li
Additional file 9: Table S7. Gene specific primers used for qRT-PCR.

Additional file 10 of TPM1 mediates inflammation downstream of TREM2 via the PKA/CREB signaling pathway

Rong Li, Jing Zhang, Qiong Wang, Meng Cheng & Bin Lin
Additional file 10: Table S1. The sequences for all primers and siRNA.

Additional file 4 of Genome-wide identification, new classification, expression analysis and screening of drought & heat resistance related candidates in the RING zinc finger gene family of bread wheat (Triticum aestivum L.)

Yongliang Li, Pai Qin, Aolong Sun, Wenjun Xiao, Fenglin Chen, Yang He, Keyao Yu, You Li, Meng Zhang & Xinhong Guo
Additional file 4: Table S1. Detailed information of all 138 TaRING zinc finger genes identified in tomato genome.

Additional file 1 of Cancer-associated fibroblast-specific lncRNA LINC01614 enhances glutamine uptake in lung adenocarcinoma

Tongyan Liu, Chencheng Han, Panqi Fang, Zhifei Ma, Xiaoxiao Wang, Hao Chen, Siwei Wang, Fanchen Meng, Cheng Wang, Erbao Zhang, Guozhang Dong, Hongyu Zhu, Wenda Yin, Jie Wang, Xianglin Zuo, Mantang Qiu, Jinke Wang, Xu Qian, Hongbing Shen, Lin Xu, Zhibin Hu & Rong Yin
Additional file 1. Supplementary Tables.

Additional file 4 of Pharmacological mechanism and therapeutic efficacy of Icariside II in the treatment of acute ischemic stroke: a systematic review and network pharmacological analysis

Xu Wang, Jinjian Li, Lifang Liu, Jun-Ming Kan, Ping Niu, Zi-Qiao Yu, Chunyu Ma, Fuxiang Dong, Mo-Xuan Han, Jinhua Li & De-xi Zhao
Additional file 4. Information of AIS and ICS II targets.

Additional file 1 of Identification of molecular subtypes based on inflammatory response in lower-grade glioma

Wanzun Lin, Jing Gao, Haojiong Zhang, Li Chen, Xianxin Qiu, Qingting Huang, Jiyi Hu, Lin Kong & Jiade J. Lu
Additional file 1. The clinical information of LGG patients obtained from TCGA, CGGA, and GEO database.

Additional file 3 of Pharmacological mechanism and therapeutic efficacy of Icariside II in the treatment of acute ischemic stroke: a systematic review and network pharmacological analysis

Xu Wang, Jinjian Li, Lifang Liu, Jun-Ming Kan, Ping Niu, Zi-Qiao Yu, Chunyu Ma, Fuxiang Dong, Mo-Xuan Han, Jinhua Li & De-xi Zhao
Additional file 3. Quality assessment of CAMARADES and ARRIVE.

Additional file 3 of Pharmacological mechanism and therapeutic efficacy of Icariside II in the treatment of acute ischemic stroke: a systematic review and network pharmacological analysis

Xu Wang, Jinjian Li, Lifang Liu, Jun-Ming Kan, Ping Niu, Zi-Qiao Yu, Chunyu Ma, Fuxiang Dong, Mo-Xuan Han, Jinhua Li & De-xi Zhao
Additional file 3. Quality assessment of CAMARADES and ARRIVE.

Additional file 2 of Floral organ transcriptome in Camellia sasanqua provided insight into stamen petaloid

Menglong Fan, Xinlei Li, Ying Zhang, Si Wu, Zhixin Song, Hengfu Yin, Weixin Liu, Zhengqi Fan & Jiyuan Li
Additional file 2: Table S2. The GO enrichment analysis of comparison analysis.

Additional file 5 of Floral organ transcriptome in Camellia sasanqua provided insight into stamen petaloid

Menglong Fan, Xinlei Li, Ying Zhang, Si Wu, Zhixin Song, Hengfu Yin, Weixin Liu, Zhengqi Fan & Jiyuan Li
Additional file 5: Table S5. The GO enrichment analysis of coexpression modules.

Additional file 1 of Floral organ transcriptome in Camellia sasanqua provided insight into stamen petaloid

Menglong Fan, Xinlei Li, Ying Zhang, Si Wu, Zhixin Song, Hengfu Yin, Weixin Liu, Zhengqi Fan & Jiyuan Li
Additional file 1: Table S1. Summary of sequencing quality.

Additional file 1 of Transcriptome profiling of lung immune responses potentially related to acute respiratory distress syndrome in forest musk deer

Jie Tang, Lijuan Suo, Feiran Li, Kun Bian, Chao Yang & Yan Wang
Additional file 1.

sj-xlsx-1-npx-10.1177_1934578X221120215 - Supplemental material for Network Pharmacology Analysis of Bioactive Components and Mechanisms of Action of Qi Wei Wan Formula for Treating Non-Small Cell Lung Carcinoma

Minghe Zhang, Ye Wang, Aftab Amin, Muhammad Ajmal Khan, Zhiling Yu & Chun Liang
Supplemental material, sj-xlsx-1-npx-10.1177_1934578X221120215 for Network Pharmacology Analysis of Bioactive Components and Mechanisms of Action of Qi Wei Wan Formula for Treating Non-Small Cell Lung Carcinoma by Minghe Zhang, Ye Wang, Aftab Amin, Muhammad Ajmal Khan, Zhiling Yu and Chun Liang in Natural Product Communications

sj-xlsx-2-npx-10.1177_1934578X221120215 - Supplemental material for Network Pharmacology Analysis of Bioactive Components and Mechanisms of Action of Qi Wei Wan Formula for Treating Non-Small Cell Lung Carcinoma

Minghe Zhang, Ye Wang, Aftab Amin, Muhammad Ajmal Khan, Zhiling Yu & Chun Liang
Supplemental material, sj-xlsx-2-npx-10.1177_1934578X221120215 for Network Pharmacology Analysis of Bioactive Components and Mechanisms of Action of Qi Wei Wan Formula for Treating Non-Small Cell Lung Carcinoma by Minghe Zhang, Ye Wang, Aftab Amin, Muhammad Ajmal Khan, Zhiling Yu and Chun Liang in Natural Product Communications

Celastrol-based nanomedicine hydrogels eliminate posterior capsule opacification - Supplementary table

Ying Zhang, Ruixing Liu, Chengcheng Li, Liuqi Shi, Zhihua Guo, Lei Zhu, Wen Li, Jingguo Li & Zhanrong Li
Aim: To formulate an injectable thermosensitive micelle–hydrogel hybrid system loaded with celastrol (celastrol-loaded micelle hydrogel: CMG) to prevent posterior capsule opacification (PCO). Materials & methods: Celastrol-loaded micelles were embedded in a thermosensitive hydrogel matrix to enable controlled on-demand celastrol delivery into the residual capsule. The efficacy and mechanisms of the system for eliminating PCO were evaluated in rabbits. Results: Celastrol-loaded micelles inhibited the migration and proliferation of lens epithelial cells induced by TGF-β1. Celastrol prevents...

Celastrol-based nanomedicine hydrogels eliminate posterior capsule opacification - Supplementary table

Ying Zhang, Ruixing Liu, Chengcheng Li, Liuqi Shi, Zhihua Guo, Lei Zhu, Wen Li, Jingguo Li & Zhanrong Li
Aim: To formulate an injectable thermosensitive micelle–hydrogel hybrid system loaded with celastrol (celastrol-loaded micelle hydrogel: CMG) to prevent posterior capsule opacification (PCO). Materials & methods: Celastrol-loaded micelles were embedded in a thermosensitive hydrogel matrix to enable controlled on-demand celastrol delivery into the residual capsule. The efficacy and mechanisms of the system for eliminating PCO were evaluated in rabbits. Results: Celastrol-loaded micelles inhibited the migration and proliferation of lens epithelial cells induced by TGF-β1. Celastrol prevents...

Additional file 1 of A CT-based nomogram for differentiating invasive fungal disease of the lung from bacterial pneumonia

Meilin Gong, Jingmei Xu, Kang Li, Ke Li, Yuwei Xia, Yang Jing, Jiafei Chen, Jing Li, Jing Yang, Mingshan Du, Wenjing Hou, Yuan Ou, Lian Li & Wei Chen
Additional file 1. On the orininal data of the study.

Table S7.xlsx from Transcriptome analysis and mining of genes related to shade tolerance in foxtail millet (Setaria italica (L.) P. Beauv.)

Dan Liu, Yanjiao Cui, Zilong Zhao, Jing Zhang, Suying Li & Zhengli Liu
A stereo interplanting system with foxtail millet beneath chestnut trees is an effective planting method to raise the utilization of land in chestnut orchards, increase yields and improve quality of chestnut nuts. Consequently, exploration of genes involved in shade tolerance response in foxtail millet and breeding shade-tolerant varieties have become urgent issues. In this study, RNA-seq of leaf samples from two shade-tolerant varieties and three shade-intolerant varieties of foxtail millet at the booting stage was...

Table S4.xlsx from Transcriptome analysis and mining of genes related to shade tolerance in foxtail millet (Setaria italica (L.) P. Beauv.)

Dan Liu, Yanjiao Cui, Zilong Zhao, Jing Zhang, Suying Li & Zhengli Liu
A stereo interplanting system with foxtail millet beneath chestnut trees is an effective planting method to raise the utilization of land in chestnut orchards, increase yields and improve quality of chestnut nuts. Consequently, exploration of genes involved in shade tolerance response in foxtail millet and breeding shade-tolerant varieties have become urgent issues. In this study, RNA-seq of leaf samples from two shade-tolerant varieties and three shade-intolerant varieties of foxtail millet at the booting stage was...

Table S9.xlsx from Transcriptome analysis and mining of genes related to shade tolerance in foxtail millet (Setaria italica (L.) P. Beauv.)

Dan Liu, Yanjiao Cui, Zilong Zhao, Jing Zhang, Suying Li & Zhengli Liu
A stereo interplanting system with foxtail millet beneath chestnut trees is an effective planting method to raise the utilization of land in chestnut orchards, increase yields and improve quality of chestnut nuts. Consequently, exploration of genes involved in shade tolerance response in foxtail millet and breeding shade-tolerant varieties have become urgent issues. In this study, RNA-seq of leaf samples from two shade-tolerant varieties and three shade-intolerant varieties of foxtail millet at the booting stage was...

Registration Year

 • 2022
  355

Resource Types

 • Dataset
  355

Affiliations

 • Fudan University Shanghai Cancer Center
  355
 • Fudan University
  259
 • Sichuan University
  244
 • Shanghai Jiao Tong University
  243
 • Zhejiang University
  239
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  232
 • Chinese Academy of Sciences
  231
 • Sun Yat-sen University
  206
 • Capital Medical University
  191
 • Southern Medical University
  190