565 Works

Additional file 10 of Activation function 1 of progesterone receptor is required for progesterone antagonism of oestrogen action in the uterus

Shi Hao Lee, Chew Leng Lim, Wei Shen, Samuel Ming Xuan Tan, Amanda Rui En Woo, Yeannie H. Y. Yap, Caitlyn Ang Su Sian, Wilson Wen Bin Goh, Wei-Ping Yu, Li Li & Valerie C. L. Lin
Additional file 10. 1430 genes that are significantly regulated between EBP and Ctrl but not between EB and Ctrl.

Additional file 1 of Relationship between sarcopenia/paravertebral muscles and the incidence of vertebral refractures following percutaneous kyphoplasty: a retrospective study

Qi Chen, Chenyang Lei, Tingxiao Zhao, Zhanqiu Dai, Jun Zhang, Yongming Jin & Chen Xia
Additional file 1.

Additional file 3 of Circular RNA circPVT1 promotes nasopharyngeal carcinoma metastasis via the β-TrCP/c-Myc/SRSF1 positive feedback loop

Yongzhen Mo, Yumin Wang, Yian Wang, Xiangying Deng, Qijia Yan, Chunmei Fan, Shuai Zhang, Shanshan Zhang, Zhaojian Gong, Lei Shi, Qianjin Liao, Can Guo, Yong Li, Guiyuan Li, Zhaoyang Zeng, Weihong Jiang, Wei Xiong & Bo Xiang
Additional file 3: Supplemental Table 3. Probes for fluorescence in situ hybridization and RNA pulldown, siRNAs, primers for qRT-PCR and vector construction.

Additional file 7 of Circular RNA circPVT1 promotes nasopharyngeal carcinoma metastasis via the β-TrCP/c-Myc/SRSF1 positive feedback loop

Yongzhen Mo, Yumin Wang, Yian Wang, Xiangying Deng, Qijia Yan, Chunmei Fan, Shuai Zhang, Shanshan Zhang, Zhaojian Gong, Lei Shi, Qianjin Liao, Can Guo, Yong Li, Guiyuan Li, Zhaoyang Zeng, Weihong Jiang, Wei Xiong & Bo Xiang
Additional file 7: Supplemental Table 7. Proteomic analysis of circPVT1-regulated proteins in CNE2 cells after transfected with the circPVT1overexpression or empty vectors, followed by LC-MS/MS spectrometry.

Additional file 5 of Circular RNA circPVT1 promotes nasopharyngeal carcinoma metastasis via the β-TrCP/c-Myc/SRSF1 positive feedback loop

Yongzhen Mo, Yumin Wang, Yian Wang, Xiangying Deng, Qijia Yan, Chunmei Fan, Shuai Zhang, Shanshan Zhang, Zhaojian Gong, Lei Shi, Qianjin Liao, Can Guo, Yong Li, Guiyuan Li, Zhaoyang Zeng, Weihong Jiang, Wei Xiong & Bo Xiang
Additional file 5: Supplemental Table 5. The potential circPVT1-interacting proteins in CNE2 cells identified by LC-MS/MS spectrometry after pull-down with the biontin-labeled circPVT1 probe.

Additional file 4 of Exploring the pharmacological mechanism of Shengjing capsule on male infertility by a network pharmacology approach

Ming Wang, Qi Wang, Hui Jiang, Yongqiang Du & Xiansheng Zhang
Additional file 4:

Clinicopathological characteristics and outcome predictors of anti-glomerular basement membrane glomerulonephritis

Yifei Ge, Kang Liu, Guang Yang, Xiangbao Yu, Bin Sun, Bo Zhang, Yanggang Yuan, Ming Zeng, Ningning Wang, Changying Xing & Huijuan Mao
To explore the clinicopathological features of anti-glomerular basement membrane (anti-GBM) glomerulonephritis (anti-GBM-GN) and the prognostic values of clinical and laboratory indicators at diagnosis on renal and patient survival. A total of 76 patients (34 males and 42 females) with anti-GBM-GN who were hospitalized in the First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University between January 2010 and June 2021 were included in this study. The baseline clinical features, histopathological data from renal biopsies, and predictors of...

Additional file 6 of Exogenous ABA and IAA modulate physiological and hormonal adaptation strategies in Cleistocalyx operculatus and Syzygium jambos under long-term waterlogging conditions

El-Hadji Malick Cisse, Juan Zhang, Da-Dong Li, Ling-Feng Miao, Li-Yan Yin & Fan Yang
Additional file 6.

Additional file 7 of Identification of MAP3K4 as a novel regulation factor of hepatic lipid metabolism in non-alcoholic fatty liver disease

Zhiyong He, Yangyang Bin, Guangshun Chen, Qiang Li, Wenling Fan, Yongqiang Ma, Junfang Yi, Xiaohua Luo, Zhi Tan & Jiequn Li
Additional file 7: Table S7. Differentially expressed genes that appeared in both RNA-seq data and the GSE159676 datasets

Additional file 1 of Clinicopathological features of patients with wide local excision of eyelid malignant neoplasms: a more than five years retrospective study from China

Yuanyuan Han, Miao Kong, Yan Luo, Bin Sun, Zhiqiang Wang & Hong Zhang
Additional file 1.

Additional file 2 of Application of logistic differential equation models for early warning of infectious diseases in Jilin Province

Tianlong Yang, Yao Wang, Laishun Yao, Xiaohao Guo, Mikah Ngwanguong Hannah, Chan Liu, Jia Rui, Zeyu Zhao, Jiefeng Huang, Weikang Liu, Bin Deng, Li Luo, Zhuoyang Li, Peihua Li, Yuanzhao Zhu, Xingchun Liu, Jingwen Xu, Meng Yang, Qinglong Zhao, Yanhua Su & Tianmu Chen
Additional file 2. Fitting parameters of HFRS, shigellosis, mumps, HFMD and scarlet fever by the GLDE model in Jilin Province. (N is the upper limit of cumulative infectious disease cases; k is the correlation coefficient; c is a constant; λ is a shape parameter).

Construction of a High-Density Genetic Linkage Map and QTL Analysis of Fiber Yield Traits in Kenaf (Hibiscus Cannabinus L.) via SLAF-seq

Meixia Chen, Yi Xu, Siyuan Chen, Chengkang Zhang, Hui Shi, Ting Liu, Jiantang Xu, Jianmin Qi & Liwu Zhang
High-density genetic maps are vital for quantitative trait loci (QTL) mapping, genome assembly, and marker-assisted selection (MAS) in plants. Meanwhile, kenaf (Hibiscus cannabinus L.) is an important crop that produces raw fiber to many industries. However, both high-density genetic map construction and QTL identification have been limited in this crop due to insufficient molecular markers. Here, we constructed a high-density genetic linkage map in kenaf via specific-locus amplified fragment sequencing (SLAF-seq). An F7:8 mapping population...

EFFECTS OF A 4-WEEK MICRO-HYPERBARIC OXYGEN INTERVENTION ON OXIDATION-ANTIOXIDATION SYSTEM FUNCTION

Huan Zhu, Guang Tian, Yu Jin, Jihan Zhuang, Jiawei Zhao & Binghong Gao
ABSTRACT Introduction Hyperbaric oxygen intervention has an important effect on the function of the body’s oxidation-antioxidant system. Objective To verify the effects of a 4-week micro-hyperbaric oxygen intervention on oxidation-antioxidation system function in skeleton athletes. Methods The experimental group underwent a 1.3 ATA HBO intervention for 4 weeks and the control group underwent natural recovery. The levels of MDA, PC, SOD, CAT, GSH-PX, T-AOC, BU, CK, T, and C of the two groups were measured...

EFFECT OF THE PROBLEM-BASED LEARNING METHOD ON STUDENT ELECTROENCEPHALOGRAMS AND MICROCIRCULATORY BLOOD PERFUSION IN THE TEACHING OF SPORTS PHYSIOLOGY

Xiaoli Liu, Huan Zhu, Shufeng Zhou, Yong Peng, Mei Yang, Fen Chen & Xiaoming Li
ABSTRACT Introduction Applying the problem-based learning (PBL) method to the teaching of sports physiology. Objective This study explored the mechanism of the PBL method to improve the interest and learning effectiveness of students. Methods Twenty male students at the Physical Education College of Hubei Minzu University were randomly divided into a PBL group (10) and a traditional teaching method group (TTM). During the test, the subjects in the TTM group sat quietly listening to the...

Additional file 1 of Genomic landscape, immune characteristics and prognostic mutation signature of cervical cancer in China

Jing Liu, Zirong Li, Ting Lu, Junping Pan, Li Li, Yanwen Song, Dan Hu, Yanhong Zhuo, Ying Chen & Qin Xu
Additional file 1: Table S1. Gene mutations in the TCGA cohort.

Multimolecular characteristics of cell-death related hub genes in human cancers: a comprehensive pan-cancer analysis

Dingtao Hu, Tingyu Zhang, Ziye Yan, Linlin Wang, Yuhua Wang, Nana Meng, Bizhi Tu, Ying Teng, Zhen Li, Xiaoqi Lou, Yu Lei, Xiaoshuang Ren, Yanfeng Zou & Fang Wang
Failure of the normal process of cell death pathways contributes to the defection of immune systems and the occurrence of cancers. The key genes, the multimolecular mechanisms, and the immune functions of these genes in pan-cancers remain unclear. Using online databases of The Cancer Genome Atlas, GEPIA2, TISIDB, HPA, Kaplan-Meier Plotter, PrognoScan, cBioPortal, GSCALite, TIMER, and Sangerbox, we identified the key genes from the six primary cell death-related pathways and performed a comprehensive analysis to...

Whole-exome sequencing reveals novel variants associated with abnormal uterine bleeding caused by copper intrauterine device Supplementary Materials

Yupei Shen, Xiaoli Liu, Linfen Xu, Weiqiang Zhu, Zhaofeng Zhang, Junwei Liu, Lifang Jiang, Yanyan Mao, Jianhua Xu, Xiaoqin Yan, Junjie Sun, Fang Liu, Xiumei Xiong, Xiujuan Chen, Yan Che & Jing Du
Aim: This study aimed to explore the genetic risk factors and validate variants of abnormal uterine bleeding after copper intrauterine device insertion. Methods: Whole-exome sequencing was performed and several variants were validated by Sequenom MassARRAY. Results: Eight variants showed potential clinical damage according to American College of Medical Genetics and Genomics criteria. By combined analysis of screening and validation, NFASC RS2802808 C>G p.Ile971Met (Pallele = 0.009 and Pgenotype = 0.027) and PIGR RS2275531 C>T p.Gly365Ser...

Additional file 3 of mTORC1-c-Myc pathway rewires methionine metabolism for HCC progression through suppressing SIRT4 mediated ADP ribosylation of MAT2A

Liang Zhao, Huizhao Su, Xiaomeng Liu, Hongquan Wang, Yukuan Feng, Yan Wang, Haiqiang Chen, Luo Dai, Shihui Lai, Siqi Xu, Chong Li, Jihui Hao & Bo Tang
Additional file 3: Table S2. The changes of metabolite levels upon methionine restriction in livers of HCC mouce models.

Additional file 2 of Chronic constriction injury-induced changes in circular RNA expression profiling of the dorsal root ganglion in a rat model of neuropathic pain

Wanxia Xiong, Min Wei, Li Zhang, Jie Wang, Fan Liu & Zhiyao Wang
Additional file 2: Table S2. List of total circRNAs detected in the DRG of NC and CCI rats. RNA-seq was performed to profile circRNA expression in four paired DRG samples. A total of 13,172 circRNAs were detected in the L4–L5 DRG samples from the CCI and NC groups (4 mice per group).

RELATIONSHIP BETWEEN SPORTIVE CAPACITIES AND ATHLETIC POTENTIAL IN THE INDIVIDUAL WITH CHRONIC DISEASES

Linna Wu, Zi Zhi, Jun Li & Guofu Kuang
ABSTRACT Introduction Success in sports depends on the athlete’s potential, including the presence of chronic diseases that can negatively affect a sports career. The issue studied is complex, and its solution depends on a combination of factors that act as basal components. The relevance of the research topic mentioned here is determined by the need to study the relationship between these two factors in the context of their mutual influence on an individual’s sports career...

Additional file 1 of N6-methyladenosine-mediated SH3BP5-AS1 upregulation promotes GEM chemoresistance in pancreatic cancer by activating the Wnt signaling pathway

Chengjie Lin, Yan Wang, Yihong Dong, Shihui Lai, Liang Wang, Shangeng Weng & Xiang Zhang
Additional file 1. Supplementary figures and materials.

Additional file 1 of N6-methyladenosine-mediated SH3BP5-AS1 upregulation promotes GEM chemoresistance in pancreatic cancer by activating the Wnt signaling pathway

Chengjie Lin, Yan Wang, Yihong Dong, Shihui Lai, Liang Wang, Shangeng Weng & Xiang Zhang
Additional file 1. Supplementary figures and materials.

Additional file 2 of Application of logistic differential equation models for early warning of infectious diseases in Jilin Province

Tianlong Yang, Yao Wang, Laishun Yao, Xiaohao Guo, Mikah Ngwanguong Hannah, Chan Liu, Jia Rui, Zeyu Zhao, Jiefeng Huang, Weikang Liu, Bin Deng, Li Luo, Zhuoyang Li, Peihua Li, Yuanzhao Zhu, Xingchun Liu, Jingwen Xu, Meng Yang, Qinglong Zhao, Yanhua Su & Tianmu Chen
Additional file 2. Fitting parameters of HFRS, shigellosis, mumps, HFMD and scarlet fever by the GLDE model in Jilin Province. (N is the upper limit of cumulative infectious disease cases; k is the correlation coefficient; c is a constant; λ is a shape parameter).

Additional file 3 of The effectiveness of case management for cancer patients: an umbrella review

Nina Wang, Jia Chen, Wenjun Chen, Zhengkun Shi, Huaping Yang, Peng Liu, Xiao Wei, Xiangling Dong, Chen Wang, Ling Mao & Xianhong Li
Additional file 3.

Additional file 1 of Expanding known viral diversity in plants: virome of 161 species alongside an ancient canal

Shixing Yang, Qingqing Mao, Yan Wang, Jingxian He, Jie Yang, Xu Chen, Yuqing Xiao, Yumin He, Min Zhao, Juan Lu, Zijun Yang, Ziyuan Dai, Qi Liu, Yuxin Yao, Xiang Lu, Hong Li, Rui Zhou, Jian Zeng, Wang Li, Chenglin Zhou, Xiaochun Wang, Quan Shen, Hui Xu, Xutao Deng, Eric Delwart … & Wen Zhang
Additional file 1. Table S1: Plant species and library information.

Registration Year

 • 2022
  565

Resource Types

 • Dataset
  565

Affiliations

 • Second Military Medical University
  565
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  392
 • Fudan University
  355
 • Shanghai Jiao Tong University
  348
 • Zhejiang University
  332
 • Chinese Academy of Sciences
  331
 • Sun Yat-sen University
  322
 • Sichuan University
  320
 • Capital Medical University
  320
 • Peking University
  269