562 Works

Additional file 10 of Exploring AI-2-mediated interspecies communications within rumen microbial communities

Xiaozhen Liu, Qinmeng Liu, Sihuai Sun, Hengxi Sun, Yao Wang, Xihui Shen & Lei Zhang
Additional file 10: Table S6. Expression of the identified AI-2 synthases and receptors in rumen metatranscriptome datasets.

Additional file 14 of Exploring AI-2-mediated interspecies communications within rumen microbial communities

Xiaozhen Liu, Qinmeng Liu, Sihuai Sun, Hengxi Sun, Yao Wang, Xihui Shen & Lei Zhang
Additional file 14: Table S7. The network among the rumen bacterial taxa and AI-2.

Additional file 1 of A CT-based nomogram for differentiating invasive fungal disease of the lung from bacterial pneumonia

Meilin Gong, Jingmei Xu, Kang Li, Ke Li, Yuwei Xia, Yang Jing, Jiafei Chen, Jing Li, Jing Yang, Mingshan Du, Wenjing Hou, Yuan Ou, Lian Li & Wei Chen
Additional file 1. On the orininal data of the study.

Additional file 4 of Combining QTL mapping and RNA-Seq Unravels candidate genes for Alfalfa (Medicago sativa L.) leaf development

Xueqian Jiang, Xijiang Yang, Fan Zhang, Tianhui Yang, Changfu Yang, Fei He, Ting Gao, Chuan Wang, Qingchuan Yang, Zhen Wang & Junmei Kang
Additional file 4: Table S2. List of 2,443 leaf-specific genes.

Additional file 5 of Combining QTL mapping and RNA-Seq Unravels candidate genes for Alfalfa (Medicago sativa L.) leaf development

Xueqian Jiang, Xijiang Yang, Fan Zhang, Tianhui Yang, Changfu Yang, Fei He, Ting Gao, Chuan Wang, Qingchuan Yang, Zhen Wang & Junmei Kang
Additional file 5: Table S3. List of 2,061 up-regulated genes (‘sativa’ Vs ‘falcata’).

sj-xlsx-2-npx-10.1177_1934578X221120215 - Supplemental material for Network Pharmacology Analysis of Bioactive Components and Mechanisms of Action of Qi Wei Wan Formula for Treating Non-Small Cell Lung Carcinoma

Minghe Zhang, Ye Wang, Aftab Amin, Muhammad Ajmal Khan, Zhiling Yu & Chun Liang
Supplemental material, sj-xlsx-2-npx-10.1177_1934578X221120215 for Network Pharmacology Analysis of Bioactive Components and Mechanisms of Action of Qi Wei Wan Formula for Treating Non-Small Cell Lung Carcinoma by Minghe Zhang, Ye Wang, Aftab Amin, Muhammad Ajmal Khan, Zhiling Yu and Chun Liang in Natural Product Communications

Flexible hyperspectral surface plasmon resonance microscopy

Ziwei Liu, Jingning Wu, Chen Cai, Bo Yang & Zhi-mei Qi
Dataset of the raw hyperspectral SPR datacube supporting the article titled 'Flexible Hyperspectral Surface Plasmon Resonance Microscopy'.

Additional file 1 of Application of logistic differential equation models for early warning of infectious diseases in Jilin Province

Tianlong Yang, Yao Wang, Laishun Yao, Xiaohao Guo, Mikah Ngwanguong Hannah, Chan Liu, Jia Rui, Zeyu Zhao, Jiefeng Huang, Weikang Liu, Bin Deng, Li Luo, Zhuoyang Li, Peihua Li, Yuanzhao Zhu, Xingchun Liu, Jingwen Xu, Meng Yang, Qinglong Zhao, Yanhua Su & Tianmu Chen
Additional file 1. Fitting parameters of HFRS, shigellosis, mumps, HFMD and scarlet fever by the LDE model in Jilin Province. (N is the upper limit of cumulative infectious disease cases; k is the correlation coefficient; c is a constant).

Additional file 2 of Sequential gene expression analysis of cervical malignant transformation identifies RFC4 as a novel diagnostic and prognostic biomarker

Jianwei Zhang, Silu Meng, Xiaoyan Wang, Jun Wang, Xinran Fan, Haiying Sun, Ruoqi Ning, Bing Xiao, Xiangqin Li, Yao Jia, Dongli Kong, Ruqi Chen, Changyu Wang, Ding Ma & Shuang Li
Additional file 2: Table S7. Enrichment of chromosomal region. Table S8. Simplified results of GO enrichment. Table S9. KEGG enrichment results.

Additional file 2 of Quantifying substantial carcinogenesis of genetic and environmental factors from measurement error in the number of stem cell divisions

Xinhui Liu, Jifeng Yang, Hongkai Li, Qing Wang, Yuanyuan Yu, Xiaoru Sun, Shucheng Si, Lei Hou, Lu Liu, Fan Yang, Ran Yan, Yifan Yu, Zhentao Fu, Zilong Lu, Dejin Li, Hao Xue, Xiaolei Guo, Fuzhong Xue & Xiaokang Ji
Additional file 2: Table S1. Ranked matrix of LCR in global scope and the contribution of the genetic and environmental factors on the variation in cancer risk. Table S2. Ranked matrix of LCR in national-wide of China and the contribution of the genetic and environmental factors on the variation in cancer risk. Table S3. Ranked matrix of LCR in counties of Shandong province, China and the contribution of the genetic and environmental factors on the...

Additional file 1 of Comparison of femoral mechanics before and after internal fixation removal and the effect of sclerosis on femoral stress: a finite element analysis

Yang Liu, Wenjie Song, Haoran Liang, Chaoxin Li, Wenjie Niu, Huifeng Shao, Yuze Wang, Ziquan Yang, Pengcui Li, Xiaogang Wu, Yong He, Xiaochun Wei & Wangping Duan
Additional file 1.

Additional file 2 of Comparison of femoral mechanics before and after internal fixation removal and the effect of sclerosis on femoral stress: a finite element analysis

Yang Liu, Wenjie Song, Haoran Liang, Chaoxin Li, Wenjie Niu, Huifeng Shao, Yuze Wang, Ziquan Yang, Pengcui Li, Xiaogang Wu, Yong He, Xiaochun Wei & Wangping Duan
Additional file 2.

Additional file 1 of Alterations of bacteriome, mycobiome and metabolome characteristics in PCOS patients with normal/overweight individuals

Guoshu Yin, Fu Chen, Guishan Chen, Xiaoping Yang, Qingxia Huang, Lan Chen, Minjie Chen, Weichun Zhang, Miaoqiong Ou, Man Cao, Hong Lin, Man Chen, Hongzhi Xu, Jianlin Ren, Yongsong Chen & Zhangran Chen
Additional file 1: Table S1. Clinical characteristics in healthy and PCOS group; Table S2. Sequence statistics and bacterial diversity indices from 16S rRNA and ITS2 gene sequencing; Table S3. The correlation between bacterial or fungal diversity and key clinical parameters; Table S4. The relative abundance comparison of bacterial genera among different groups; Table S5. The relative abundance comparison of fungal genera among different groups; Table S6. The relative abundance comparison of metabolites among different groups;...

Additional file 2 of Personalized targeted therapy prescription in colorectal cancer using algorithmic analysis of RNA sequencing data

Maxim Sorokin, Marianna Zolotovskaia, Daniil Nikitin, Maria Suntsova, Elena Poddubskaya, Alexander Glusker, Andrew Garazha, Alexey Moisseev, Xinmin Li, Marina Sekacheva, David Naskhletashvili, Alexander Seryakov, Ye Wang & Anton Buzdin
Supplementary Material 2

Additional file 7 of Personalized targeted therapy prescription in colorectal cancer using algorithmic analysis of RNA sequencing data

Maxim Sorokin, Marianna Zolotovskaia, Daniil Nikitin, Maria Suntsova, Elena Poddubskaya, Alexander Glusker, Andrew Garazha, Alexey Moisseev, Xinmin Li, Marina Sekacheva, David Naskhletashvili, Alexander Seryakov, Ye Wang & Anton Buzdin
Supplementary Material 7

sj-xlsx-3-tct-10.1177_15330338221124658 - Supplemental material for In Vitro and in Vivo Study of the Effect of Osteogenic Pulsed Electromagnetic Fields on Breast and Lung Cancer Cells

Mike Y. Chen, Jing Li, Nianli Zhang, Erik I. Waldorff, James T. Ryaby, Philip Fedor, Yongsheng Jia & Yujun Wang
Supplemental material, sj-xlsx-3-tct-10.1177_15330338221124658 for In Vitro and in Vivo Study of the Effect of Osteogenic Pulsed Electromagnetic Fields on Breast and Lung Cancer Cells by Mike Y. Chen, Jing Li, Nianli Zhang and Erik I. Waldorff, James T. Ryaby, Philip Fedor, Yongsheng Jia, Yujun Wang in Technology in Cancer Research & Treatment

sj-xlsx-2-tct-10.1177_15330338221124658 - Supplemental material for In Vitro and in Vivo Study of the Effect of Osteogenic Pulsed Electromagnetic Fields on Breast and Lung Cancer Cells

Mike Y. Chen, Jing Li, Nianli Zhang, Erik I. Waldorff, James T. Ryaby, Philip Fedor, Yongsheng Jia & Yujun Wang
Supplemental material, sj-xlsx-2-tct-10.1177_15330338221124658 for In Vitro and in Vivo Study of the Effect of Osteogenic Pulsed Electromagnetic Fields on Breast and Lung Cancer Cells by Mike Y. Chen, Jing Li, Nianli Zhang and Erik I. Waldorff, James T. Ryaby, Philip Fedor, Yongsheng Jia, Yujun Wang in Technology in Cancer Research & Treatment

Platelet–Lymphocyte Ratio, Neutrophil–Lymphocyte Ratio and Their Dynamic Changes with Type 2 Diabetes Mellitus: A Cohort Study in China

Canjia Zhang, Huan Chen, Shangxin Cui, Yeli Lin, Yongqiang Liang, Ping Zhao, Changyi Wang, Shan Xu, Xiaolin Peng, Hongen Chen, Li Wang, Dan Zhao, Ming Zhang, Dongsheng Hu, Yanmei Lou & Fulan Hu
This study aimed at investigating the relationships between Platelet-Lymphocyte ratio (PLR) and Neutrophil–Lymphocyte ratio (NLR) and their dynamic changes (∆PLR, ∆NLR) with type 2 diabetes mellitus (T2DM) in a Chinese cohort study. This study recruited 41,439 individuals who were diagnosed without T2DM at first health examination and completed at least one follow-up. The relationships between NLR, PLR, ∆PLR, ∆NLR and T2DM risk were analyzed using the Cox regression model with corresponding Hazard Ratios (HRs) and...

Additional file 1 of Tumor microenvironment-associated lactate metabolism regulates the prognosis and precise checkpoint immunotherapy outcomes of patients with lung adenocarcinoma

Song Qiu, Ying Wang, Hui Rao, Qiuyang Que, Yanyang Wu, Rui Zhu, Xiaofei Feng, Jun Chi, Weiling Lai, Yihang Sun, Qi Xiao, Huaqiu Shi & Yi Xiang
Additional file 1: Table S1. 26_lactate_metabolism_related_genes.

Additional file 1 of Tumor microenvironment-associated lactate metabolism regulates the prognosis and precise checkpoint immunotherapy outcomes of patients with lung adenocarcinoma

Song Qiu, Ying Wang, Hui Rao, Qiuyang Que, Yanyang Wu, Rui Zhu, Xiaofei Feng, Jun Chi, Weiling Lai, Yihang Sun, Qi Xiao, Huaqiu Shi & Yi Xiang
Additional file 1: Table S1. 26_lactate_metabolism_related_genes.

Additional file 2 of Identification of MAP3K4 as a novel regulation factor of hepatic lipid metabolism in non-alcoholic fatty liver disease

Zhiyong He, Yangyang Bin, Guangshun Chen, Qiang Li, Wenling Fan, Yongqiang Ma, Junfang Yi, Xiaohua Luo, Zhi Tan & Jiequn Li
Additional file 2: Table S2. RNA-seq data of liver tissues of NAFLD patients and controls.

Additional file 4 of Identification of MAP3K4 as a novel regulation factor of hepatic lipid metabolism in non-alcoholic fatty liver disease

Zhiyong He, Yangyang Bin, Guangshun Chen, Qiang Li, Wenling Fan, Yongqiang Ma, Junfang Yi, Xiaohua Luo, Zhi Tan & Jiequn Li
Additional file 4: Table S4. The top 20 significantly KEGG pathways of RNA-seq data.

Additional file 2 of mTORC1-c-Myc pathway rewires methionine metabolism for HCC progression through suppressing SIRT4 mediated ADP ribosylation of MAT2A

Liang Zhao, Huizhao Su, Xiaomeng Liu, Hongquan Wang, Yukuan Feng, Yan Wang, Haiqiang Chen, Luo Dai, Shihui Lai, Siqi Xu, Chong Li, Jihui Hao & Bo Tang
Additional file 2: Table S1. Detected gene levels upon methionine restriction in livers of HCC mouce models.

Additional file 1 of Ascorbic acid 6-palmitate modulates microglia M1/M2 polarization in lipopolysaccharide-stimulated BV-2 cells via PERK/elF2α mediated endoplasmic reticulum stress

Qian Li, Yao Wu, Xue-shen Chen, Tao Zeng, Lin-ling Liu, Zi-qi Feng, Dan-yang Liu, Ling Zhu & Li-hong Wan
Additional file 1: Supplementary figure 1. A mRNA levels of grp78 and chop in TM-stimulated BV-2 cells; B mRNA levels of inos and il-10 in TM-stimulated BV-2 cells; C mRNA levels of grp78 and chop in 4-PBA-stimulated BV-2 cells. B mRNA levels of inos and il-10 4-PBA-stimulated BV-2 cells. Supplementary figure 2. A Full-length blots/gels of β-actin; B Full-length blots/gels of PERK; C Full-length blots/gels p-PREK. All of them were repeated three times. Supplementary figure...

Additional file 15 of Genome-wide identification and characterization of lncRNAs in sunflower endosperm

Shuai Yu, Zhichao Zhang, Jing Li, Yanbin Zhu, Yanzhe Yin, Xiaoyu Zhang, Yuxin Dai, Ao Zhang, Cong Li, Yanshu Zhu, Jinjuan Fan, Yanye Ruan & Xiaomei Dong
Additional file 15. GTF File of candidate lncRNAs identified in sunflower endosperm.

Registration Year

 • 2022
  562

Resource Types

 • Dataset
  562

Affiliations

 • Second Military Medical University
  562
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  389
 • Fudan University
  352
 • Shanghai Jiao Tong University
  345
 • Zhejiang University
  329
 • Chinese Academy of Sciences
  328
 • Sichuan University
  320
 • Sun Yat-sen University
  319
 • Capital Medical University
  317
 • Peking University
  266