1,130 Works

Additional file 9 of Evolution and function of developmentally dynamic pseudogenes in mammals

Sheng Hu Qian, Lu Chen, Yu-Li Xiong & Zhen-Xia Chen
Additional file 9: Table S8. DDPs among different tissues in human.

Additional file 1 of Application of logistic differential equation models for early warning of infectious diseases in Jilin Province

Tianlong Yang, Yao Wang, Laishun Yao, Xiaohao Guo, Mikah Ngwanguong Hannah, Chan Liu, Jia Rui, Zeyu Zhao, Jiefeng Huang, Weikang Liu, Bin Deng, Li Luo, Zhuoyang Li, Peihua Li, Yuanzhao Zhu, Xingchun Liu, Jingwen Xu, Meng Yang, Qinglong Zhao, Yanhua Su & Tianmu Chen
Additional file 1. Fitting parameters of HFRS, shigellosis, mumps, HFMD and scarlet fever by the LDE model in Jilin Province. (N is the upper limit of cumulative infectious disease cases; k is the correlation coefficient; c is a constant).

Additional file 7 of Evolution patterns of NBS genes in the genus Dendrobium and NBS-LRR gene expression in D. officinale by salicylic acid treatment

Jiapeng Yang, Caijun Xiong, Siyuan Li, Cheng Zhou, Lingli Li, Qingyun Xue, Wei Liu, Zhitao Niu & Xiaoyu Ding
Additional file 7.

Additional file 8 of Evolution patterns of NBS genes in the genus Dendrobium and NBS-LRR gene expression in D. officinale by salicylic acid treatment

Jiapeng Yang, Caijun Xiong, Siyuan Li, Cheng Zhou, Lingli Li, Qingyun Xue, Wei Liu, Zhitao Niu & Xiaoyu Ding
Additional file 8.

Additional file 10 of Targeted Identification of Rice Grain-Associated Gene Allelic Variation Through Mutation Induction, Targeted Sequencing, and Whole Genome Sequencing Combined with a Mixed-Samples Strategy

Kai Sun, Dandan Li, Aoyun Xia, Hua Zhao, Qin Wen, Sisi Jia, Jiafeng Wang, Guili Yang, Danhua Zhou, Cuihong Huang, Hui Wang, Zhiqiang Chen & Tao Guo
Additional file 10: Table S7. Mutation site information screened by whole genome sequencing.

Additional file 6 of Targeted Identification of Rice Grain-Associated Gene Allelic Variation Through Mutation Induction, Targeted Sequencing, and Whole Genome Sequencing Combined with a Mixed-Samples Strategy

Kai Sun, Dandan Li, Aoyun Xia, Hua Zhao, Qin Wen, Sisi Jia, Jiafeng Wang, Guili Yang, Danhua Zhou, Cuihong Huang, Hui Wang, Zhiqiang Chen & Tao Guo
Additional file 6: Table S3. Primers for authenticity verification of mutant individuals.

Additional file 7 of Targeted Identification of Rice Grain-Associated Gene Allelic Variation Through Mutation Induction, Targeted Sequencing, and Whole Genome Sequencing Combined with a Mixed-Samples Strategy

Kai Sun, Dandan Li, Aoyun Xia, Hua Zhao, Qin Wen, Sisi Jia, Jiafeng Wang, Guili Yang, Danhua Zhou, Cuihong Huang, Hui Wang, Zhiqiang Chen & Tao Guo
Additional file 7: Table S4. Grain type datas.

Additional file 12 of Integrated next-generation sequencing and comparative transcriptomic analysis of leaves provides novel insights into the ethylene pathway of Chrysanthemum morifolium in response to a Chinese isolate of chrysanthemum virus B

Xueting Zhong, Lianlian Yang, Jiapeng Li, Zhaoyang Tang, Choufei Wu, Liqin Zhang, Xueping Zhou, Yaqin Wang & Zhanqi Wang
Additional file 12: Table S11. Significant differentially expressed genes (SDEGs) in Chrysanthemum morifolium following infection with the Chinese isolate of chrysanthemum virus B (CVB-CN) implicated in the ethylene pathway established according to the Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) database and previous studies on the model plant species Arabidopsis.

Additional file 5 of Integrated next-generation sequencing and comparative transcriptomic analysis of leaves provides novel insights into the ethylene pathway of Chrysanthemum morifolium in response to a Chinese isolate of chrysanthemum virus B

Xueting Zhong, Lianlian Yang, Jiapeng Li, Zhaoyang Tang, Choufei Wu, Liqin Zhang, Xueping Zhou, Yaqin Wang & Zhanqi Wang
Additional file 5: Table S4. Summary of RNA sequencing of leaves of Chrysanthemum morifolium, uninfected (healthy) or infected with the Chinese isolate of chrysanthemum virus B (CVB-CN).

Additional file 6 of Integrated next-generation sequencing and comparative transcriptomic analysis of leaves provides novel insights into the ethylene pathway of Chrysanthemum morifolium in response to a Chinese isolate of chrysanthemum virus B

Xueting Zhong, Lianlian Yang, Jiapeng Li, Zhaoyang Tang, Choufei Wu, Liqin Zhang, Xueping Zhou, Yaqin Wang & Zhanqi Wang
Additional file 6: Table S5. Summary of transcripts and unigenes assembled using the Trinity software.

Additional file 8 of Integrated next-generation sequencing and comparative transcriptomic analysis of leaves provides novel insights into the ethylene pathway of Chrysanthemum morifolium in response to a Chinese isolate of chrysanthemum virus B

Xueting Zhong, Lianlian Yang, Jiapeng Li, Zhaoyang Tang, Choufei Wu, Liqin Zhang, Xueping Zhou, Yaqin Wang & Zhanqi Wang
Additional file 8: Table S7. Gene ontology (GO) enrichment analysis of the significant differentially expressed genes (SDEGs) of Chrysanthemum morifolium responding to infection with the Chinese isolate of chrysanthemum virus B (CVB-CN).

Additional file 10 of Deficiency of exchange protein directly activated by cAMP (EPAC)-1 in mice augments glucose intolerance, inflammation, and gut dysbiosis associated with Western diet

Preeti Dinesh Virwani, Lin Cai, Patrick Ka Kit Yeung, Gordon Qian, Yingxian Chen, Lei Zhou, Jason Wing Hon Wong, Yu Wang, Joshua Wing Kei Ho, Kui Kai Lau, Pei-Yuan Qian & Sookja Kim Chung
Additional file 10: Table S8. Gene coverage of various functional KEGG genes detected through shotgun sequencing.

Additional file 5 of Deficiency of exchange protein directly activated by cAMP (EPAC)-1 in mice augments glucose intolerance, inflammation, and gut dysbiosis associated with Western diet

Preeti Dinesh Virwani, Lin Cai, Patrick Ka Kit Yeung, Gordon Qian, Yingxian Chen, Lei Zhou, Jason Wing Hon Wong, Yu Wang, Joshua Wing Kei Ho, Kui Kai Lau, Pei-Yuan Qian & Sookja Kim Chung
Additional file 5: Table S4. Relative abundance of orders detected through 16S rRNA gene sequencing using fecal DNA.

Additional file 4 of Functional structure analysis and genome-wide identification of CNX gene family in cotton

Nan Xu, Hong Zhang, Yuexin Zhang, Yapeng Fan, Jing Wang, Waqar Afzal Malik, Cun Rui, Mingge Han, Xuke Lu, Xiugui Chen, Junjuan Wang, Delong Wang, Shuai Wang, Chao Chen, Lixue Guo, Lanjie Zhao & Wuwei Ye
Additional file 4. Table S4: ID and protein sequences of 60 CNXs family members in cotton.

Additional file 4 of Functional structure analysis and genome-wide identification of CNX gene family in cotton

Nan Xu, Hong Zhang, Yuexin Zhang, Yapeng Fan, Jing Wang, Waqar Afzal Malik, Cun Rui, Mingge Han, Xuke Lu, Xiugui Chen, Junjuan Wang, Delong Wang, Shuai Wang, Chao Chen, Lixue Guo, Lanjie Zhao & Wuwei Ye
Additional file 4. Table S4: ID and protein sequences of 60 CNXs family members in cotton.

Additional file 7 of Deficiency of exchange protein directly activated by cAMP (EPAC)-1 in mice augments glucose intolerance, inflammation, and gut dysbiosis associated with Western diet

Preeti Dinesh Virwani, Lin Cai, Patrick Ka Kit Yeung, Gordon Qian, Yingxian Chen, Lei Zhou, Jason Wing Hon Wong, Yu Wang, Joshua Wing Kei Ho, Kui Kai Lau, Pei-Yuan Qian & Sookja Kim Chung
Additional file 7: Table S6. Relative abundance of genera detected through 16S rRNA gene sequencing using fecal DNA.

Additional file 9 of Deficiency of exchange protein directly activated by cAMP (EPAC)-1 in mice augments glucose intolerance, inflammation, and gut dysbiosis associated with Western diet

Preeti Dinesh Virwani, Lin Cai, Patrick Ka Kit Yeung, Gordon Qian, Yingxian Chen, Lei Zhou, Jason Wing Hon Wong, Yu Wang, Joshua Wing Kei Ho, Kui Kai Lau, Pei-Yuan Qian & Sookja Kim Chung
Additional file 9: Table S7. Relative abundance of bacterial species determined through shotgun sequencing.

Additional file 2 of Quantifying substantial carcinogenesis of genetic and environmental factors from measurement error in the number of stem cell divisions

Xinhui Liu, Jifeng Yang, Hongkai Li, Qing Wang, Yuanyuan Yu, Xiaoru Sun, Shucheng Si, Lei Hou, Lu Liu, Fan Yang, Ran Yan, Yifan Yu, Zhentao Fu, Zilong Lu, Dejin Li, Hao Xue, Xiaolei Guo, Fuzhong Xue & Xiaokang Ji
Additional file 2: Table S1. Ranked matrix of LCR in global scope and the contribution of the genetic and environmental factors on the variation in cancer risk. Table S2. Ranked matrix of LCR in national-wide of China and the contribution of the genetic and environmental factors on the variation in cancer risk. Table S3. Ranked matrix of LCR in counties of Shandong province, China and the contribution of the genetic and environmental factors on the...

Additional file 2 of Extracellular vesicles isolated from hyperuricemia patients might aggravate airway inflammation of COPD via senescence-associated pathway

Xuanqi Liu, Zheng Li, Yang Zheng, Wenhao Wang, Peiqing He, Kangwei Guan, Tao Wu, Xiaojun Wang & Xuelin Zhang
Additional file 2.

Additional file 2 of Extracellular vesicles isolated from hyperuricemia patients might aggravate airway inflammation of COPD via senescence-associated pathway

Xuanqi Liu, Zheng Li, Yang Zheng, Wenhao Wang, Peiqing He, Kangwei Guan, Tao Wu, Xiaojun Wang & Xuelin Zhang
Additional file 2.

Reconstructing the East Palaeotethyan assemblage boundary at West Indonesia: constraints from Triassic granitoids in Bangka and Belitung islands

Yuzhi Zhang, Xiaoqing Yu, Yuejun Wang, Xin Qian, Chengshi Gan, Azman Ghani, Yongqi Yu & Chang Xu
Table S1, summary of sampling locations, zircon U–Pb and in situ Hf–O analyses of the granitoids in Bangka and Belitung islands, Indonesia; Table S2, whole-rock major oxides, trace elemental and Sr–Nd–Pb isotopic data for the Triassic granitoids in Bangka and Belitung islands, Indonesia; Table S3, LA-ICP-MS zircon U–Pb data for the Triassic granitoids in Bangka and Belitung islands, Indonesia; and Table S4, zircon in situ Hf-O isotopic data for the Triassic granitoids in Bangka and...

Additional file 1 of Comparison of femoral mechanics before and after internal fixation removal and the effect of sclerosis on femoral stress: a finite element analysis

Yang Liu, Wenjie Song, Haoran Liang, Chaoxin Li, Wenjie Niu, Huifeng Shao, Yuze Wang, Ziquan Yang, Pengcui Li, Xiaogang Wu, Yong He, Xiaochun Wei & Wangping Duan
Additional file 1.

Additional file 2 of Comparison of femoral mechanics before and after internal fixation removal and the effect of sclerosis on femoral stress: a finite element analysis

Yang Liu, Wenjie Song, Haoran Liang, Chaoxin Li, Wenjie Niu, Huifeng Shao, Yuze Wang, Ziquan Yang, Pengcui Li, Xiaogang Wu, Yong He, Xiaochun Wei & Wangping Duan
Additional file 2.

Additional file 10 of Evolution and function of developmentally dynamic pseudogenes in mammals

Sheng Hu Qian, Lu Chen, Yu-Li Xiong & Zhen-Xia Chen
Additional file 10: Table S9. DDPs among different tissues in mouse.

Additional file 11 of Evolution and function of developmentally dynamic pseudogenes in mammals

Sheng Hu Qian, Lu Chen, Yu-Li Xiong & Zhen-Xia Chen
Additional file 11: Table S10. Expression level of human DDPs in developmental transcriptome.

Registration Year

 • 2022
  1,130

Resource Types

 • Dataset
  1,130

Affiliations

 • Peking University
  1,130
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  717
 • Zhejiang University
  658
 • Shanghai Jiao Tong University
  615
 • Huazhong University of Science and Technology
  606
 • Capital Medical University
  600
 • Sichuan University
  595
 • Fudan University
  530
 • Chinese Academy of Sciences
  525
 • University of Chinese Academy of Sciences
  470