654,610 Works

CCDC 980240: Experimental Crystal Structure Determination

Shi-Chen Li, Wei-Fang Jhang, Teau-Jiuan Liou & Ding-Yah Yang
Related Article: Shi-Chen Li, Wei-Fang Jhang, Teau-Jiuan Liou, Ding-Yah Yang|2015|Dyes Pigm.|114|259|doi:10.1016/j.dyepig.2014.11.020

CCDC 950070: Experimental Crystal Structure Determination

Yong-Ming Sun, Zhong-Yuan Xu, Li-Juan Liu, Fan-Jie Meng, He Zhang, Bao-Ci Fu, Li-Jun Sun, Mei-Ju Niu, Shu-Wen Gong, Chang-Qiu Zhao & Li-Biao Han
Related Article: Yong-Ming Sun, Zhong-Yuan Xu, Li-Juan Liu, Fan-Jie Meng, He Zhang, Bao-Ci Fu, Li-Jun Sun, Mei-Ju Niu, Shu-Wen Gong, Chang-Qiu Zhao, Li-Biao Han|2014|Tetrahedron:Asymm.|25|1520|doi:10.1016/j.tetasy.2014.10.018

CCDC 969245: Experimental Crystal Structure Determination

Amar Hens, Pallab Mondal & Kajal Krishna Rajak
Related Article: Amar Hens, Pallab Mondal, Kajal Krishna Rajak|2015|Polyhedron|85|255|doi:10.1016/j.poly.2014.08.024

CCDC 991488: Experimental Crystal Structure Determination

Fei-Lin Yang, Ai-Hua Yuan, Hu Zhou, Hong-Bo Zhou, Dan Yang, You Song & Yi-Zhi Li
Related Article: Fei-Lin Yang, Ai-Hua Yuan, Hu Zhou, Hong-Bo Zhou, Dan Yang, You Song, Yi-Zhi Li|2015|Cryst.Growth Des.|15|176|doi:10.1021/cg501128n

CCDC 931803: Experimental Crystal Structure Determination

M. Amine Fersi, I. Chaabane, M. Gargouri & Alain Bulou
Related Article: M. Amine Fersi, I. Chaabane, M. Gargouri, Alain Bulou|2015|Polyhedron|85|41|doi:10.1016/j.poly.2014.08.056

CCDC 979443: Experimental Crystal Structure Determination

Rodica Ababei, Werner Massa, Bastian Weinert, Patrik Pollak, Xiulan Xie, Rodolphe Clérac, Florian Weigend & Stefanie Dehnen
Related Article: Rodica Ababei, Werner Massa, Bastian Weinert, Patrik Pollak, Xiulan Xie, Rodolphe Clérac, Florian Weigend, Stefanie Dehnen|2015|Chem.-Eur.J.|21|386|doi:10.1002/chem.201404904

CCDC 979444: Experimental Crystal Structure Determination

Rodica Ababei, Werner Massa, Bastian Weinert, Patrik Pollak, Xiulan Xie, Rodolphe Clérac, Florian Weigend & Stefanie Dehnen
Related Article: Rodica Ababei, Werner Massa, Bastian Weinert, Patrik Pollak, Xiulan Xie, Rodolphe Clérac, Florian Weigend, Stefanie Dehnen|2015|Chem.-Eur.J.|21|386|doi:10.1002/chem.201404904

CCDC 979709: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , &
Related Article: Hidemitsu Uno, Masaki Yoshino, Aya Seike, Shigeki Mori, Takahiro Nakae,Tetsuo Okujima|2014|Heteroat.Chem.|25|367|doi:10.1002/hc.21172

CCDC 981632: Experimental Crystal Structure Determination

Yosuke Uchiyama, Toshifumi Kawaguchi & Koichi Kuroda
Related Article: Yosuke Uchiyama, Toshifumi Kawaguchi, Koichi Kuroda|2014|Heteroat.Chem.|25|326|doi:10.1002/hc.21163

CCDC 981634: Experimental Crystal Structure Determination

Yosuke Uchiyama, Toshifumi Kawaguchi & Koichi Kuroda
Related Article: Yosuke Uchiyama, Toshifumi Kawaguchi, Koichi Kuroda|2014|Heteroat.Chem.|25|326|doi:10.1002/hc.21163

CCDC 981658: Experimental Crystal Structure Determination

Hajime Nakagawa, Satoru Tsukada, Noritake Abe & Takahiro Gunji
Related Article: Hajime Nakagawa, Satoru Tsukada, Noritake Abe, Takahiro Gunji|2014|Heteroat.Chem.|25|389|doi:10.1002/hc.21173

CCDC 863919: Experimental Crystal Structure Determination

Nicolas Chopin, Maurice Médebielle, Olivier Maury, Ghénadie Novitchi & Guillaume Pilet
Related Article: Nicolas Chopin, Maurice Médebielle, Olivier Maury, Ghénadie Novitchi, Guillaume Pilet|2014|Eur.J.Inorg.Chem.||6185|doi:10.1002/ejic.201402714

CCDC 867469: Experimental Crystal Structure Determination

Masaichi Saito, Kaori Matsumoto, Masahiro Fujita & Mao Minoura
Related Article: Masaichi Saito, Kaori Matsumoto, Masahiro Fujita, Mao Minoura|2014|Heteroat.Chem.|25|354|doi:10.1002/hc.21211

CCDC 867466: Experimental Crystal Structure Determination

Masaichi Saito, Kaori Matsumoto, Masahiro Fujita & Mao Minoura
Related Article: Masaichi Saito, Kaori Matsumoto, Masahiro Fujita, Mao Minoura|2014|Heteroat.Chem.|25|354|doi:10.1002/hc.21211

CCDC 976309: Experimental Crystal Structure Determination

Katharina Kastner, Johannes Margraf, Tim Clark & Carsten Streb
Related Article: Katharina Kastner, Johannes Margraf, Tim Clark, Carsten Streb|2014|Chem.-Eur.J.|20|12269|doi:10.1002/chem.201403592

CCDC 979441: Experimental Crystal Structure Determination

Rodica Ababei, Werner Massa, Bastian Weinert, Patrik Pollak, Xiulan Xie, Rodolphe Clérac, Florian Weigend & Stefanie Dehnen
Related Article: Rodica Ababei, Werner Massa, Bastian Weinert, Patrik Pollak, Xiulan Xie, Rodolphe Clérac, Florian Weigend, Stefanie Dehnen|2015|Chem.-Eur.J.|21|386|doi:10.1002/chem.201404904

CCDC 1035436: Experimental Crystal Structure Determination

O.A. Al-Fulaij, B. Jeragh, A.E.M. El-Sayed, M.M. El-Defrawy & A.A. El-Asmy
Related Article: O.A. Al-Fulaij, B. Jeragh, A.E.M. El-Sayed, M.M. El-Defrawy, A.A. El-Asmy|2015|Spectrochim.Acta,Part A|136|1834|doi:10.1016/j.saa.2014.10.093

CCDC 1035437: Experimental Crystal Structure Determination

R. Wartchow & M. Van Hooren
Related Article: R. Wartchow, M. van Hooren|2014|CSD Communication|||

CCDC 1035463: Experimental Crystal Structure Determination

R. Wartchow & M. Van Hooren
Related Article: R. Wartchow, M. van Hooren|2014|CSD Communication|||

Basic measurements of radiation at station Ishigakijima (2014-09)

Kazumasa Matsuzawa

CCDC 1012979: Experimental Crystal Structure Determination

Xiao-Liang Xu, Chun-Lei Yu, Wen Chen, Ying-Chao Li, Li-Juan Yang, Yan Li, Hong-Bin Zhang & Xiao-Dong Yang
Related Article: Xiao-Liang Xu, Chun-Lei Yu, Wen Chen, Ying-Chao Li, Li-Juan Yang, Yan Li, Hong-Bin Zhang, Xiao-Dong Yang|2015|Org.Biomol.Chem.|13|1550|doi:10.1039/C4OB02385D

CCDC 1014974: Experimental Crystal Structure Determination

Xinping Lin, Qiongqiong Zhang, Jiahe Chen, Xiangjian Kong, La-Sheng Long, Cheng Wang & Wenbin Lin
Related Article: Xinping Lin, Qiongqiong Zhang, Jiahe Chen, Xiangjian Kong, La-Sheng Long, Cheng Wang, Wenbin Lin|2014|RSC Advances|5|2914|doi:10.1039/C4RA07853E

CCDC 989727: Experimental Crystal Structure Determination

Yun Gong, Pan Zhang, Penggang Jiang & Jianhua Lin
Related Article: Yun Gong, Pan Zhang, Penggang Jiang, Jianhua Lin|2015|CrystEngComm|17|1056|doi:10.1039/C4CE01963F

CCDC 994854: Experimental Crystal Structure Determination

Xinyuan Zhang, Xingxing Jiang, Yin Li, Zheshuai Lin, Guochun Zhang & Yicheng Wu
Related Article: Xinyuan Zhang, Xingxing Jiang, Yin Li, Zheshuai Lin, Guochun Zhang, Yicheng Wu|2015|CrystEngComm|17|1050|doi:10.1039/C4CE01708K

CCDC 998930: Experimental Crystal Structure Determination

Brett D. Schwartz, Tina S. Skinner-Adams, Katherine T. Andrews, Mark J. Coster, Michael D. Edstein, Donna MacKenzie, Susan A. Charman, Maria Koltun, Scott Blundell, Anna Campbell, Rebecca H. Pouwer, Ronald J. Quinn, Karren D. Beattie, Peter C. Healy & Rohan A. Davis
Related Article: Brett D. Schwartz, Tina S. Skinner-Adams, Katherine T. Andrews, Mark J. Coster, Michael D. Edstein, Donna MacKenzie, Susan A. Charman, Maria Koltun, Scott Blundell, Anna Campbell, Rebecca H. Pouwer, Ronald J. Quinn, Karren D. Beattie, Peter C. Healy, Rohan A. Davis|2015|Org.Biomol.Chem.|13|1558|doi:10.1039/C4OB01849D

Registration Year

 • 2014
  654,610

Resource Types

 • Dataset
  654,610

Affiliations

 • Centre for Ecology & Hydrology
  102
 • UK Centre for Ecology & Hydrology
  84
 • French National Centre for Scientific Research
  72
 • University of British Columbia
  60
 • University of Oxford
  60
 • University of Zurich
  41
 • University of Michigan-Ann Arbor
  40
 • Uppsala University
  36
 • Cornell University
  36
 • University of Lausanne
  30