109 Works

Léirmheas ar New Speakers of Irish in the Global Context. New Revival?

Noelle Higgins

Bíonn Dhá Insint ar gach Scéal! Múineadh na Gramadaí sna Bunranganna lán-Ghaeilge

Caoimhe Ní Shuibhne & Sylvaine Ní Aogáin

Cás-staidéar sa bhainistíocht teanga i mBaile Seirbhíse Gaeltachta: Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo

Hugh Rowland, Dorothy Ní Uigín & Luke Callinan

Dhá dtrian den damhsa an chosúlacht[1]- Súilfhéachaint ar an tSéimeantaic Chognaíoch i gCothú Tuisceana ar Chosúlachtaí agus ar Phatrúin Mheafaracha sa Ghaeilge

Áine Nic Niallais

Léirmheas: Titley le Máirtín Coilféir

Róisín Masson & Clodagh Ní Éilí

Ag dul chun spairne leo - Sracshúil ar Bhriathra Frásacha na Gaeilge

Áine Nic Niallais

Un Appartement à Paris de Guillaume Musso / Árasán i bPáras

Rosa Kalla

An Gearrscéal Gníomhach

Padaí de Bléine

Carmen Maria Machado's memoir ‘In The Dream House’: Exploring same-sex female intimate partner abuse through literary tropes

Sinead Spelman

Feasacht teanga an mhúinteora tumoideachais: Préamh agus guairne an chleachtais

T. J. Ceallaigh & Christine Ní Chathasaigh

Ag ullmhú Mic Léinn Leighis leis an nGaeilge a úsáid agus iad i mbun a gcuid oibre

Dorothy Ní Uigín, Gearóid Ó Flatharta & Máirtín Ó Maoláin

Togra Taighde Praiticbhunaithe sna Meáin a dhearadh: Roinnt Ceisteanna Modheolaíochta

Uinsionn Mac Dubhghaill

Léirmheas: Téarmaíocht Ghaeilge na hAthbheochana

Róisín Ní Cheallaigh, Áine Nic Gabhann & Máire Nic Oireachtaigh

An Tairbhe agus na Dúshláin a bhaineann le CLIL a chur i bhfeidhm i mBunscoileanna Lán-Bhéarla

Fergus Seoighe

Acht ón bhun aníos: An Dream Dearg, #AchtAnois agus ról an phobail san fheachtasaíocht mionteanga

Pádraig Ó Tiarnaigh & Ciarán Mac Giolla Bhéin

Family-friendly policies and remote work: Revisiting the work-care conflict in a post-Covid labour market

Ysabel Monks

Aistear aistriúcháin agus anailíse ar scéal béaloidis

Padaí de Bléine

Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht: Impleachtaí do Ghaeltachtaí Mhaigh Eo

Conchúr Ó Giollagáin

Tábhacht an Phróisis Mheasúnaithe agus an Aiseolais i gCuraclam na Gaeilge ag an Tríú Leibhéal

Belinda McHale

Éabhlóid an Súil Eile: 20 Bliain de Bhrandáil TG4

Carmel Ní Bhriain

Seán agus Máire

Néamhann Ní Dhonnghaile

Forbairt Chóir Shroiste d’Fhoireann Cartlannaíochta an Acadaimh

Mícheál Mac Lochlainn

Noirm na Gaeilge a aibhsiú, teanga shóisialta na ndaltaí a fhorbairt agus áit an Bhéarla sa ghaelscolaíocht a bheachtú

Seán Mac Corraidh

Léirmheas ar Tom a' tSeoighe – Amhráin

Dara Ó Conghaile

Léirmheas ar Introducing Translation Studies: Theories and Applications (An tríú heagrán)

Anna Lee, Tara Ní Mhóráin & Áine Uí Fhoghlua

Registration Year

 • 2023
  31
 • 2022
  78

Resource Types

 • Journal Article
  109

Affiliations

 • Ollscoil na Gaillimhe – University of Galway
  104
 • National University of Ireland, Galway
  5