55,288 Works

CCDC 1503073: Experimental Crystal Structure Determination

Johandie Gildenhuys, Tanya Le Roex, Timothy J. Egan & Katherine A. De Villiers
Related Article: Johandie Gildenhuys, Tanya le Roex, Timothy J. Egan, Katherine A. de Villiers|2013|J.Am.Chem.Soc.|135|1037|doi:10.1021/ja308741e

CCDC 963526: Experimental Crystal Structure Determination

Dmitry A. Gruzdev, Sergey A. Vakarov, Galina L. Levit & Victor P. Krasnov
Related Article: Dmitry A. Gruzdev, Sergey A. Vakarov, Galina L. Levit, Victor P. Krasnov|2014|Chemistry of Heterocyclic Compounds|49|1795|doi:10.1007/s10593-014-1432-4

CCDC 963527: Experimental Crystal Structure Determination

Dmitry A. Gruzdev, Sergey A. Vakarov, Galina L. Levit & Victor P. Krasnov
Related Article: Dmitry A. Gruzdev, Sergey A. Vakarov, Galina L. Levit, Victor P. Krasnov|2014|Chemistry of Heterocyclic Compounds|49|1795|doi:10.1007/s10593-014-1432-4

CCDC 993551: Experimental Crystal Structure Determination

Related Article: Vladimir Sharutin|2016|CSD Communication|||

CCDC 997656: Experimental Crystal Structure Determination

Vladimir Sharutin
Related Article: V.V.Sharutin, O.K.Sharutina|2017|Zh.Neorg.Khim.|62|905|doi:10.1134/S003602361707021X

CCDC 989264: Experimental Crystal Structure Determination

Ram N. Ram & Dharmendra Kumar Gupta
Related Article: Ram N. Ram and Dharmendra Kumar Gupta|2016|Adv.Synth.Catal.|358|3254|doi:10.1002/adsc.201600844

CCDC 998093: Experimental Crystal Structure Determination

María José Albaladejo, María José González-Soria & Francisco Alonso
Related Article: María José Albaladejo, María José González-Soria, Francisco Alonso|2016|J.Org.Chem.|81|9707|doi:10.1021/acs.joc.6b01782

CCDC 1007942: Experimental Crystal Structure Determination

Ai-Bao Xia, Gong-Jian Pan, Chao Wu, Xue-Li Liu, Xiao-Long Zhang, Zhao-Bo Li, Xiao-Hua Du & Dan-Qian Xu
Related Article: Ai-Bao Xia, Gong-Jian Pan, Chao Wu, Xue-Li Liu, Xiao-Long Zhang, Zhao-Bo Li, Xiao-Hua Du and Dan-Qian Xu|2016|Adv.Synth.Catal.|358|3155|doi:10.1002/adsc.201600292

CCDC 1041770: Experimental Crystal Structure Determination

Qing-Xin Liu, Yong-Xun Yang, Jian-Ping Zhang, Li-Ping Chen, Yun-Heng Shen, Hui-Liang Li & Wei-Dong Zhang
Related Article: Qing-Xin Liu, Yong-Xun Yang, Jian-Ping Zhang, Li-Ping Chen, Yun-Heng Shen, Hui-Liang Li, Wei-Dong Zhang|2016|J.Nat.Prod.|79|2479|doi:10.1021/acs.jnatprod.6b00315

CCDC 1401685: Experimental Crystal Structure Determination

Tamara R. Todorović, Jelena Vukašinović, Gustavo Portalone, Sherif Suleiman, Nevenka Gligorijević, Snezana Bjelogrlić, Katarina Jovanović, Siniša Radulović, Katarina Anđelković, Analisse Cassar, Nenad R. Filipović & Pierre Schembri-Wismayer
Related Article: Tamara R. Todorović, Jelena Vukašinović, Gustavo Portalone, Sherif Suleiman, Nevenka Gligorijević, Snezana Bjelogrlić, Katarina Jovanović, Siniša Radulović, Katarina Anđelković, Analisse Cassar, Nenad R. Filipović, Pierre Schembri-Wismayer|2017|MedChemComm|8|103|doi:10.1039/C6MD00501B

CCDC 1420441: Experimental Crystal Structure Determination

Qing-Xin Liu, Yong-Xun Yang, Jian-Ping Zhang, Li-Ping Chen, Yun-Heng Shen, Hui-Liang Li & Wei-Dong Zhang
Related Article: Qing-Xin Liu, Yong-Xun Yang, Jian-Ping Zhang, Li-Ping Chen, Yun-Heng Shen, Hui-Liang Li, Wei-Dong Zhang|2016|J.Nat.Prod.|79|2479|doi:10.1021/acs.jnatprod.6b00315

CCDC 1431924: Experimental Crystal Structure Determination

Chieh-Kai Chan, Yu-Lin Tsai, Yi-Ling Chan & Meng-Yang Chang
Related Article: Chieh-Kai Chan, Yu-Lin Tsai, Yi-Ling Chan, Meng-Yang Chang|2016|J.Org.Chem.|81|9836|doi:10.1021/acs.joc.6b01935

CCDC 1439045: Experimental Crystal Structure Determination

Meng Jie Cao, Yue Kang Li, Peng Peng Sun, Chen Yi Zhang, Jue Wang, Qiao Yun Li & Gao Wen Yang
Related Article: Meng Jie Cao, Yue Kang Li, Peng Peng Sun, Chen Yi Zhang, Jue Wang, Qiao Yun Li and Gao Wen Yang|2016|Z.Anorg.Allg.Chem.|642|1218|doi:10.1002/zaac.201600294

CCDC 1468983: Experimental Crystal Structure Determination

Yuan-Yuan Zhu, Hong-Qing Li, Zhong-Yu Ding, Xiao-Jin Lü, Liang Zhao, Yin-Shan Meng, Tao Liu & Song Gao
Related Article: Yuan-Yuan Zhu, Hong-Qing Li, Zhong-Yu Ding, Xiao-Jin Lü, Liang Zhao, Yin-Shan Meng, Tao Liu, Song Gao|2016|Inorg.Chem.Front.|3|1624|doi:10.1039/C6QI00417B

CCDC 1473497: Experimental Crystal Structure Determination

Patrycja Żak, Dawid Frąckowiak, Magdalena Grzelak, Małgorzata Bołt, Maciej Kubicki & Bogdan Marciniec
Related Article: Patrycja Żak, Dawid Frąckowiak, Magdalena Grzelak, Małgorzata Bołt, Maciej Kubicki and Bogdan Marciniec|2016|Adv.Synth.Catal.|358|3265|doi:10.1002/adsc.201600489

CCDC 1473999: Experimental Crystal Structure Determination

Yongyun Zhou, Cuiping Gu, Jingchao Chen, Meina Zhu, Fan Yang, Jianbin Xu & Baomin Fan
Related Article: Yongyun Zhou, Cuiping Gu, Jingchao Chen, Meina Zhu, Fan Yang, Jianbin Xu and Baomin Fan|2016|Adv.Synth.Catal.|358|3167|doi:10.1002/adsc.201600520

CCDC 1477580: Experimental Crystal Structure Determination

Francesco Della Monica, Sai V. C. Vummaleti, Antonio Buonerba, Assunta De Nisi, Magda Monari, Stefano Milione, Alfonso Grassi, Luigi Cavallo & Carmine Capacchione
Related Article: Francesco Della Monica, Sai V. C. Vummaleti, Antonio Buonerba, Assunta De Nisi, Magda Monari, Stefano Milione, Alfonso Grassi, Luigi Cavallo and Carmine Capacchione|2016|Adv.Synth.Catal.|358|3231|doi:10.1002/adsc.201600621

CCDC 1477607: Experimental Crystal Structure Determination

Nerea Conde, Raul SanMartin, María Teresa Herrero & Esther Domínguez
Related Article: Nerea Conde, Raul SanMartin, María Teresa Herrero and Esther Domínguez|2016|Adv.Synth.Catal.|358|3283|doi:10.1002/adsc.201600492

CCDC 1479879: Experimental Crystal Structure Determination

Xu Zhang, Vladislav A. Blatov, Yan-Qin Zhao, Zeng-Chuan Hao & Guang-Hua Cui
Related Article: Xu Zhang, Vladislav A. Blatov, Yan-Qin Zhao, Zeng-Chuan Hao and Guang-Hua Cui|2016|Z.Anorg.Allg.Chem.|642|1184|doi:10.1002/zaac.201600210

CCDC 1419267: Experimental Crystal Structure Determination

Cibele M. Canabarro, Joice Ceolin, Josiéli D. Siqueira, Bernardo A. Iglesias, Gelson Manzoni De Oliveira, Davi F. Back & Patrick T. Campos
Related Article: Cibele M. Canabarro, Joice Ceolin, Josiéli D. Siqueira, Bernardo A. Iglesias, Gelson Manzoni de Oliveira, Davi F. Back and Patrick T. Campos|2016|Z.Anorg.Allg.Chem.|642|1192|doi:10.1002/zaac.201600214

CCDC 1486548: Experimental Crystal Structure Determination

Xiao-Ting Wang, Hui-Ming Dong, Xiu-Guang Wang, En-Cui Yang & Xiao-Jun Zhao
Related Article: Xiao-Ting Wang, Hui-Ming Dong, Xiu-Guang Wang, En-Cui Yang, Xiao-Jun Zhao|2016|Z.Anorg.Allg.Chem.|642|1166|doi:10.1002/zaac.201600253

CCDC 1487804: Experimental Crystal Structure Determination

Xianjiong Yang & Qilong Zhang
Related Article: Xianjiong Yang, Qilong Zhang|2016|Z.Anorg.Allg.Chem.|642|1158|doi:10.1002/zaac.201600235

CCDC 1494557: Experimental Crystal Structure Determination

Choy-Eng Nge, Kae-Shin Sim, Siew-Huah Lim, Noel F. Thomas, Yun-Yee Low & Toh-Seok Kam
Related Article: Choy-Eng Nge, Kae-Shin Sim, Siew-Huah Lim, Noel F. Thomas, Yun-Yee Low, Toh-Seok Kam|2016|J.Nat.Prod.|79|2709|doi:10.1021/acs.jnatprod.6b00674

CCDC 1495449: Experimental Crystal Structure Determination

, , &
Related Article: Mamoru Ito, Ryosuke Kawasaki, Kyalo Stephen Kanyiva, Takanori Shibata|2016|Eur.J.Org.Chem.|2016|5234|doi:10.1002/ejoc.201601147

CCDC 1427168: Experimental Crystal Structure Determination

, , &
Related Article: Borowski, Daniel and Ziegler, Thomas|2016|Eur.J.Org.Chem.|2016|5248|doi:10.1002/ejoc.201601050

Registration Year

  • 2016
    55,288

Resource Types

  • Dataset
    55,288