57,816 Works

CCDC 996159: Experimental Crystal Structure Determination

Related Article: Mei-Li Zhang|2016|Synth.React.Inorg.,Met.-Org.,Nano-Met.Chem.|46|548|doi:10.1080/15533174.2014.988816

CCDC 953067: Experimental Crystal Structure Determination

Related Article: Motonori Tsuji|2015|Asian J.Org.Chem|4|659|doi:10.1002/ajoc.201500054

CCDC 953068: Experimental Crystal Structure Determination

Related Article: Motonori Tsuji|2015|Asian J.Org.Chem|4|659|doi:10.1002/ajoc.201500054

CCDC 1048719: Experimental Crystal Structure Determination

Related Article: Pavel K. Mykhailiuk|2015|Angew.Chem.,Int.Ed.|54|6558|doi:10.1002/anie.201501529

CCDC 1046312: Experimental Crystal Structure Determination

Related Article: Satoshi Takamizawa|2015|Angew.Chem.,Int.Ed.|54|7033|doi:10.1002/anie.201500884

CCDC 1025001: Experimental Crystal Structure Determination

, , &
Related Article: Ying Han, Ya-Kun Gu, Jia-Bin Guo, Chuan-Feng Chen|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|1257|doi:10.1002/ejoc.201403390

CCDC 989269: Experimental Crystal Structure Determination

&
Related Article: Ram N. Ram, Dharmendra Kumar Gupta, Vineet Kumar Soni|2016|Eur.J.Org.Chem.|2016|3434|doi:10.1002/ejoc.201600497

CCDC 1037274: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , &
Related Article: Koichi Murayama, Yasuaki Oike, Seiichi Furumi, Masayuki Takeuchi, Keiichi Noguchi, Ken Tanaka|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|1409|doi:10.1002/ejoc.201403565

CCDC 1032165: Experimental Crystal Structure Determination

, , , &
Related Article: Chunyan Zhang, Yirong Zhou, Zhihong Deng, Xin Chen, Yiyuan Peng|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|1735|doi:10.1002/ejoc.201403477

CCDC 1031956: Experimental Crystal Structure Determination

, , , &
Related Article: Nico Santschi, Coraline Matthey, Rino Schwenk, Elisabeth Otth, Antonio Togni|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|1925|doi:10.1002/ejoc.201403634

CCDC 1062576: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , , &
Related Article: Oleg V. Kulikov, Dumindika A. Siriwardane, Gregory T. McCandless, Charles Barnes, Yulia V. Sevryugina, Joseph D. DeSousa, Jingbo Wu, Roger Sommer and Bruce M. Novak|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|7511|doi:10.1002/ejoc.201501242

CCDC 988261: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , &
Related Article: Yingguo Li, Dawei Yu, Zhongran Dai, Jinjin Zhang, Yongliang Shao, Ning Tang, Jincai Wu|2015|Dalton Trans.|44|5692|doi:10.1039/C4DT03848G

CCDC 877455: Experimental Crystal Structure Determination

, , , &
Related Article: Jayaraman Selvakumar, Ramana Sreenivasa Rao, Vijayan Srinivasapriyan, Srinivasan Marutheeswaran, Chinnasamy Ramaraj Ramanathan|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|2175|doi:10.1002/ejoc.201403617

CCDC 828127: Experimental Crystal Structure Determination

, , , &
Related Article: Jayaraman Selvakumar, Ramana Sreenivasa Rao, Vijayan Srinivasapriyan, Srinivasan Marutheeswaran, Chinnasamy Ramaraj Ramanathan|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|2175|doi:10.1002/ejoc.201403617

CCDC 1031957: Experimental Crystal Structure Determination

, , , &
Related Article: Nico Santschi, Coraline Matthey, Rino Schwenk, Elisabeth Otth, Antonio Togni|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|1925|doi:10.1002/ejoc.201403634

CCDC 1037376: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , , , &
Related Article: Piotr Gajewski, Marc Renom-Carrasco, Sofia Vailati Facchini, Luca Pignataro, Laurent Lefort, Johannes G. de Vries, Raffaella Ferraccioli, Alessandra Forni, Umberto Piarulli, Cesare Gennari|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|1887|doi:10.1002/ejoc.201500146

CCDC 1035493: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , , , , , &
Related Article: Yongqiang Zhang, Shanchao Wu, Shengzheng Wang, Kun Fang, Guoqiang Dong, Na Liu, Zhenyuan Miao, Jianzhong Yao, Jian Li, Wannian Zhang, Chunquan Sheng, Wei Wang|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|2030|doi:10.1002/ejoc.201403673

CCDC 1404508: Experimental Crystal Structure Determination

, , , &
Related Article: Arumugam Mariappan, Kandasamy Rajaguru, Somi Santharam Roja, Shanmugam Muthusubramanian, Nattamai Bhuvanesh|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|302|doi:10.1002/ejoc.201501202

CCDC 1028843: Experimental Crystal Structure Determination

, , , &
Related Article: Jayaraman Selvakumar, Ramana Sreenivasa Rao, Vijayan Srinivasapriyan, Srinivasan Marutheeswaran, Chinnasamy Ramaraj Ramanathan|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|2175|doi:10.1002/ejoc.201403617

CCDC 1029594: Experimental Crystal Structure Determination

, , , &
Related Article: Jonathan R. Moulins, Jeremy A. Hughes, Lauren E. Doyle, T. Stanley Cameron, D. Jean Burnell|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|1325|doi:10.1002/ejoc.201403371

CCDC 837117: Experimental Crystal Structure Determination

, , , &
Related Article: Wei Huang, Lu Sun, Zhiwen Zheng, Jianhua Su, He Tian|2015|Chem.Commun.|51|4462|doi:10.1039/C4CC09613D

CCDC 1059626: Experimental Crystal Structure Determination

, &
Related Article: Jens P. Eussner, Ralf O. Kusche, Stefanie Dehnen|2015|Chem.-Eur.J.|21|12376|doi:10.1002/chem.201501666

CCDC 1411376: Experimental Crystal Structure Determination

, &
Related Article: Bereket Ghebremariam, Mark L. McLaughlin, Frank R. Fronczek|2015|CSD Communication|||

CCDC 1404910: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , &
Related Article: Marina V. Goryaeva, Yanina V. Burgart, Yulia S. Kudyakova, Marina A. Ezhikova, Mikhail I. Kodess, Pavel A. Slepukhin, Victor I. Saloutin|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|6306|doi:10.1002/ejoc.201500822

CCDC 1025271: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , &
Related Article: Marisol Ibarra-Rodríguez, Víctor M. Jiménez-Pérez, Blanca M. Muñoz-Flores, Noemi Waksman, Rosalba Ramírez, Mario Sánchez, Iran F. Hernández-Ahuactzi|2015|Arab.J.Chem.|12|3231|doi:10.1016/j.arabjc.2015.08.030

Registration Year

  • 2015
    57,816

Resource Types

  • Dataset
    57,816