1,102 Works

Additional file 6 of Metabolic engineering of Escherichia coli BW25113 for the production of 5-Aminolevulinic Acid based on CRISPR/Cas9 mediated gene knockout and metabolic pathway modification

Changchuan Ye, Yuting Yang, Xi Chen, Lijie Yang, Xia Hua, Mengjie Yang, Xiangfang Zeng & Shiyan Qiao
Additional file 6: Fig S6. Standard Plot for ALA measurement. x: the absorbance at 554 nm; y: ALA concentration of sample after diluted (mg/L).

Supplementary Information

Jingyu Lin, Brett Bryan, Xudong Zhou, Peirong Lin, Hong Xuan Do, Lei Gao, Xinchen Gu, Zhifeng Liu, Luwen Wang, Shanlin Tong, Jiacong Huang, Qian Wang, Yuan Zhang, Hongkai Gao, Zilong Chen, Weili Duan, Zheyu Xie, Tong Cui, Junzhi Liu, Mingqian Li, Xiaodong Li, Zhenwu Xu, Fei Guo, Lele Shu, Bin Li … & Zhifeng Yang
This is the Supplementary Information for the paper

SOMAS

Peiyuan Gao, Amity Andersen, Jonathan Sepulveda, Gihan Panapitiya, Aaron Hollas, Emily Saldanha, Vijayakumar Murugesan & Wei Wang
SOMAS dataset and XYZ files

NGS data for DNA-based NGS for fusion-gene detection

Rong Liu & Zhong Chen
The identification of the genomic sequence of the breakpoint flanking regions of the fusion gene translocation was sequenced by next-­generation sequencing (NGS).

Additional file 2 of ELOVL gene family plays a virtual role in response to breeding selection and lipid deposition in different tissues in chicken (Gallus gallus)

Dandan Wang, Xinyan Li, Panpan Zhang, Yuzhu Cao, Ke Zhang, Panpan Qin, Yulong Guo, Zhuanjian Li, Yadong Tian, Xiangtao Kang, Xiaojun Liu & Hong Li
Additional file 2: Table S2. Effects of 14 candidate SNPs on growth, carcass and meat quality traits.

Additional file 8 of ELOVL gene family plays a virtual role in response to breeding selection and lipid deposition in different tissues in chicken (Gallus gallus)

Dandan Wang, Xinyan Li, Panpan Zhang, Yuzhu Cao, Ke Zhang, Panpan Qin, Yulong Guo, Zhuanjian Li, Yadong Tian, Xiangtao Kang, Xiaojun Liu & Hong Li
Additional file 8: Table S6. All genomic SNPs in gene body and 2 kb promoter of ELOVL gene family used for PCA analysis.

IMPROVING EXPLOSIVE BODY CAPACITY IN FEMALE SHORT TRACK SPEED SKATERS

Jianjun Li, Xinchao Ge & Yang Liu
ABSTRACT Introduction The peculiar characteristics of short track speed skating should be integrated into the psychology of competitions; it is considered that elite athletes engaged in this particular sport should have a healthy psychic condition. Objective Investigate the explosive power of female speed skaters in short track speed skating. Methods 10 key athletes from the national short track speed skating team were selected, and explosive power was tested by T-test, hexagonal test, and pro sensitivity...

Additional file 4 of Lrpap1 deficiency leads to myopia through TGF-β-induced apoptosis in zebrafish

Shanshan Liu, Ting Chen, Binghao Chen, Yijun Liu, Xiaohe Lu & Jiali Li
Additional file 3. Supplementary Table S2. Hematoxylin-Eosin (HE) staining procedure.

Additional file 5 of Lrpap1 deficiency leads to myopia through TGF-β-induced apoptosis in zebrafish

Shanshan Liu, Ting Chen, Binghao Chen, Yijun Liu, Xiaohe Lu & Jiali Li
Additional file 4. Supplementary Table S3. Information of 165 apoptosis pathway related genes in GSEA analysis.

Additional file 2 of CASA: a comprehensive database resource for the COVID-19 Alternative Splicing Atlas

Yaxin Chen, Gang Wang, Jingyi Li, Lei Xia, Lin Zhu, Wenxing Li, Qiang Luo, Yinlu Liao, Yao Lin, Liyun Bi, Hubin Chen, Jiemei Chu, Yueqi Li, Jinming Su, Li Ye, Jun-jun Jiang, Hao Liang, Weimin Li & Sanqi An
Additional file 2: Table S2. Summary of alternative splicing records in CASA.

Additional file 4 of Functional analysis revealed the involvement of ZmABCB15 in resistance to rice black-streaked dwarf virus infection

Runqing Yue, Qi Sun, Jianguo Ding, Wenlan Li, Wencai Li, Meng Zhao, Shouping Lu, Tingru Zeng, Hua Zhang, Suxian Zhao, Shuanggui Tie & Zhaodong Meng
Additional file 4: Table S3. The primer sequences for the qRT-PCR.

Additional file 3 of The effectiveness of case management for cancer patients: an umbrella review

Nina Wang, Jia Chen, Wenjun Chen, Zhengkun Shi, Huaping Yang, Peng Liu, Xiao Wei, Xiangling Dong, Chen Wang, Ling Mao & Xianhong Li
Additional file 3.

Additional file 2 of Novel six-gene prognostic signature based on colon adenocarcinoma immune-related genes

Rui Zhou, Zhuowei Gao & Yongle Ju
Additional file2. Table S2: DEIGs (multivariate Cox regression analysis) and regression coefficient.

Additional file 1 of Genome-wide identification of key enzyme-encoding genes and the catalytic roles of two 2-oxoglutarate-dependent dioxygenase involved in flavonoid biosynthesis in Cannabis sativa L.

Xuewen Zhu, Yaolei Mi, Xiangxiao Meng, Yiming Zhang, Weiqiang Chen, Xue Cao, Huihua Wan, Wei Yang, Jun Li, Sifan Wang, Zhichao Xu, Atia Tul Wahab, Shilin Chen & Wei Sun
Additional file 1: Table S1. Physical characteristics of the major enzyme-encoding genes of flavonoid metabolic pathway in C. sativa.

Additional file 3 of ERF49 mediates brassinosteroid regulation of heat stress tolerance in Arabidopsis thaliana

Xia Chen, Huidan Xue, Liping Zhu, Huiqin Wang, Hao Long, Jun Zhao, Funing Meng, Yunfei Liu, Yuan Ye, Xiaomin Luo, Zhi Liu, Guanghui Xiao & Shengwei Zhu
Additional file 3. Detailed information of genes upregulated after heat treatment.

Additional file 6 of ERF49 mediates brassinosteroid regulation of heat stress tolerance in Arabidopsis thaliana

Xia Chen, Huidan Xue, Liping Zhu, Huiqin Wang, Hao Long, Jun Zhao, Funing Meng, Yunfei Liu, Yuan Ye, Xiaomin Luo, Zhi Liu, Guanghui Xiao & Shengwei Zhu
Additional file 6. Combined raw data, with each figure on a spreadsheet.

Additional file 6 of ERF49 mediates brassinosteroid regulation of heat stress tolerance in Arabidopsis thaliana

Xia Chen, Huidan Xue, Liping Zhu, Huiqin Wang, Hao Long, Jun Zhao, Funing Meng, Yunfei Liu, Yuan Ye, Xiaomin Luo, Zhi Liu, Guanghui Xiao & Shengwei Zhu
Additional file 6. Combined raw data, with each figure on a spreadsheet.

Additional file 12 of Exploration of the regulatory relationship between KRAB-Zfp clusters and their target transposable elements via a gene editing strategy at the cluster specific linker-associated sequences by CRISPR-Cas9

Yang Zhang, Fei He, Yanning Zhang, Qian Dai, Qintong Li, Jing Nan, Ruidong Miao & Bo Cheng
Additional file 12 Supplementary Table 4. Expression profile for mouse KRAB-Zfps in various types and tissue types (information for Fig. 2).

Additional file 13 of Exploration of the regulatory relationship between KRAB-Zfp clusters and their target transposable elements via a gene editing strategy at the cluster specific linker-associated sequences by CRISPR-Cas9

Yang Zhang, Fei He, Yanning Zhang, Qian Dai, Qintong Li, Jing Nan, Ruidong Miao & Bo Cheng
Additional file 13 Supplementary Table 5. sgRNA efficiency test in reporter system (raw data for Fig. 4B and D).

Additional file 9 of Exploration of the regulatory relationship between KRAB-Zfp clusters and their target transposable elements via a gene editing strategy at the cluster specific linker-associated sequences by CRISPR-Cas9

Yang Zhang, Fei He, Yanning Zhang, Qian Dai, Qintong Li, Jing Nan, Ruidong Miao & Bo Cheng
Additional file 9 Supplementary Table 1. All mouse and human KRAB-ZFP genes (information for Fig. 1 A and S1A)

Additional file 3 of Exogenous ABA and IAA modulate physiological and hormonal adaptation strategies in Cleistocalyx operculatus and Syzygium jambos under long-term waterlogging conditions

El-Hadji Malick Cisse, Juan Zhang, Da-Dong Li, Ling-Feng Miao, Li-Yan Yin & Fan Yang
Additional file 3.

Additional file 5 of Exogenous ABA and IAA modulate physiological and hormonal adaptation strategies in Cleistocalyx operculatus and Syzygium jambos under long-term waterlogging conditions

El-Hadji Malick Cisse, Juan Zhang, Da-Dong Li, Ling-Feng Miao, Li-Yan Yin & Fan Yang
Additional file 5.

Additional file 1 of Characteristics of oral microbiome of healthcare workers in different clinical scenarios: a cross-sectional analysis

Zhixia Zhang, Wenyi Yu, Guangyao Li, Yukun He, Zhiming Shi, Jing Wu, Xinqian Ma, Yu Zhu, Lili Zhao, Siqin Liu, Yue Wei, Jianbo Xue, Shuming Guo & Zhancheng Gao
Additional File 1: Supplementary Table S1

Protective effect of brain-derived neurotrophic factor and neurotrophin-3 overexpression by adipose-derived stem cells combined with silk fibroin/chitosan scaffold in spinal cord injury

Wen-Chen Ji, Meng Li, Wan-Ting Jiang, Xing Ma & Jia Li
Objectives: Spinal cord injury (SCI) is a most debilitating traumatic injury, and cytotherapy is a promising alternative treatment strategy. Here we investigated the effect and mechanism of adipose-derived stem/stromal cells (ASCs) with overexpressing brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and neurotrophin-3 (NT3) (BDNF-NT3) in combination with silk fibroin/chitosan scaffold (SFCS) in SCI. Methods: Female Sprague-Dawley rats were used as an SCI model. SFCS,SFCS and ASCs, or ASCs overexpressing NT3, BDNF, and BDNF-NT3 were implanted into SCI rats....

Additional file 2 of Different color regulation mechanism in willow barks determined using integrated metabolomics and transcriptomics analyses

Jie Zhou, Jiahui Guo, Qingsheng Chen, Baosong Wang, Xudong He, Qiang Zhuge & Pu Wang
Additional file 2: TableS6. The metabolites identified in positive ion mode.

Registration Year

 • 2022
  1,102

Resource Types

 • Dataset
  1,102

Affiliations

 • Southern Medical University
  1,102
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  704
 • Zhejiang University
  655
 • Shanghai Jiao Tong University
  619
 • Capital Medical University
  613
 • Sichuan University
  599
 • Huazhong University of Science and Technology
  577
 • Sun Yat-sen University
  554
 • Chinese Academy of Sciences
  492
 • Fudan University
  487