5,402 Works

Minimal Technical Data Elements Summary Matrices

BloodPAC
Counts of BloodPAC MTDE fields by data submission project, including data visualizations. Includes links to download tsvs for each field. Living document that updates as new projects are added to the BloodPAC Data Commons. For more information on the MTDEs, visit: https://www.synapse.org/#!Synapse:syn8011461/wiki/433747

COURAGE Registry, s.v. "State Security and the Bulgarian Intelligentsia"

Kasabova, Anelia Dr.
Колекцията съдържа документални материали, съхранявани в Централизирания архив на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (наричана за краткост Комисия по досиетата). Колекцията маркира процесите, протичащи в средите на българския интелектуален елит по времето на комунистическия режим през погледа на Държавна сигурност и разкрива стратегиите, прилагани за наблюдение и преследване на критично мислещи интелектуалци.

Nettbasert læringsressurs for PP-tjenesten

NTNU Institutt For Pedagogikk Og Livslang Læring
Denne nettressursen er en del av Utdanningsdirektoratets SEVU-PPT (Strategi for etter-, videreutdanning i Pedagogisk psykologisk tjeneste) satsning i Universitet og Høyskolesektoren. Satsningen er bl.a. et resultat av lovendringen i PPT`s mandat i 1999/2000 hvor PPT i tillegg til sakkyndighets mandatet også skulle bistå skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling.

Droit notarial

Vincent Egéa

Droit de la distribution

Anne-Cécile Martin

Constellations of State Fragility

Jörn Grävingholt, Sebastian Ziaja, Constantin Ruhe, Patrick Fink, Merle Kreibaum & Christopher Wingens
Constellations of State Fragility provides an empirical typology of states from a fragility perspective. It uses global data from 2005-2013 to identify typical constellations of state fragility. State fragility is defined as deficiencies in one or more of three core functions of the state. These functions include state authority, state capacity and state legitimacy. Authority refers to the state’s ability to control violence. Capacity refers to the state’s ability to provide basic public services. Legitimacy...

Saṃsārakramagaḷa pustakavu

Universitätsbibliothek Tübingen

Droit du marché intérieur

Ségolène Barbou Des Places

Philosophie politique

Jean-Marc Ferry

COURAGE Registry, s.v. "Seeds of Fear"

Kasabova, Anelia Dr.
Частната семейна колекция предизвиква интерес с личната перспектива върху тоталитарната власт, като представя материали на семейство, член на което е набеден от социалистическата власт за „враг на народа“. Житейските пътища на създателите на колекцията открояват различни етапи и трансформации на социалистическия режим: Пример за физическите репресии над членове и привърженици на опозиционни партии, характерни за 1940-1950те години са съдбите на семейство Димитър и Марика Стоянови. Димитър Василев Стоянов е анархист, осъждан три пъти от два...

Finances sociales

Anne-Claire DUFOUR

COURAGE Registry, s.v. "Binka Zhelyazkova Film Collection"

Kasabova, Anelia Dr.
This ad-hoc collection consists of the work of Binka Zhelyazkova, an emblematic Bulgarian cinema director, as it is preserved in the Bulgarian National Film Archive, plus related materials. Zhelyazkova was among the first generation of professional Bulgarian cinematographers and one of the first female directors not only in Bulgaria, but in general. The collections informs not only about the work of this notable director but gives also insight into the development of Bulgarian cinema throughout...

Registration Year

 • 2018
  5,402

Resource Types

 • InteractiveResource
  5,402

Data Centers

 • Universitätsbibliothek Tübingen
  3,160
 • Graphische Sammlung
  1,199
 • Zenodo
  792
 • Groupement d'Intérêt Public "Université Numérique Juridique Francophone" - GIP "UNJF"
  127
 • Washington State University
  32
 • UC San Diego
  18
 • University of Washington Libraries
  16
 • COURAGE projekt (MTA BTK)
  14
 • E-Pics 4, Biosys
  7
 • J. Willard Marriott Library
  7
 • University of Maryland Libraries Repositories
  5
 • University of Cambridge
  4
 • The Pennsylvania State University Libraries
  3
 • Colorado School of Mines
  2
 • Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
  2