10 Works

Wykorzystanie przejść dolnych przez ssaki na terenie Lasów Rogowskich

Karolina Jasińska, Jakub Gryz & Dagny Krauze-Gryz

Historia zaniku zimoziołu północnego Linnaea borealis L. na terenie Lasów Rogowskich

Jakub Gryz & Dagny Krauze-Gryz

Domestic Tourism in Poland: State, Development, and Prospects before and during the COVID-19 Pandemic

Ewa Bąk-Filipek & Katarzyna Podhorodecka
The aim of the study was to show tourist movement in Poland and its importance in the tourism and national economy. The analysis of the results confirms a several-year trend of further increases in the number of arrivals for both foreigners and foreign tourists. In parallel to the positive trend in terms of the number of trips, unfortunately a decreasing trend is observed in the level of average spending of tourists and one-day visitors. Therefore,...

Występowanie łosi Alces alces L. na terenie Lasów Rogowskich (środkowa Polska)

Jakub Gryz & Dagny Krauze-Gryz

Proces usamodzielniania się śledzonych telemetrycznie bielików Haliaeetus albicilla z Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w okresie post-pisklęcym

Dariusz Anderwald & Karolina Lubińska

Synantropizacja flory roślin naczyniowych rezerwatu Wieliszewskie Łęgi (środkowa Polska)

Piotr Zaniewski, Iwona Dembicz, Ewa Zaniewska, Agnieszka Kanabus & Łukasz Kozub

Seniorzy w Polsce – stan zdrowia, wsparcie instytucjonalne i opieka nieformalna

Małgorzata Helena Herudzińska
W Polsce (choć nie tylko) ostatnie dziesięciolecia cechuje trwałe zjawisko, jakim jest wzrost udziału osób starszych w strukturze wieku ludności. Dynamika zmian społecznych, których źródłem są m.in. procesy demograficzne powoduje, że jednym z ważniejszych dziś wyzwań jest kwestia opieki nad seniorami. W naszym kraju opieka ta organizowana jest głównie w sferze prywatnej – ogromną rolę odgrywa tutaj rodzina. Tymczasem jej opiekuńczy potencjał maleje.

Empiryczna ocena dokładności zwykłych wzorów dendrometrycznych dla strzał bez kory modrzewia europejskiego Larix decidua Mill.

Łukasz Hawranik & Robert Tomusiak

Występowanie gadów na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie

Jakub Gryz & Dagny Krauze-Gryz

Nowe stanowiska derenia rozłogowego Cornus sericea L. w otulinie rezerwatu przyrody Skarpa Ursynowska w Warszawie

Ewa Zaniewska & Łukasz Kwaśny

Registration Year

 • 2022
  9
 • 2021
  1

Resource Types

 • Journal Article
  10

Affiliations

 • Warsaw University of Life Sciences
  10
 • Forest Research Institute
  2
 • University of Warsaw
  2
 • Forest Research Institute
  1