Badania obiektywne słuchu u osób z zespołem Downa a dalsze postępowanie logopedyczne

Katarzyna Sienkiewicz & Krzysztof Kochanek
Zespół Downa (ZD) jest najczęściej występującą patologią genotypu człowieka. W praktyce logopedycznej bardzo często spotykamy się z dziećmi z ZD. Dzieci te borykają się z wieloma problemami zdrowotnymi, m.in. zaburzeniami wzroku, obniżonym napięciem mięśniowym, wadami serca, ale też z zaburzeniami słuchu. Z uwagi na różnego stopnia upośledzenie umysłowe istotna jest eliminacja czynników, które dodatkowo negatywnie wpływają na rozwój językowy, poznawczy, społeczny. Zaburzenia słuchu w tej grupie pacjentów występują bardzo często. W wyniku nieprawidłowej budowy anatomicznej...

Registration Year

 • 2021
  1

Resource Types

 • Journal Article
  1

Affiliations

 • Institute of Physiology and Pathology of Hearing
  1
 • Maria Curie-Skłodowska University
  1