60,291 Works

CCDC 634068: Experimental Crystal Structure Determination

&
Related Article: Lu-Jiang Hao, Tian-Tian Liu|2007|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|63|m169|doi:10.1107/S1600536806053207

CCDC 650589: Experimental Crystal Structure Determination

, , &
Related Article: Yu-Min Yang, Peng-Cheng Lu, Tao-Tao Zhu, Chang-Hong Liu|2007|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|63|m1613|doi:10.1107/S1600536807021721

CCDC 663583: Experimental Crystal Structure Determination

, , &
Related Article: H.Zhong, X.-M.Yang, H.-L.Xie, C.-J.Luo|2007|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|63|m2508|doi:10.1107/S1600536807043528

CCDC 663804: Experimental Crystal Structure Determination

&
Related Article: T.Liu, J.Y.Zhu|2007|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|63|o4112|doi:10.1107/S1600536807045230

CCDC 672643: Experimental Crystal Structure Determination

Related Article: Yin-Qiu Liu|2007|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|63|m2991|doi:10.1107/S1600536807056735

CCDC 712343: Experimental Crystal Structure Determination

, , , &
Related Article: Ying Liu, Qingpeng He, Xianxi Zhang, Zechun Xue, Chunyan Lv|2008|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|64|m1604|doi:10.1107/S1600536808038440

CCDC 904060: Experimental Crystal Structure Determination

Qingtao Liu, Xiaowen Shi, Changfa Zhang & Laijin Tian
Related Article: Qingtao Liu, Xiaowen Shi, Changfa Zhang and Laijin Tian|2015|Main Group Met.Chem.|38|93|doi:10.1515/mgmc-2015-0020

CCDC 967753: Experimental Crystal Structure Determination

Srinivas Anga, Sohag Biswas, Ravi K. Kottalanka, Bhabani S. Mallik & Tarun K. Panda
Related Article: Srinivas Anga, Sohag Biswas, Ravi K. Kottalanka, Bhabani S. Mallik, and Tarun K. Panda|2014|Can.Chem.Trans|2|72|doi:10.13179/canchemtrans.2014.02.01.0069

CCDC 967904: Experimental Crystal Structure Determination

Katalin Gönczi, Veronika Kudar, Zsuzsa Jászay, Petra Bombicz, Ferenc Faigl & János Madarász
Related Article: Katalin Gönczi, Veronika Kudar, Zsuzsa Jászay, Petra Bombicz,Ferenc Faigl, János Madarász|2014|Thermochim.Acta|580|46|doi:10.1016/j.tca.2014.01.028

CCDC 970010: Experimental Crystal Structure Determination

Wu-Gai An, Li-Qin Wang, Zhen-Lei Zhang, Yue Xin, Shu-Mei Yang & Lai-Jin Tian
Related Article: Wu-gai An, Li-qin Wang, Zhen-lei Zhang, Yue Xin, Shu-mei Yang ,Lai-jin Tian|2014|Qufu Shifan Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)|40|72|

CCDC 972495: Experimental Crystal Structure Determination

Toshio Naito, Tomoaki Karasudani, Naoki Nagayama, Keishi Ohara, Kensuke Konishi, Shigeki Mori, Takahiro Takano, Yukihiro Takahashi, Tamotsu Inabe, Shota Kinose, Sadafumi Nishihara & Katsuya Inoue
Related Article: Toshio Naito, Tomoaki Karasudani, Naoki Nagayama, Keishi Ohara, Kensuke Konishi, Shigeki Mori, Takahiro Takano, Yukihiro Takahashi, Tamotsu Inabe, Shota Kinose, Sadafumi Nishihara, Katsuya Inoue|2014|Eur.J.Inorg.Chem.||4000|doi:10.1002/ejic.201402035

CCDC 972918: Experimental Crystal Structure Determination

Sreenivasula Reddy Bandatmakuru, Srinivasulu Reddy Amasa, Veera Reddy Arava & Subha M. C. S
Related Article: Sreenivasula Reddy Bandatmakuru, Srinivasulu Reddy Amasa, Veera Reddy Arava, Subha M. C. S|2014|Der Pharma Chemica: J. Med. Chem. Pharm. Chem. Comput. Chem|6|299|

CCDC 975158: Experimental Crystal Structure Determination

Carolina Vomisescu, Paulina Bourosh, Victor Kravtsov & Diana Dragancea
Related Article: Carolina Vomisescu, Paulina Bourosh, Victor Kravtsov, Diana Dragancea|2013|Chem.J.Moldova|8|78(2)|doi:10.19261/cjm.2013.08(2).09

CCDC 953515: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , &
Related Article: Baker Jawabrah Al-Hourani , Frank Richter, K. Vrobel., M. Korb, Klaus Banert, Tobias Rüffer, Bernhard Walfort, Heinrich Lang|2014|Eur.J.Org.Chem.|2014|2899|doi:10.1002/ejoc.201301851

CCDC 1425233: Experimental Crystal Structure Determination

, Mark D. Smith, José A. Amaya, Thomas M. Makris & Dmitry V. Peryshkov
Related Article: Md. Mamdudur Rahman, Mark D. Smith, José A. Amaya, Thomas M. Makris, and Dmitry V. Peryshkov|2017|Inorg.Chem.|56|11798|doi:10.1021/acs.inorgchem.7b01800

CCDC 1558008: Experimental Crystal Structure Determination

Manuel Gómez, Cristina Hernández-Prieto, Avelino Martín, Miguel Mena & Cristina Santamaría
Related Article: Manuel Gómez, Cristina Hernández-Prieto, Avelino Martín, Miguel Mena, and Cristina Santamaría|2017|Inorg.Chem.|56|11681|doi:10.1021/acs.inorgchem.7b01652

CCDC 1566126: Experimental Crystal Structure Determination

Zafar Abbas, Srikanth Dasari & Ashis K. Patra
Related Article: Zafar Abbas, Srikanth Dasari, Ashis K. Patra|2017|RSC Advances|7|44272|doi:10.1039/C7RA08543E

CCDC 1567113: Experimental Crystal Structure Determination

Zhi-You Xiao, Rui-Lian Lin, Zhu Tao, Qing-Yun Liu, Jing-Xin Liu & Xin Xiao
Related Article: Zhi-You Xiao, Rui-Lian Lin, Zhu Tao, Qing-Yun Liu, Jing-Xin Liu, Xin Xiao|2017|Org.Chem.Front.|4|2422|doi:10.1039/C7QO00708F

CCDC 1568611: Experimental Crystal Structure Determination

Basil M. Ahmed, Nicholas A. Rudell, Ixtlazihuatl Soto & Gellert Mezei
Related Article: Basil M. Ahmed, Nicholas A. Rudell, Ixtlazihuatl Soto, and Gellert Mezei|2017|J.Org.Chem.|82|10549|doi:10.1021/acs.joc.7b02070

CCDC 1569006: Experimental Crystal Structure Determination

Gummadi Durgaprasad, Javier A. Luna, Kyle D. Spielvogel, Christian Haas, Scott K. Shaw & Scott R. Daly
Related Article: Gummadi Durgaprasad, Javier A. Luna, Kyle D. Spielvogel, Christian Haas, Scott K. Shaw, Scott R. Daly|2017|Organometallics|36|4020|doi:10.1021/acs.organomet.7b00623

CCDC 1559488: Experimental Crystal Structure Determination

Ming-Gang Zhao, Ting-Ting Hao, Xiang Zhang, Jian-Ping Ma, Ji-Hu Su & Wenjun Zheng
Related Article: Ming-Gang Zhao, Ting-Ting Hao, Xiang Zhang, Jian-Ping Ma, Ji-Hu Su, Wenjun Zheng|2017|Inorg.Chem.|56|12678|doi:10.1021/acs.inorgchem.7b01902

CCDC 1569577: Experimental Crystal Structure Determination

Cameron M. E. Graham, Juuso Valjus, Taylor E. Pritchard, Paul D. Boyle, Heikki M. Tuononen & Paul J. Ragogna
Related Article: Cameron M. E. Graham, Juuso Valjus, Taylor E. Pritchard, Paul D. Boyle, Heikki M. Tuononen, Paul J. Ragogna|2017|Inorg.Chem.|56|13500|doi:10.1021/acs.inorgchem.7b02217

CCDC 1570129: Experimental Crystal Structure Determination

Dianxing Ju, Tianyu Zhao, Dang Yangyang, Guodong Zhang, Xiaobo Hu, Deliang Cui & Xutang Tao
Related Article: Dianxing Ju, Tianyu Zhao, Dang Yangyang, Guodong Zhang, Xiaobo Hu, Deliang Cui, Xutang Tao|2017|J.Mater.Chem.A|5|21919|doi:10.1039/C7TA07413A

CCDC 1570130: Experimental Crystal Structure Determination

Dianxing Ju, Tianyu Zhao, Dang Yangyang, Guodong Zhang, Xiaobo Hu, Deliang Cui & Xutang Tao
Related Article: Dianxing Ju, Tianyu Zhao, Dang Yangyang, Guodong Zhang, Xiaobo Hu, Deliang Cui, Xutang Tao|2017|J.Mater.Chem.A|5|21919|doi:10.1039/C7TA07413A

CCDC 1507207: Experimental Crystal Structure Determination

Le-Qing Fan, Xin Jin, Dong-Xu Li, Chong-Bin Tian & Ji-Huai Wu
Related Article: Le-Qing Fan, Xin Jin, Dong-Xu Li, Chong-Bin Tian, Ji-Huai Wu|2017|Dalton Trans.|46|14738|doi:10.1039/C7DT03237D

Registration Year

  • 2017
    60,291

Resource Types

  • Dataset
    60,291