5 Works

Znaczenie opieki nad wnukami w jakości życia osób w podeszłym wieku

Jarosław Czepczarz & Agata Czepczarz
Rodzina jest pierwszą grupą społeczną, w jakiej funkcjonuje człowiek. Większość osób starszych odczuwa silną potrzebę posiadania dobrych więzów rodzinnych. Jeśli pozwala im na to stan zdrowia, mogą oni odpowiadać za wiele obowiązków domowych. Dziadkowie wyręczają młodsze pokolenie, które jest aktywne zawodowo, co daje im poczucie użyteczności w funkcjonowaniu rodziny. Rodzice często decydują się na oddanie potomstwa pod opiekę dziadków z wielu różnych powodów, często nie zastanawiając się, jaki wpływ ma to na zdrowie osób starszych.

Podręcznik do nauki języka angielskiego Franciszka Kuszla w świetle jego biografii

Mirosława Podhajecka

Kursy języka polskiego na Śląsku Opolskim w pierwszej połowie XX wieku

Eleonora Sapia-Drewniak
Celem opracowania jest poznanie i przedstawienie roli kursów języka polskiego realizowanych na terenie Śląska Opolskiego w okresie jego przynależności do państwa niemieckiego w latach międzywojennych, oraz po zakończeniu II wojny światowej do 1948 roku. zadaniem kursów była kompensacja braku możliwości uczenia się w szkole z polskim językiem wykładowym do 1945 r., przeciwstawienie się germanizacji ludności śląskiej oraz rozbudzenie poczucia przynależności do narodu polskiego.

A Content Analysis of COVID-19 Pro-Vaccine and Ant-Vaccine Internet Memes in Poland

Katarzyna Buczek

Intercultural Communicative Competence: Obstacles Faced by NESTs, NNESTs and Learners

Stephen Branigan

Registration Year

 • 2023
  1
 • 2022
  4

Resource Types

 • Journal Article
  5

Affiliations

 • Opole University
  5