815,392 Works

CCDC 1936413: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, G., Wang, N., Shang, X., Zhang, L., Wang, R. & Zhang, S.
Related Article: G. Zhang, N. Wang, X. Shang, L. Zhang, R. Wang, S. Zhang|2019|Acta Crystallogr.,Sect.B:Struct.Sci.,Cryst.Eng. and Mat.|75||doi:10.1107/S2052520619013428

CCDC 1936414: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, G., Wang, N., Shang, X., Zhang, L., Wang, R. & Zhang, S.
Related Article: G. Zhang, N. Wang, X. Shang, L. Zhang, R. Wang, S. Zhang|2019|Acta Crystallogr.,Sect.B:Struct.Sci.,Cryst.Eng. and Mat.|75||doi:10.1107/S2052520619013428

CCDC 1936411: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, G., Wang, N., Shang, X., Zhang, L., Wang, R. & Zhang, S.
Related Article: G. Zhang, N. Wang, X. Shang, L. Zhang, R. Wang, S. Zhang|2019|Acta Crystallogr.,Sect.B:Struct.Sci.,Cryst.Eng. and Mat.|75||doi:10.1107/S2052520619013428

CCDC 1956716: Experimental Crystal Structure Determination

Wang, Bin, Gandamana, Dhika Aditya, Rayo, David Fabian Leo´n, Gagosz, Fabien & Chiba, Shunsuke
Related Article: Bin Wang, Dhika Aditya Gandamana, David Fabian Leo´n Rayo, Fabien Gagosz, Shunsuke Chiba|2019|Org.Lett.|||doi:10.1021/acs.orglett.9b03548

CCDC 1956634: Experimental Crystal Structure Determination

Su, Jianhong, Cai, Yanping & Xu, Xin
Related Article: Jianhong Su, Yanping Cai, Xin Xu|2019|Org.Lett.|||doi:10.1021/acs.orglett.9b03451

CCDC 1956712: Experimental Crystal Structure Determination

Wang, Bin, Gandamana, Dhika Aditya, Rayo, David Fabian Leo´n, Gagosz, Fabien & Chiba, Shunsuke
Related Article: Bin Wang, Dhika Aditya Gandamana, David Fabian Leo´n Rayo, Fabien Gagosz, Shunsuke Chiba|2019|Org.Lett.|||doi:10.1021/acs.orglett.9b03548

CCDC 1889386: Experimental Crystal Structure Determination

Zheng, Liujuan, Jiang, Xiaodong, Zhang, Qingbo, Zhu, Yiguang, Zhang, Haibo, Zhang, Wenjun, Saurav, Kumar, Liu, Jinsong & Zhang, Changsheng
Related Article: Liujuan Zheng, Xiaodong Jiang, Qingbo Zhang, Yiguang Zhu, Haibo Zhang, Wenjun Zhang, Kumar Saurav, Jinsong Liu, Changsheng Zhang|2019|Org.Lett.|||doi:10.1021/acs.orglett.9b03460

CCDC 1956565: Experimental Crystal Structure Determination

He, Min, Chen, Nuan, Zhou, Ting, Li, Qing, Li, Hongguang, Lang, Ming, Wang, Jian & Peng, Shiyong
Related Article: Min He, Nuan Chen, Ting Zhou, Qing Li, Hongguang Li, Ming Lang, Jian Wang, Shiyong Peng|2019|Org.Lett.|||doi:10.1021/acs.orglett.9b03727

CCDC 1956559: Experimental Crystal Structure Determination

He, Min, Chen, Nuan, Zhou, Ting, Li, Qing, Li, Hongguang, Lang, Ming, Wang, Jian & Peng, Shiyong
Related Article: Min He, Nuan Chen, Ting Zhou, Qing Li, Hongguang Li, Ming Lang, Jian Wang, Shiyong Peng|2019|Org.Lett.|||doi:10.1021/acs.orglett.9b03727

CCDC 1956453: Experimental Crystal Structure Determination

Yu, Jianliang, Xu, Guangyang, Tang, Shengbiao, Shao, Ying & Sun, Jiangtao
Related Article: Jianliang Yu, Guangyang Xu, Shengbiao Tang, Ying Shao, Jiangtao Sun|2019|Org.Lett.|||doi:10.1021/acs.orglett.9b03468

CCDC 1956455: Experimental Crystal Structure Determination

Yu, Jianliang, Xu, Guangyang, Tang, Shengbiao, Shao, Ying & Sun, Jiangtao
Related Article: Jianliang Yu, Guangyang Xu, Shengbiao Tang, Ying Shao, Jiangtao Sun|2019|Org.Lett.|||doi:10.1021/acs.orglett.9b03468

CCDC 1948085: Experimental Crystal Structure Determination

Cheng, Li-Wei, Zhang, Chi-Lung, Wei, Jun-Yu & Lin, Po-Heng
Related Article: Li-Wei Cheng, Chi-Lung Zhang, Jun-Yu Wei, Po-Heng Lin||Dalton Trans.|||doi:10.1039/C9DT02646K

CCDC 1924068: Experimental Crystal Structure Determination

Wang, Wenqing, Wen, Yaping, Su, Jian, Ma, Haibo, Wang, Hai-Ying, Kurmoo, Mohamedally & Zuo, Jing-Lin
Related Article: Wenqing Wang, Yaping Wen, Jian Su, Haibo Ma, Hai-Ying Wang, Mohamedally Kurmoo, Jing-Lin Zuo|2019|Inorg.Chem.|||doi:10.1021/acs.inorgchem.9b02548

CCDC 1890732: Experimental Crystal Structure Determination

Wang, Wenqing, Wen, Yaping, Su, Jian, Ma, Haibo, Wang, Hai-Ying, Kurmoo, Mohamedally & Zuo, Jing-Lin
Related Article: Wenqing Wang, Yaping Wen, Jian Su, Haibo Ma, Hai-Ying Wang, Mohamedally Kurmoo, Jing-Lin Zuo|2019|Inorg.Chem.|||doi:10.1021/acs.inorgchem.9b02548

CCDC 1940195: Experimental Crystal Structure Determination

Min, Xiao-Long, Xu, Xu-Ran & He, Ying
Related Article: Xiao-Long Min, Xu-Ran Xu, Ying He|2019|Org.Lett.|||doi:10.1021/acs.orglett.9b03558

CCDC 1956192: Experimental Crystal Structure Determination

Li, Ling, Wang, Ying-wei, Zhang, Shi-qi, Deng, Xiong-fei, Li, Guang-xun, Zhao, Gang & Tang, Zhuo
Related Article: Ling Li, Ying-wei Wang, Shi-qi Zhang, Xiong-fei Deng, Guang-xun Li, Gang Zhao, Zhuo Tang|2019|Synlett|30|2091|doi:10.1055/s-0039-1690696

CCDC 1921960: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, S., Gao, S., Wang, X., He, X., Zhao, J. & Zhu, D.
Related Article: S. Zhang, S. Gao, X. Wang, X. He, J. Zhao, D. Zhu|2019|Acta Crystallogr.,Sect.B:Struct.Sci.,Cryst.Eng. and Mat.|75||doi:10.1107/S2052520619013209

CCDC 1921959: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, S., Gao, S., Wang, X., He, X., Zhao, J. & Zhu, D.
Related Article: S. Zhang, S. Gao, X. Wang, X. He, J. Zhao, D. Zhu|2019|Acta Crystallogr.,Sect.B:Struct.Sci.,Cryst.Eng. and Mat.|75||doi:10.1107/S2052520619013209

CCDC 1955597: Experimental Crystal Structure Determination

Zhang, Hui-Jun, Gu, Qing & You, Shu-Li
Related Article: Hui-Jun Zhang, Qing Gu, Shu-Li You|2019|Org.Lett.|||doi:10.1021/acs.orglett.9b03633

CCDC 1955470: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, Long, Yu, Jianliang, Tang, Shengbiao, Shao, Ying & Sun, Jiangtao
Related Article: Long Chen, Jianliang Yu, Shengbiao Tang, Ying Shao, Jiangtao Sun|2019|Org.Lett.|||doi:10.1021/acs.orglett.9b03449

CCDC 1955130: Experimental Crystal Structure Determination

Yu, Liang, Wang, Hao, Liu, Wei, Teat, Simon J. & Li, Jing
Related Article: Liang Yu, Hao Wang, Wei Liu, Simon J. Teat, Jing Li|2019|Cryst.Growth Des.|||doi:10.1021/acs.cgd.9b01284

CCDC 1949342: Experimental Crystal Structure Determination

Wang, Kefeng, Zhuang, Zixi, Ti, Huihui, Wu, Peishan, Zhao, Xin & Wang, Honggen
Related Article: Kefeng Wang, Zixi Zhuang, Huihui Ti, Peishan Wu, Xin Zhao, Honggen Wang||Chin.Chem.Lett.|||doi:10.1016/j.cclet.2019.11.008

CCDC 1955099: Experimental Crystal Structure Determination

Layfield, Richard, Guo, Fu-Sheng, Tsoureas, Nikolaus, Huang, Guo-Zhang, Tong, Ming-Liang & Mansikkamäki, Akseli
Related Article: Richard Layfield, Fu-Sheng Guo, Nikolaus Tsoureas, Guo-Zhang Huang, Ming-Liang Tong, Akseli Mansikkamäki|2019|Angew.Chem.,Int.Ed.|||doi:10.1002/anie.201912663

CCDC 1941778: Experimental Crystal Structure Determination

Jiang, Jun, Chen, Yanhong, Liu, Lulu, Chen, Lijuan & Zhao, Junwei
Related Article: Jun Jiang, Yanhong Chen, Lulu Liu, Lijuan Chen, Junwei Zhao|2019|Inorg.Chem.|||doi:10.1021/acs.inorgchem.9b02273

CCDC 1941777: Experimental Crystal Structure Determination

Jiang, Jun, Chen, Yanhong, Liu, Lulu, Chen, Lijuan & Zhao, Junwei
Related Article: Jun Jiang, Yanhong Chen, Lulu Liu, Lijuan Chen, Junwei Zhao|2019|Inorg.Chem.|||doi:10.1021/acs.inorgchem.9b02273

Registration Year

 • 2014
  524,898
 • 2015
  57,813
 • 2016
  55,314
 • 2017
  60,330
 • 2018
  61,050
 • 2019
  55,981

Resource Types

 • Dataset
  815,392

Data Centers

 • The Cambridge Structural Database
  815,392