611 Works

Additional file 3 of Genome-wide identification and characterization of lncRNAs in sunflower endosperm

Shuai Yu, Zhichao Zhang, Jing Li, Yanbin Zhu, Yanzhe Yin, Xiaoyu Zhang, Yuxin Dai, Ao Zhang, Cong Li, Yanshu Zhu, Jinjuan Fan, Yanye Ruan & Xiaomei Dong
Additional file 3: Table S3. GO Gene Ontology analysis of co-expressed protein-coding genes with all candidate lncRNAs.

Clinical Significance of HSCARG for Atherosclerotic Coronary Heart Disease and Reduced ROS-Oxidative Stress in in Vivo and in Vitro Models via p47phox by NF-κB Activity

Xiaofang Zhou, Siwei Zhou, Yuanmei Li, Zhiyong Qian, Chao Zeng & Yang Li
ABSTRACT Introduction: Coronary heart disease (CHD) is a dynamic process in which there are interactions between endothelial dysfunction, oxidative stress, and inflammatory responses. The aim of the present study was to investigate the function and mechanism of HSCARG in the treatment of CHD. Methods: Male apolipoprotein E/low-density lipoprotein receptor-deficient mice were given a high-fat diet with 21% fat and 0.15% cholesterol for the in vivo model. Human umbilical vein endothelial cells were incubated with angiotensin...

Additional file 2 of Identification of DNA methylation-regulated differentially expressed genes in RA by integrated analysis of DNA methylation and RNA-Seq data

Runrun Zhang, Cen Chang, Yehua Jin, LingXia Xu, Ping Jiang, Kai Wei, Linshuai Xu, Shicheng Guo, Songtao Sun & Dongyi He
Additional file 2: R code.

Additional file 5 of Dissecting super-enhancer driven transcriptional dependencies reveals novel therapeutic strategies and targets for group 3 subtype medulloblastoma

Meng Li, Yujie Han, Chaochen Wang, Wenfeng Kang, Wenyan Jiang, Lei Zhang & Yujie Tang
Additional file 5: Supplementary Table S5

Additional file 3 of Complete chloroplast genomes of Sorbus sensu stricto (Rosaceae): comparative analyses and phylogenetic relationships

Chenqian Tang, Xin Chen, Yunfei Deng, Liyang Geng, Jianhui Ma & Xueyan Wei
Additional file 3: Table S3. Codon usage and relative synonymous codon usage (RSCU) values of protain-coding genes of the 16 Sorbus s.s. chloroplast genomes

Additional file 7 of Complete chloroplast genomes of Sorbus sensu stricto (Rosaceae): comparative analyses and phylogenetic relationships

Chenqian Tang, Xin Chen, Yunfei Deng, Liyang Geng, Jianhui Ma & Xueyan Wei
Additional file 7: Table S7. Information of species included in phylogenetic analyses

Additional file 1 of Cancer-associated fibroblast-specific lncRNA LINC01614 enhances glutamine uptake in lung adenocarcinoma

Tongyan Liu, Chencheng Han, Panqi Fang, Zhifei Ma, Xiaoxiao Wang, Hao Chen, Siwei Wang, Fanchen Meng, Cheng Wang, Erbao Zhang, Guozhang Dong, Hongyu Zhu, Wenda Yin, Jie Wang, Xianglin Zuo, Mantang Qiu, Jinke Wang, Xu Qian, Hongbing Shen, Lin Xu, Zhibin Hu & Rong Yin
Additional file 1. Supplementary Tables.

Additional file 2 of Cross-watershed distribution pattern challenging the elimination of Oncomelania hupensis, the intermediate host of Schistosoma japonica, in Sichuan province, China

Shen Chen, Ding Lu, Lei Duan, Ben Ma, Chao Lv, Yin-long Li, Shen-ning Lu, Lan-hua Li, Liang Xu, Zi-song Wu, Shang Xia, Jing Xu, Yang Liu & Shan Lv
Additional file 2: Dataset S1. The 130 unique cox1 haplotypes of Oncomelania hupensis from this study including two outgroups

Gut microbiota composition in patients with advanced malignancies experiencing immune-related adverse events

Xinyu Liu, Hao Tang, Qingyang Zhou, Yanling Zeng, Bo Lu, Dan Chen, Yue Li, Jiaming Qian, Minjiang Chen, Jing Zhao, Mengzhao Wang, Bei Tan & Yan Xu
Gut microbiota composition in patients with advanced malignancies with anti-PD-1 therapy by 16s rDNA sequencing

Additional file 1 of mir-145-5p is a suppressor of colorectal cancer at early stage, while promotes colorectal cancer metastasis at late stage through regulating AKT signaling evoked EMT-mediated anoikis

Xianshuo Cheng, Tao Shen, Ping Liu, Shaojun Fang, Zhibin Yang, Yunfeng Li & Jian Dong
Supplementary Material 1

Additional file 25 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 25: Table S3. Integrated Multi-omics Features in Tumor Tissues Compared with NATs of the PDAC. Table S3A Matrix of 7,055 protein groups and their relative intensities in at least 1/6 of the samples (226 tumors and 220 NATs). Table S3B 19,992 mRNA and their ratio of tumors/NATs (54 tumors and 51 NATs). Table S3C A list of protein identified both in protein and mRNA level. Table S3D A list of phosphosites used for...

Additional file 25 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 25: Table S3. Integrated Multi-omics Features in Tumor Tissues Compared with NATs of the PDAC. Table S3A Matrix of 7,055 protein groups and their relative intensities in at least 1/6 of the samples (226 tumors and 220 NATs). Table S3B 19,992 mRNA and their ratio of tumors/NATs (54 tumors and 51 NATs). Table S3C A list of protein identified both in protein and mRNA level. Table S3D A list of phosphosites used for...

Additional file 28 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 28: Table S6. Proteomic Subtypes of PDAC Patients. Table S6A Proteomic subtypes, transcriptomic subtypes and phosphoproteomic subtypes of PDAC patients. Table S6B A list of differentially expressed proteins among three subtypes. Table S6C Pathway alterations in the proteomic subtypes of the PDAC cohort. Table S6D Matrix of protein expression and kinase activity of kinase activated in S-III. Table S6E Matrix of differential pathway enrichment between patients located in H-PDAC and BT-PDAC. Table S6F...

Additional file 3 of Tumor microenvironment-associated lactate metabolism regulates the prognosis and precise checkpoint immunotherapy outcomes of patients with lung adenocarcinoma

Song Qiu, Ying Wang, Hui Rao, Qiuyang Que, Yanyang Wu, Rui Zhu, Xiaofei Feng, Jun Chi, Weiling Lai, Yihang Sun, Qi Xiao, Huaqiu Shi & Yi Xiang
Additional file 3: Raw documents and tables in the process of data analysis.

S/N value of illuminance uniformity

Ke Xu
This document describes the basic drawing data of Figure 3 (a)

illuminance distribution map to the A1B3C3D2E1 structure

Ke Xu
This document describes the data of each point in the A1B3C3D2E1 structure irradiance distribution map

sj-xlsx-2-hpq-10.1177_13591053221129705 – for Psychometric and cross-cultural generalizability outcomes of the Chinese version of the Kids-Palatable Eating Motives Scale (K-PEMS-C)

Dan Wang, Mary M Boggiano, Ke Huang, Yuzheng Hu & Junfen Fu
sj-xlsx-2-hpq-10.1177_13591053221129705 for Psychometric and cross-cultural generalizability outcomes of the Chinese version of the Kids-Palatable Eating Motives Scale (K-PEMS-C) by Dan Wang, Mary M Boggiano, Ke Huang, Yuzheng Hu and Junfen Fu in Journal of Health Psychology

sj-xlsx-2-hpq-10.1177_13591053221129705 – for Psychometric and cross-cultural generalizability outcomes of the Chinese version of the Kids-Palatable Eating Motives Scale (K-PEMS-C)

Dan Wang, Mary M Boggiano, Ke Huang, Yuzheng Hu & Junfen Fu
sj-xlsx-2-hpq-10.1177_13591053221129705 for Psychometric and cross-cultural generalizability outcomes of the Chinese version of the Kids-Palatable Eating Motives Scale (K-PEMS-C) by Dan Wang, Mary M Boggiano, Ke Huang, Yuzheng Hu and Junfen Fu in Journal of Health Psychology

Additional file 7 of Evolution patterns of NBS genes in the genus Dendrobium and NBS-LRR gene expression in D. officinale by salicylic acid treatment

Jiapeng Yang, Caijun Xiong, Siyuan Li, Cheng Zhou, Lingli Li, Qingyun Xue, Wei Liu, Zhitao Niu & Xiaoyu Ding
Additional file 7.

Additional file 8 of Evolution patterns of NBS genes in the genus Dendrobium and NBS-LRR gene expression in D. officinale by salicylic acid treatment

Jiapeng Yang, Caijun Xiong, Siyuan Li, Cheng Zhou, Lingli Li, Qingyun Xue, Wei Liu, Zhitao Niu & Xiaoyu Ding
Additional file 8.

RESEARCH ON WIND PRESSURE DISTRIBUTION OF PLASTIC GREENHOUSES IN VALLEY TOPOGRAPHY

Jing Xu, Guifeng He, Xiaoying Ren & Zhikang Hu
ABSTRACT As the wind pressure distribution on plastic greenhouses in valley areas is different from that of greenhouses on plains, it is necessary to find out the variation trend of the wind pressure coefficient on greenhouses in the valley areas. Based on the ‘Realizable k-e turbulence’ model, the wind pressure characteristics on plastic greenhouses located in valley and plain areas are studied by using the verified numerical simulation method. The wind pressures on greenhouses and...

Additional file 4 of Functional structure analysis and genome-wide identification of CNX gene family in cotton

Nan Xu, Hong Zhang, Yuexin Zhang, Yapeng Fan, Jing Wang, Waqar Afzal Malik, Cun Rui, Mingge Han, Xuke Lu, Xiugui Chen, Junjuan Wang, Delong Wang, Shuai Wang, Chao Chen, Lixue Guo, Lanjie Zhao & Wuwei Ye
Additional file 4. Table S4: ID and protein sequences of 60 CNXs family members in cotton.

Additional file 4 of Functional structure analysis and genome-wide identification of CNX gene family in cotton

Nan Xu, Hong Zhang, Yuexin Zhang, Yapeng Fan, Jing Wang, Waqar Afzal Malik, Cun Rui, Mingge Han, Xuke Lu, Xiugui Chen, Junjuan Wang, Delong Wang, Shuai Wang, Chao Chen, Lixue Guo, Lanjie Zhao & Wuwei Ye
Additional file 4. Table S4: ID and protein sequences of 60 CNXs family members in cotton.

Additional file 2 of Quantifying substantial carcinogenesis of genetic and environmental factors from measurement error in the number of stem cell divisions

Xinhui Liu, Jifeng Yang, Hongkai Li, Qing Wang, Yuanyuan Yu, Xiaoru Sun, Shucheng Si, Lei Hou, Lu Liu, Fan Yang, Ran Yan, Yifan Yu, Zhentao Fu, Zilong Lu, Dejin Li, Hao Xue, Xiaolei Guo, Fuzhong Xue & Xiaokang Ji
Additional file 2: Table S1. Ranked matrix of LCR in global scope and the contribution of the genetic and environmental factors on the variation in cancer risk. Table S2. Ranked matrix of LCR in national-wide of China and the contribution of the genetic and environmental factors on the variation in cancer risk. Table S3. Ranked matrix of LCR in counties of Shandong province, China and the contribution of the genetic and environmental factors on the...

Additional file 6 of Copy number variant analysis for syndromic congenital heart disease in the Chinese population

Ping Li, Weicheng Chen, Mengru Li, Zhengshan Zhao, Zhiyu Feng, Han Gao, Meijiao Suo, Ziqing Xu, Guixiang Tian, Feizhen Wu, Sheng Wei & Guoying Huang
Additional file 6. Table S4. CNVs in studies of syndromic CHD from different countries or ethnicities.

Registration Year

 • 2022
  611

Resource Types

 • Dataset
  611

Affiliations

 • Shanghai University of Traditional Chinese Medicine
  611
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  494
 • Fudan University
  411
 • Shanghai Jiao Tong University
  406
 • Sichuan University
  377
 • Zhejiang University
  356
 • Huazhong University of Science and Technology
  348
 • Capital Medical University
  305
 • Peking University
  303
 • Chinese Academy of Sciences
  303