1,563 Works

sj-tif-2-tag-10.1177_17562848231165129 – Supplemental material for Neutrophil-to-lymphocyte ratio for predicting postoperative recurrence in Crohn’s disease patients with isolated anastomotic lesions

Rirong Chen, Chao Li, Kang Chao, Yizhe Tie, Jieqi Zheng, Huili Guo, Zhirong Zeng, Li Li, Minhu Chen & Shenghong Zhang
Supplemental material, sj-tif-2-tag-10.1177_17562848231165129 for Neutrophil-to-lymphocyte ratio for predicting postoperative recurrence in Crohn’s disease patients with isolated anastomotic lesions by Rirong Chen, Chao Li, Kang Chao, Yizhe Tie, Jieqi Zheng, Huili Guo, Zhirong Zeng, Li Li, Minhu Chen and Shenghong Zhang in Therapeutic Advances in Gastroenterology

sj-tif-4-tag-10.1177_17562848231165129 – Supplemental material for Neutrophil-to-lymphocyte ratio for predicting postoperative recurrence in Crohn’s disease patients with isolated anastomotic lesions

Rirong Chen, Chao Li, Kang Chao, Yizhe Tie, Jieqi Zheng, Huili Guo, Zhirong Zeng, Li Li, Minhu Chen & Shenghong Zhang
Supplemental material, sj-tif-4-tag-10.1177_17562848231165129 for Neutrophil-to-lymphocyte ratio for predicting postoperative recurrence in Crohn’s disease patients with isolated anastomotic lesions by Rirong Chen, Chao Li, Kang Chao, Yizhe Tie, Jieqi Zheng, Huili Guo, Zhirong Zeng, Li Li, Minhu Chen and Shenghong Zhang in Therapeutic Advances in Gastroenterology

sj-png-2-cll-10.1177_09636897231165874 – Supplemental material for circSOBP Inhibits Bladder Cancer Proliferation and Metastasis by Regulating the miR-200a-3p/PTEN Axis and Participating in the Immune Response

Yinglang Zhang, Zhi Li, Yu Zhang, Chong Shen, Zhe Zhang, Xiaolei Ren, Changgang Guo, Shaobo Yang, Zejin Wang & Hailong Hu
Supplemental material, sj-png-2-cll-10.1177_09636897231165874 for circSOBP Inhibits Bladder Cancer Proliferation and Metastasis by Regulating the miR-200a-3p/PTEN Axis and Participating in the Immune Response by Yinglang Zhang, Zhi Li, Yu Zhang, Chong Shen, Zhe Zhang, Xiaolei Ren, Changgang Guo, Shaobo Yang, Zejin Wang and Hailong Hu in Cell Transplantation

sj-png-2-cll-10.1177_09636897231165874 – Supplemental material for circSOBP Inhibits Bladder Cancer Proliferation and Metastasis by Regulating the miR-200a-3p/PTEN Axis and Participating in the Immune Response

Yinglang Zhang, Zhi Li, Yu Zhang, Chong Shen, Zhe Zhang, Xiaolei Ren, Changgang Guo, Shaobo Yang, Zejin Wang & Hailong Hu
Supplemental material, sj-png-2-cll-10.1177_09636897231165874 for circSOBP Inhibits Bladder Cancer Proliferation and Metastasis by Regulating the miR-200a-3p/PTEN Axis and Participating in the Immune Response by Yinglang Zhang, Zhi Li, Yu Zhang, Chong Shen, Zhe Zhang, Xiaolei Ren, Changgang Guo, Shaobo Yang, Zejin Wang and Hailong Hu in Cell Transplantation

Additional file 5 of Three QTL from Oryza meridionalis Could Improve Panicle Architecture in Asian Cultivated Rice

Ying Yang, Yu Zhang, Jing Li, Peng Xu, Zhijuan Wu, Xianneng Deng, Qiuhong Pu, Yonggang Lv, Walid Hassan Ali Soliman Elgamal, Sheikh Maniruzzaman, Wei Deng, Jiawu Zhou & Dayun Tao
Additional file 5: Figure S5. Graphical genotype for NIL-ep4.2, NIL-dep7, NIL-dep8, NIL-dep1, NIL-er1, and NIL-ep4. White bar indicated chromosome segments derived from DJY1, red bar indicated chromosome regions from donors.

Additional file 4 of Three QTL from Oryza meridionalis Could Improve Panicle Architecture in Asian Cultivated Rice

Ying Yang, Yu Zhang, Jing Li, Peng Xu, Zhijuan Wu, Xianneng Deng, Qiuhong Pu, Yonggang Lv, Walid Hassan Ali Soliman Elgamal, Sheikh Maniruzzaman, Wei Deng, Jiawu Zhou & Dayun Tao
Additional file 4: Figure S4. Correlation coefficient analysis for panicle architecture traits in three BC6F2 populations. a-c Correlation coefficient analysis for panicle architecture traits in populations derived from IL-ep4.2 and DJY1, IL-dep7 and DJY1, IL-dep8 and DJY1, respectively.

Additional file 7 of Multi-omics profiling reveals potential alterations in rheumatoid arthritis with different disease activity levels

Jianghua Chen, Shilin Li, Jing Zhu, Wei Su, Congcong Jian, Jie Zhang, Jianhong Wu, Tingting Wang, Weihua Zhang, Fanwei Zeng, Shengjia Chang, Lihua Jia, Jiang Su, Yi Zhao, Jing Wang & Fanxin Zeng
Additional file 7.

Additional file 5 of Multi-omics profiling reveals potential alterations in rheumatoid arthritis with different disease activity levels

Jianghua Chen, Shilin Li, Jing Zhu, Wei Su, Congcong Jian, Jie Zhang, Jianhong Wu, Tingting Wang, Weihua Zhang, Fanwei Zeng, Shengjia Chang, Lihua Jia, Jiang Su, Yi Zhao, Jing Wang & Fanxin Zeng
Additional file 5.

sj-jpg-3-jet-10.1177_15266028231168348 – Supplemental material for Serum Ionized Calcium as a Prognostic Biomarker in Type B Aortic Dissection After Endovascular Treatment

Hongqiao Zhu, Bei Hu, Heng Zhang, Haiyan Li, Jian Zhou & Zaiping Jing
Supplemental material, sj-jpg-3-jet-10.1177_15266028231168348 for Serum Ionized Calcium as a Prognostic Biomarker in Type B Aortic Dissection After Endovascular Treatment by Hongqiao Zhu, Bei Hu, Heng Zhang, Haiyan Li, Jian Zhou and Zaiping Jing in Journal of Endovascular Therapy

Additional file 6 of Mosquito densovirus significantly reduces the vector susceptibility to dengue virus serotype 2 in Aedes albopictus mosquitoes (Diptera: Culicidae)

Ling Kong, Jie Xiao, Lu Yang, Yuan Sui, Duoquan Wang, Shaoqiang Chen, Peiwen Liu, Xiao-Guang Chen & Jinbao Gu
Additional file 6: Figure S3. AaeDV DNA copies in midguts, ovaries, and salivary gland of AaeDV-infected Aedes albopictus at different days post infection.

Additional file 6 of Mosquito densovirus significantly reduces the vector susceptibility to dengue virus serotype 2 in Aedes albopictus mosquitoes (Diptera: Culicidae)

Ling Kong, Jie Xiao, Lu Yang, Yuan Sui, Duoquan Wang, Shaoqiang Chen, Peiwen Liu, Xiao-Guang Chen & Jinbao Gu
Additional file 6: Figure S3. AaeDV DNA copies in midguts, ovaries, and salivary gland of AaeDV-infected Aedes albopictus at different days post infection.

Additional file 4 of Mosquito densovirus significantly reduces the vector susceptibility to dengue virus serotype 2 in Aedes albopictus mosquitoes (Diptera: Culicidae)

Ling Kong, Jie Xiao, Lu Yang, Yuan Sui, Duoquan Wang, Shaoqiang Chen, Peiwen Liu, Xiao-Guang Chen & Jinbao Gu
Additional file 4: Figure S1. Mosquito densovirus infection in natural mosquito populations. The mosquito densovirus positive rates of reads of in field mosquito metagenomic data from five provincial level administrative divisions. NX, Ningxia Hui Autonomous Region; SX, Shanxi Province; GS, Gansu Province; YN, Yunnan Province; GD, Guangdong Province. MDV positive rate in natural mosquito populations in Guangzhou. The Guangzhou region is labeled in light yellow on the map of China. The zoomed inset shows a...

Additional file 9 of Aberrant m5C hypermethylation mediates intrinsic resistance to gefitinib through NSUN2/YBX1/QSOX1 axis in EGFR-mutant non-small-cell lung cancer

Yueqin Wang, Jingyao Wei, Luyao Feng, Ouwen Li, Lan Huang, Shaoxuan Zhou, Yingjie Xu, Ke An, Yu Zhang, Ruiying Chen, Lulu He, Qiming Wang, Han Wang, Yue Du, Ruijuan Liu, Chunmin Huang, Xiaojian Zhang, Yun-gui Yang, Quancheng Kan & Xin Tian
Supplementary Material 9

Additional file 2 of Aberrant m5C hypermethylation mediates intrinsic resistance to gefitinib through NSUN2/YBX1/QSOX1 axis in EGFR-mutant non-small-cell lung cancer

Yueqin Wang, Jingyao Wei, Luyao Feng, Ouwen Li, Lan Huang, Shaoxuan Zhou, Yingjie Xu, Ke An, Yu Zhang, Ruiying Chen, Lulu He, Qiming Wang, Han Wang, Yue Du, Ruijuan Liu, Chunmin Huang, Xiaojian Zhang, Yun-gui Yang, Quancheng Kan & Xin Tian
Supplementary Material 2

Additional file 3 of Aberrant m5C hypermethylation mediates intrinsic resistance to gefitinib through NSUN2/YBX1/QSOX1 axis in EGFR-mutant non-small-cell lung cancer

Yueqin Wang, Jingyao Wei, Luyao Feng, Ouwen Li, Lan Huang, Shaoxuan Zhou, Yingjie Xu, Ke An, Yu Zhang, Ruiying Chen, Lulu He, Qiming Wang, Han Wang, Yue Du, Ruijuan Liu, Chunmin Huang, Xiaojian Zhang, Yun-gui Yang, Quancheng Kan & Xin Tian
Supplementary Material 3

Additional file 5 of Aberrant m5C hypermethylation mediates intrinsic resistance to gefitinib through NSUN2/YBX1/QSOX1 axis in EGFR-mutant non-small-cell lung cancer

Yueqin Wang, Jingyao Wei, Luyao Feng, Ouwen Li, Lan Huang, Shaoxuan Zhou, Yingjie Xu, Ke An, Yu Zhang, Ruiying Chen, Lulu He, Qiming Wang, Han Wang, Yue Du, Ruijuan Liu, Chunmin Huang, Xiaojian Zhang, Yun-gui Yang, Quancheng Kan & Xin Tian
Supplementary Material 5

Additional file 6 of Aberrant m5C hypermethylation mediates intrinsic resistance to gefitinib through NSUN2/YBX1/QSOX1 axis in EGFR-mutant non-small-cell lung cancer

Yueqin Wang, Jingyao Wei, Luyao Feng, Ouwen Li, Lan Huang, Shaoxuan Zhou, Yingjie Xu, Ke An, Yu Zhang, Ruiying Chen, Lulu He, Qiming Wang, Han Wang, Yue Du, Ruijuan Liu, Chunmin Huang, Xiaojian Zhang, Yun-gui Yang, Quancheng Kan & Xin Tian
Supplementary Material 6

Additional file 7 of Aberrant m5C hypermethylation mediates intrinsic resistance to gefitinib through NSUN2/YBX1/QSOX1 axis in EGFR-mutant non-small-cell lung cancer

Yueqin Wang, Jingyao Wei, Luyao Feng, Ouwen Li, Lan Huang, Shaoxuan Zhou, Yingjie Xu, Ke An, Yu Zhang, Ruiying Chen, Lulu He, Qiming Wang, Han Wang, Yue Du, Ruijuan Liu, Chunmin Huang, Xiaojian Zhang, Yun-gui Yang, Quancheng Kan & Xin Tian
Supplementary Material 7

Additional file 8 of Integrated bulk and single-cell RNA-sequencing reveals SPOCK2 as a novel biomarker gene in the development of congenital pulmonary airway malformation

Zheng Tan, Fengxia Li, Qiang Chen, Hongyu Chen, Ziru Xue, Jian Zhang, Yue Gao, Liang Liang, Ting Huang, Shouhua Zhang, Jianhua Li, Qiang Shu & Lan Yu
Additional file 8: figure S2 Expressions of SPOCK2, ZNF331 and STX11 in RNA-seq data

Additional file 1 of Association between use of antihypertensive drugs and the risk of cancer: a population-based cohort study in Shanghai

Suna Wang, Li Xie, Jianlin Zhuang, Ying Qian, Guanglu Zhang, Xiaowei Quan, Lei Li, Herbert Yu, Weituo Zhang, Wensui Zhao & Biyun Qian
Additional file 1: Supplement Figure 1. The venn diagram of the antihypertensive drug use.

Supplementary figure.1

Pengliang Liu, Diyan Li, Jiaman Zhang, Mengnan He, Yan Li, Rui Liu & Mingzhou Li
Supplementary figure.1 PCA plot of PC1 versus PC3 and PC2 versus PC3 based on the expression levels of single-copy orthologous PCGs among 15 vertebrate species.

Identified lipid metabolites in the negative (left panel) and positive (right panel) ion modes, respectively.

Pengliang Liu, Diyan Li, Jiaman Zhang, Mengnan He, Yan Li, Rui Liu & Mingzhou Li
Identified lipid metabolites in the negative (left panel) and positive (right panel) ion modes, respectively.

Additional file 6 of Epigenetic inactivation of the 5-methylcytosine RNA methyltransferase NSUN7 is associated with clinical outcome and therapeutic vulnerability in liver cancer

Vanessa Ortiz-Barahona, Marta Soler, Veronica Davalos, Carlos A. García-Prieto, Maxime Janin, Fernando Setien, Irene Fernández-Rebollo, Joan J. Bech-Serra, Carolina De La Torre, Sonia Guil, Alberto Villanueva, Pei-Hong Zhang, Li Yang, Marco Guarnacci, Ulrike Schumann, Thomas Preiss, Ugne Balaseviciute, Robert Montal, Josep M. Llovet & Manel Esteller
Supplementary Material 6

Additional file 6 of Epigenetic inactivation of the 5-methylcytosine RNA methyltransferase NSUN7 is associated with clinical outcome and therapeutic vulnerability in liver cancer

Vanessa Ortiz-Barahona, Marta Soler, Veronica Davalos, Carlos A. García-Prieto, Maxime Janin, Fernando Setien, Irene Fernández-Rebollo, Joan J. Bech-Serra, Carolina De La Torre, Sonia Guil, Alberto Villanueva, Pei-Hong Zhang, Li Yang, Marco Guarnacci, Ulrike Schumann, Thomas Preiss, Ugne Balaseviciute, Robert Montal, Josep M. Llovet & Manel Esteller
Supplementary Material 6

Registration Year

 • 2023
  1,041
 • 2022
  483
 • 2021
  23
 • 2020
  10
 • 2019
  6

Resource Types

 • Image
  1,563

Affiliations

 • Southern Medical University
  1,563
 • Zhejiang University
  1,082
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  1,049
 • Sichuan University
  1,041
 • Fudan University
  967
 • Shanghai Jiao Tong University
  964
 • Capital Medical University
  947
 • Sun Yat-sen University
  910
 • Chinese Academy of Sciences
  858
 • Huazhong University of Science and Technology
  850