9 Works

Turcja - w procesie ewolucji od mocarstwa regionalnego do wielkiego mocarstwa

Jakub Rösler

Od kemalizmu do erdoganizmu – laicko-świecki model nowoczesnej Turcji

Natalia Potera

Teatr alternatywny mistrzem drugiego planu, czyli jak polska scena niezależna funkcjonuje w cieniu organizacyjnym teatru instytucjonalnego

Magdalena Grenda
The article discusses and analyzes the model of operation and promotion of contemporary independent theatre companies (including their financing and organizational status), whose specifics places the alternative theatre in the background in relation to the institutional/dominant theatre. However, the main objective of the article is not to compare the repertory theatre with the off theatre, but to identify the obstacles and dangers to the alternative theatre today and the prospects for its development. The analysis...

Między Wschodem a Zachodem, czyli jaki wpływ może mieć chińska inicjatywa Belt and Road na rekonstrukcję globalnego systemu zarządzania?

Paula Tomaszewska
Przedmiotem artykułu jest ukazanie wpływu, jaki może mieć chińska inicjatywa Belt and Road na rekonstrukcję globalnego systemu zarządzania. Obecnie Chińska Republika Ludowa aktywnie włącza się w rekonstrukcję światowego systemu, opowiadając się za wolnym handlem i inkluzywną globalizacją. Choć teorie na temat międzynarodowego zarządzania wywodzą się z politycznego doświadczenia państw Zachodu, to chińskie inicjatywy, takie jak Belt and Road są coraz bardziej atrakcyjne dla państw wyłaniających się z cienia zachodniej supremacji. Pomimo wzrostu siły i statusu...

Аксиологическая парадигма музыкального произведения

Małgorzata Rusak

Prawne uwarunkowania funkcjonowania Komisji Regulacyjnej ds. majątku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Beniamin Rozczyński
Autor w prezentowanym artykule przybliża problematykę reprywatyzacji oraz funkcjonowania Komisji Regulacyjnej ds. mienia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W tym celu Autor omawia dotychczasowe koncepcje związane z podjęciem kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej oraz założenie jakie powinny jej przyświecać. Ponadto analizuje podstawę prawną powstania Komisji regulacyjnej oraz charakter prawny wydawanych przez nią orzeczeń. Przytoczone zostają również orzeczenia wyznaczonej do prowadzenia postępowania regulacyjnego Komisji regulacyjnej, a także sądów powszechnych i administracyjnych, które mają istotny wpływ na rewindykację mienia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Dyplomacja publiczna jako narzędzie kreowania wizerunku państwa za granicą na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki

Adam Jankowiak & Magda Michalak

The cognitive aspects of literary communication and literary proper names: a theoretical framework for literary proprial concepts

Konrad Rachut

Registration Year

  • 2021
    9

Resource Types

  • Journal Article
    9

Affiliations

  • Adam Mickiewicz University in Poznań
    9