78 Works

Léirmheas ar Seacht dTír Seacht dTeanga le Diarmuid Johnson

Andrew Garnett

Claonadh Inscne, Líonraí Néaracha, agus an Ghaeilge

Kevin P. Scannell

In aice le marbh

Keith Dowling

Family-friendly policies and remote work: Revisiting the work-care conflict in a post-Covid labour market

Ysabel Monks

Aistear aistriúcháin agus anailíse ar scéal béaloidis

Padaí de Bléine

Éabhlóid an Súil Eile: 20 Bliain de Bhrandáil TG4

Carmel Ní Bhriain

Seán agus Máire

Néamhann Ní Dhonnghaile

Forbairt Chóir Shroiste d’Fhoireann Cartlannaíochta an Acadaimh

Mícheál Mac Lochlainn

Noirm na Gaeilge a aibhsiú, teanga shóisialta na ndaltaí a fhorbairt agus áit an Bhéarla sa ghaelscolaíocht a bheachtú

Seán Mac Corraidh

Léirmheas ar Tom a' tSeoighe – Amhráin

Dara Ó Conghaile

Oideolaíochtaí um Theagasc an Léireolais do Bhunmhúinteoirí faoi Oiliúint

Aisling Ní Dhiorbháin

Léirmheas ar an leabhar Immersion Education – Lessons from a Minority Language Context le Pádraig Ó Duibhir

Niall Mac Uidhilin

An Reiviú: Deich mbliana ag fás

Dorothy Ní Uigín

Léirmheas ar Óráidí a chuaigh i gcion

Ciarán Mac Uidhir & Máire Uí Dhufaigh

Anailís ar chomhthéacs, ar spriocanna agus ar thorthaí réamhphróisis na pleanála teangan i Limistéar Pleanála Teanga Chiarraí Theas (Uíbh Ráthach)

Shane Grant

Dúshláin agus deiseanna i gcur i bhfeidhm an Phlean Teanga i Limistéar Pleanála Teanga (LPT) Ghaeltacht na Mí

Margarita Neothallaigh

Léirmheas ar Concise English-Irish Dictionary

Darragh Mac Giolla Phádraig & Niall Ó Cléirigh

Teagasc theoiric agus litríocht na haiteachta sa Ghaeilge: dúshláin, débhrí, agus deiseanna

Seán Mac Risteaird

Léirmheas ar An tSochtheangeolaíocht: Taighde agus Gníomh le Tadhg Ó hIfearnáin

Aoife Ní Chonghaile & Máire-Áine Uí Ailín

An Tumoideachas agus an Dátheangachas – Bréagnú ar Thuiscintí Coitianta

Brian Ó Donnchadha

Léirmheas ar Léachtaí Uí Chadhain: Mórchnuasach in ómós do Mháirtín Ó Cadhain (1906–1970)

Rhiann Flemming

Iniúchadh ar thionchar an Phiarsaigh ar Mháire agus é ag scríobh Mo Dhá Róisín (1921)

Padaí de Bléine

Léirmheas: An Ghaeilge sa Nua-Aoiseacht Dhéanach: an meon i leith éagsúlacht teanga sa Ghaeilge le Noel Ó Murchadha

Fiona Ní Fhátharta

Léirmheas ar Ar Luch agus ar Dhuine

Niamh Ní Chuinn & Tadhg Ó Duinnshléibhe

Léirmheas ar An Ríomhaire Ilteangach

Áine Charlton, Lisa McMahon & Margarita Neothallaigh

Registration Year

 • 2022
  78

Resource Types

 • Journal Article
  78

Affiliations

 • Ollscoil na Gaillimhe – University of Galway
  73
 • National University of Ireland, Galway
  5