78 Works

Lá: a chúlra, a bhunú is a oidhreacht

Dorothy Ní Uigín

Déphearsantacht an Chainteora Dhátheangaigh – An ann di?

Belinda McHale

‘Domhan Beag Bídeach’: aistriúchán ar an ghearrscéal ‘Winzige Welt’ le Martin Becker, agus tráchtaireacht ar an phróiseas

Ellen Corbett

Samplaí den Fhrith-Sheimíteachas in Irisí Éireannacha / Gaelacha sa chéad leath den 20ú hAois

Dorothy Ní Uigín

Leagan úr d’eipic dhúchasach a thuilleann áit bhuan i gcanóin liteartha na Gaeilge: Léirmheas ar Táin Bó Cuailnge

Marie Whelton

Diúltach nó Dearfach? Mianadóireacht Tuairime ar Ghiolcacha Gaeilge

Caoilfhionn Lane

Insintí Liteartha Luachmhara ar an Óige in Éirinn (c 1880 – c 2010): Léirmheas ar Aois na hÓige. Díolaim Próis

Marie Whelton

Códswitcheáil agus códmixeáil: iniúchadh ginearálta ar an gcódmheascadh Gaeilge-Béarla ar na meáin shóisialta

Conchúr Caomhánach

Léirmheas ar An Scéim

Shane McLoughlin

Aistriúchán ar úrscéal do pháistí: an cur chuige, céimeanna an aistriúcháin agus an toradh

Padaí de Bléine

“...Dá ndéanfainn arís é, I’d make sure that they could understand me anyhow”: Stádas agus Stair na Gaeilge i gCathair Hartford

Pádraig Fhia Ó Mathúna

An Tumfhoghlaim sa Ghaeltacht: Féidearthachtaí agus Dúshláin d’Ábhair Oidí

Ó Laoire Muiris

Grinnléitheoireacht á meas ag mic léinn ar chúrsaí Gaeilge (BA agus BEd) mar mhodh múinte le bheith ag foghlaim faoin scríbhneoireacht liteartha i nGaeilge

Seán Mac Corraidh

Im(sh)ní(omh) Aistritheora: Scéal fá Dhá Leabhar

Séamus Ó Coileáin

Próifíl Shochtheangeolaíoch don Ghaeilge i gceantar uirbeach – Cathair Chorcaí mar shuíomh taighde

Vicky Brady

An Phleanáil Teanga i nGaeltacht na nDéise - Eispéireas Taighdeora

Caitríona Breathnach

Léirmheas ar Cinnlínte: Saol an Iriseora

Gráinne Ní Choisdealbha, Neasa Ní Choisdealbha & Máire N. Uí Mhurchú

An evaluation of the practicability of the right to development

Owodunni Ola Mustapha

Image-based sexual abuse in Ireland: a thematic and critical discourse analysis of Twitter data surrounding a highly-publicised case in 2013

Robyn Gannon

Comóradh Liteartha Ilghnéitheach ar Chathair na Gaillimhe: Léirmheas ar Gaillimh: Díolaim Cathrach

Marie Whelton

Na Gaeil agus Iriseoireacht na nGael san Airgintín ag deireadh na Naoú hAoise Déag agus ag tús na Fichiú hAoise

Dorothy Ní Uigín

Léirmheas: Le Ton beau de Marot: In Praise of the Music of Language le Douglas Hofstadter & Clément Marot

Eoin P. Ó Murchú

Réamhrá

Neasa Ní Chiaráin

Ó Chrosta go Cruthaitheach: Aistriúchán Oideolaíoch agus an Ghaeilge i gCóras Meánoideachais Thuaisceart Éireann

Ellen Corbett

Registration Year

 • 2022
  78

Resource Types

 • Journal Article
  78

Affiliations

 • Ollscoil na Gaillimhe – University of Galway
  73
 • National University of Ireland, Galway
  5