802 Works

Additional file 3 of Dissecting super-enhancer driven transcriptional dependencies reveals novel therapeutic strategies and targets for group 3 subtype medulloblastoma

Meng Li, Yujie Han, Chaochen Wang, Wenfeng Kang, Wenyan Jiang, Lei Zhang & Yujie Tang
Additional file 3: Supplementary Table S3

Additional file 1 of Dissecting super-enhancer driven transcriptional dependencies reveals novel therapeutic strategies and targets for group 3 subtype medulloblastoma

Meng Li, Yujie Han, Chaochen Wang, Wenfeng Kang, Wenyan Jiang, Lei Zhang & Yujie Tang
Additional file 1: Supplementary Table S1

Additional file 1 of Neoplastic cell enrichment of tumor tissues using coring and laser microdissection for proteomic and genomic analyses of pancreatic ductal adenocarcinoma

Qing Kay Li, Yingwei Hu, Lijun Chen, Michael Schnaubelt, Daniel Cui Zhou, Yize Li, Rita Jui-Hsien Lu, Mathangi Thiagarajan, Galen Hostetter, Chelsea J. Newton, Scott D. Jewell, Gil Omenn, Ana I. Robles, Mehdi Mesri, Oliver F. Bathe, Bing Zhang, Li Ding, Ralph H. Hruban, Daniel W. Chan & Hui Zhang
Additional file 1: Table S1. Clinical information of study cases. Table S2. Expression of proteins from the PDAC tumors and NATs

sj-rar-3-tej-10.1177_20417314221132093 – Supplemental material for A new cell-free therapeutic strategy for liver regeneration: Human placental mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles

Ting Li, Yu Fu, Zeyi Guo, Honglei Zhu, Hangyu Liao, Xiaoge Niu, Lin Zhou, Shunjun Fu, Yang Li, Shao Li, Lujia Wang, Yizhou Zheng, Lei Feng, Yi Gao & Guolin He
Supplemental material, sj-rar-3-tej-10.1177_20417314221132093 for A new cell-free therapeutic strategy for liver regeneration: Human placental mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles by Ting Li, Yu Fu, Zeyi Guo, Honglei Zhu, Hangyu Liao, Xiaoge Niu, Lin Zhou, Shunjun Fu, Yang Li, Shao Li, Lujia Wang, Yizhou Zheng, Lei Feng, Yi Gao and Guolin He in Journal of Tissue Engineering

Additional file 3 of Exploration of the role of Cuproptosis genes and their related long non-coding RNA in clear cell renal cell carcinoma: a comprehensive bioinformatics study

Dian Xia, Qi Liu, Wen Jiao, Longfei Peng, Qi Wang, ZhouTing Tuo & Liangkuan Bi
Additional file 3: Table S1. Thegene names of the 19 cuproptosis-related genes.

Additional file 4 of Exploration of the role of Cuproptosis genes and their related long non-coding RNA in clear cell renal cell carcinoma: a comprehensive bioinformatics study

Dian Xia, Qi Liu, Wen Jiao, Longfei Peng, Qi Wang, ZhouTing Tuo & Liangkuan Bi
Additional file 4: Table S2. The names of the 8 cuproptosis-related lncRNAsin the model.

Additional file 4 of A comprehensive update on CIDO: the community-based coronavirus infectious disease ontology

Yongqun He, Hong Yu, Anthony Huffman, Asiyah Yu Lin, Darren A. Natale, John Beverley, Ling Zheng, Yehoshua Perl, Zhigang Wang, Yingtong Liu, Edison Ong, Yang Wang, Philip Huang, Long Tran, Jinyang Du, Zalan Shah, Easheta Shah, Roshan Desai, Hsin-hui Huang, Yujia Tian, Eric Merrell, William D. Duncan, Sivaram Arabandi, Lynn M. Schriml, Jie Zheng … & Barry Smith
Additional file 4: Supplemental Table 3. Protein Ontology representation of SARS-CoV-2 proteins. Comparative information in RefSeq and UniProtKB is also provided.

China's Gridded Manufacturing Dataset

Chenjing Fan, Xinran Huang, Lin Zhou, Zhenyu Gai, Chaoyang Zhu & Haole Zhang
The growth of the manufacturing industry is the engine of rapid economic growth in developing regions. Characterizing the geographical distribution of manufacturing firms is critically important for scientists and policymakers. However, data on the manufacturing industry used in previous studies either have a low spatial resolution (or fuzzy classification) or high-resolution information is lacking. Here, we propose a map point-of-interest classification method based on machine learning technology and build a dataset of the distribution of...

Additional file 1 of Modular networks and genomic variation during progression from stable angina pectoris through ischemic cardiomyopathy to chronic heart failure

Lin Chen, Ya-Nan Yu, Jun Liu, Yin-ying Chen, Bo Wang, Yi-Fei Qi, Shuang Guan, Xi Liu, Bing Li, Ying-Ying Zhang, Yuanhui Hu & Zhong Wang
Additional file 1: Table S1. Targets for ICM, SAP and CHF.

Additional file 1 of Circular RNA circLOC101928570 suppresses systemic lupus erythematosus progression by targeting the miR-150-5p/c-myb axis

Xingwang Zhao, Rui Dong, Zhongwei Tang, Juan Wang, Chunyou Wang, Zhiqiang Song, Bing Ni, Longlong Zhang, Xiaochong He & Yi You
Additional file 1: Table S1. Detailed information on the SLE patients.

Additional file 24 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 24: Table S2. The Impacts of Somatic Copy Number Alterations in PDAC Cohort. Table S2A Matrix of amplification peaks, followed by the genes contained in them, 95% confidence level. Table S2B Matrix of deletion peaks, followed by the genes contained in them, 95% confidence level. Table S2C Matrix of the top 10 mutated genes in PDAC of Fudan cohort. Table S2D Matrix of the 10 mutated genes used in Figure 1C of ICGC,...

Additional file 27 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 27: Table S5. 8p11.22 Amplification Associated with PDAC Metastasis. Table S5A The matrix describing mutations in PDAC metastatic patients and non-metastatic patients. Table S5B Matrix of GSVA scores of pathways significantly altered in PDAC metastatic patients and non-metastatic patients, proteome level. Table S5C Matrix of xCell signatures significantly altered in PDAC metastatic patients and non-metastatic patients, transcriptome level. Table S5D Matrix describing the cis-effects of genes located on chromosome 8p11.22. Table S5E Matrix...

Additional file 27 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 27: Table S5. 8p11.22 Amplification Associated with PDAC Metastasis. Table S5A The matrix describing mutations in PDAC metastatic patients and non-metastatic patients. Table S5B Matrix of GSVA scores of pathways significantly altered in PDAC metastatic patients and non-metastatic patients, proteome level. Table S5C Matrix of xCell signatures significantly altered in PDAC metastatic patients and non-metastatic patients, transcriptome level. Table S5D Matrix describing the cis-effects of genes located on chromosome 8p11.22. Table S5E Matrix...

Additional file 29 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 29: Table S7. Characterization of Immune Infiltration in PDAC. Table S7A Matrix of xCell signatures significantly altered in 5 immune subgroups. Table S7B Matrix describing the expression of proteins in 5 immune subgroups. Table S7C Matrix of GSVA scores of pathways significantly altered in 5 immune subgroups, transcriptome level. Table S7D Matrix of amplification/deletion events of genes in 5 immune subgroups. Table S7E Matrix describing the expression of proteins involved in TCA cycle.

Decreased echinocandin susceptibility in Candida parapsilosis causing candidemia and emergence of a pan-echinocandin resistant case in China

Yating Ning, Meng Xiao, David S. Perlin, Yanan Zhao, Minya Lu, Yi Li, Zhengyu Luo, Rongchen Dai, Shengjie Li, Jiajun Xu, Lingli Liu, Hong He, Yun Liu, Fushun Li, Yuguang Guo, Zhongju Chen, Yingchun Xu, Tianshu Sun & Li Zhang
Candida parapsilosis is becoming a predominant non-albicans cause of invasive candidiasis (IC). Echinocandins are the preferred choice for IC treatment and prophylaxis. Resistance to echinocandins in C. parapsilosis has emerged in several countries, but little is known about the susceptibility profile in China or about mechanisms of resistance. Here, we investigated the echinocandin susceptibilities of 2523 C. parapsilosis isolates collected from China and further explored the resistance mechanism among echinocandin-resistant isolates. Anidulafungin exhibited the highest...

DEVOLPMENT OF A ROTARY DIBBLE-TYPE CASSAVA PLANTER

Fengguang He, Ganran Deng, Zhende Cui, Ling Li & Guojie Li
ABSTRACT In this study, to meet the requirements of mechanized planting of the wide and narrow double-row ridging cassava cultivation mode, solve the problem of the real-time cutting cassava planter in which cassava stalk cutting length has poor uniformity, and improve the operation performance of the existing precut cassava planters, a rotary dibble-type cassava planter was designed. With its rotary dibble-type stalk metering device, transmission system and other components, the planter can complete the sowing,...

DEVOLPMENT OF A ROTARY DIBBLE-TYPE CASSAVA PLANTER

Fengguang He, Ganran Deng, Zhende Cui, Ling Li & Guojie Li
ABSTRACT In this study, to meet the requirements of mechanized planting of the wide and narrow double-row ridging cassava cultivation mode, solve the problem of the real-time cutting cassava planter in which cassava stalk cutting length has poor uniformity, and improve the operation performance of the existing precut cassava planters, a rotary dibble-type cassava planter was designed. With its rotary dibble-type stalk metering device, transmission system and other components, the planter can complete the sowing,...

Additional file 4 of Whole-genome methylation analysis reveals epigenetic variation between wild-type and nontransgenic cloned, ASMT transgenic cloned dairy goats generated by the somatic cell nuclear transfer

Hao Wu, Wendi Zhou, Haijun Liu, Xudai Cui, Wenkui Ma, Haixin Wu, Guangdong Li, Likai Wang, Jinlong Zhang, Xiaosheng Zhang, Pengyun Ji, Zhengxing Lian & Guoshi Liu
Additional file 4: Fig. S4. Density distribution of methylation in functional zones (A, ASMT transgenic cloned goat (K2020); B, control goat (S2); C, Nontransgenic cloned goat (K03)).

CIED-Stack gas concentrations, 2015-2018

Ling Tang, Min Jia, Junai Yang, Ling Li, Xin Bo & Zhifu Mi
The Chinese Industrial Emissions Database (CIED) provides inventory of particulate matter (PM), SO2 and NOX from Chinese industries from 2015 to 2018, based on direct measurements from China’s continuous emission monitoring systems (CEMS) network. This document provides stack gas concentrations for China’s different industrial emission sources.

Suppression of lncRNA GAS6-AS2 alleviates sepsis-related acute kidney injury through regulating the miR-136-5p/OXSR1 axis in vitro and in vivo

Hongrui Cui, Guangwei Ren, Xiuhong Hu, Baozhen Xu, Yuping Li, Zheli Niu & Liqin Mu
Acute kidney injury (AKI) is a common complication of sepsis and increase morbidity and mortality. Long non-coding RNA (LncRNA) GAS6-AS2 was related to inflammation and apoptosis in different diseases by regulating miRNAs and downstream genes, but its role in AKI remains unclear. Thus, we speculated that GAS6-AS2 might function in sepsis-related AKI via regulating target genes. Here, LPS or CLP was used to establish in vitro or in vivo sepsis-related AKI model. The interactions between...

Molecular characterization of chicken infectious anaemia virus (CIAV) in China during 2020–2021

Hejing Sun, Shuilan Yu, Tianhua Jiang, Zhuanqiang Yan, Dingai Wang, Li Chen, Qingfeng Zhou, Lijuan Yin & Feng Chen
Chicken infectious anaemia virus (CIAV) has been identified as the causative agent of chicken infectious anaemia (CIA), causing huge economic losses to the poultry industry globally. In this study, a total of 573 clinical samples were collected from 197 broiler farms in 17 provinces of China during 2020-2021. Among them, 375 samples (375/573, 65.4%) were positive for CIAV by real-time PCR. The positive rate of CIAV detection between different regions of China ranged from 46.67%...

Functional study and epigenetic targets analyses of SIRT1 in intramuscular preadipocytes via ChIP-seq and mRNA-seq

Hongbiao Ran, Qiuya He, Yuting Han, Jikun Wang, Haibo Wang, Binglin Yue, Ming Zhang, Zhixin Chai, Xin Cai, Jincheng Zhong & Hui Wang
The SIRT1 epigenetic regulator is involved in hepatic lipid homoeostasis. However, the role of SIRT1 in regulating intramuscular fat deposition as well as the pathways and potential epigenetic targets involved remain unknown. Herein, we investigate SIRT1 function, its genome-wide epigenetic target profile, and transcriptomic changes under SIRT1 overexpression during yak intramuscular preadipocytes differentiation. To this end, we analysed the relationship between SIRT1 and intramuscular fat content as well as lipid metabolism-related genes in longissimus dorsi...

Prevalence of major morbidities and outcome of all hospitalized neonates. A retrospective cohort study of Huai’an neonatal survivals

Yaling Xu, Xiaoqin Zhu, Hui Wang, Zhaojun Pan, Xiaoqiong Li, Xiaojing Guo, Hongni Yue & Bo Sun
Reliable data for causal implication of neonatal survival in China are lacking. We assumed that by analyzing surviving data of in-hospital neonatal care based on all livebirths in Huai’an, prevalence of neonatal morbidity, mortality and causal relations may be derived comprehensively. Data of all regionally hospitalized neonates were retrospectively linked with corresponding whole livebirths (59,056) in 2015 as a cohort. Diagnoses of diseases and causes of deaths were redefined and categorized. Disease patterns, prevalence of...

Accuracy of transvaginal ultrasound and magnetic resonance imaging for diagnosis of deep endometriosis in bladder and ureter: a meta-analysis

Zhao Tian, Yi-Chao Zhang, Xian-Hua Sun, Yue Wang, Yan Zhao, Xiao-Hong Chang & Hong-Lan Zhu
This meta-analysis aimed to determine the accuracy of transvaginal ultrasound (TVS) and pelvic magnetic resonance imaging (MRI) in diagnosing urinary tract endometriosis (UTE). A comprehensive search of the Pubmed and Embase was conducted between January 1989 and June 2020. Studies that described the accuracy of MRI or TVS for the diagnosis of UTE using surgical data as the reference standard were included. Of the 913 citations identified, 23 studies were analysed. For detection of endometriosis...

Abnormal chromosomes identification using chromosomal microarray

Yunfang Shi, Xiaozhou Li, Duan Ju, Yan Li, Xiuling Zhang & Ying Zhang
In this study, we presented a case series to highlight the chromosomal microarray (CMA) in identifying chromosomal abnormalities which is undetectable by conventional karyotyping or known abnormal chromosomes without clear diagnosis. Extensive studies showed that CMA was gradually accepted as a prenatal invasive testing during pregnancy. The aim of this study was to evaluate the diagnostic effect of CMA for foetuses with abnormal chromosomes unrecognised by conventional karyotyping. Pregnant women who need prenatal diagnosis with...

Registration Year

 • 2022
  802

Resource Types

 • Dataset
  802

Affiliations

 • Tongji University
  802
 • Fudan University
  502
 • Shanghai Jiao Tong University
  479
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  462
 • Zhejiang University
  453
 • Capital Medical University
  449
 • Sichuan University
  442
 • Huazhong University of Science and Technology
  417
 • Chinese Academy of Sciences
  409
 • Sun Yat-sen University
  387