78 Works

Léirmheas ar New Speakers of Irish in the Global Context. New Revival?

Noelle Higgins

Bíonn Dhá Insint ar gach Scéal! Múineadh na Gramadaí sna Bunranganna lán-Ghaeilge

Caoimhe Ní Shuibhne & Sylvaine Ní Aogáin

Cás-staidéar sa bhainistíocht teanga i mBaile Seirbhíse Gaeltachta: Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo

Hugh Rowland, Dorothy Ní Uigín & Luke Callinan

Léirmheas: Titley le Máirtín Coilféir

Róisín Masson & Clodagh Ní Éilí

Ag dul chun spairne leo - Sracshúil ar Bhriathra Frásacha na Gaeilge

Áine Nic Niallais

Un Appartement à Paris de Guillaume Musso / Árasán i bPáras

Rosa Kalla

An Gearrscéal Gníomhach

Padaí de Bléine

Carmen Maria Machado's memoir ‘In The Dream House’: Exploring same-sex female intimate partner abuse through literary tropes

Sinead Spelman

Feasacht teanga an mhúinteora tumoideachais: Préamh agus guairne an chleachtais

T. J. Ceallaigh & Christine Ní Chathasaigh

Acht ón bhun aníos: An Dream Dearg, #AchtAnois agus ról an phobail san fheachtasaíocht mionteanga

Pádraig Ó Tiarnaigh & Ciarán Mac Giolla Bhéin

Dhá dtrian den damhsa an chosúlacht[1]- Súilfhéachaint ar an tSéimeantaic Chognaíoch i gCothú Tuisceana ar Chosúlachtaí agus ar Phatrúin Mheafaracha sa Ghaeilge

Áine Nic Niallais

Family-friendly policies and remote work: Revisiting the work-care conflict in a post-Covid labour market

Ysabel Monks

Léirmheas ar Óráidí a chuaigh i gcion

Ciarán Mac Uidhir & Máire Uí Dhufaigh

Léirmheas ar Concise English-Irish Dictionary

Darragh Mac Giolla Phádraig & Niall Ó Cléirigh

Dúshláin agus deiseanna i gcur i bhfeidhm an Phlean Teanga i Limistéar Pleanála Teanga (LPT) Ghaeltacht na Mí

Margarita Neothallaigh

Aistear aistriúcháin agus anailíse ar scéal béaloidis

Padaí de Bléine

Seán agus Máire

Néamhann Ní Dhonnghaile

Anailís ar chomhthéacs, ar spriocanna agus ar thorthaí réamhphróisis na pleanála teangan i Limistéar Pleanála Teanga Chiarraí Theas (Uíbh Ráthach)

Shane Grant

Léirmheas ar Tom a' tSeoighe – Amhráin

Dara Ó Conghaile

An Reiviú: Deich mbliana ag fás

Dorothy Ní Uigín

Noirm na Gaeilge a aibhsiú, teanga shóisialta na ndaltaí a fhorbairt agus áit an Bhéarla sa ghaelscolaíocht a bheachtú

Seán Mac Corraidh

Oideolaíochtaí um Theagasc an Léireolais do Bhunmhúinteoirí faoi Oiliúint

Aisling Ní Dhiorbháin

Forbairt Chóir Shroiste d’Fhoireann Cartlannaíochta an Acadaimh

Mícheál Mac Lochlainn

Léirmheas ar an leabhar Immersion Education – Lessons from a Minority Language Context le Pádraig Ó Duibhir

Niall Mac Uidhilin

Éabhlóid an Súil Eile: 20 Bliain de Bhrandáil TG4

Carmel Ní Bhriain

Registration Year

 • 2022
  78

Resource Types

 • Journal Article
  78

Affiliations

 • Ollscoil na Gaillimhe – University of Galway
  73
 • National University of Ireland, Galway
  5