Structural basis of HCoV-19 fusion core and an effective inhibition peptide against virus entry

Huan Sun, Yan Li, Peipei Liu, Chengpeng Qiao, Xiaomin Wang, Lianao Wu, Kefang Liu, Yu Hu, Chao Su, Shuguang Tan, Shumei Zou, Guizhen Wu, Jinghua Yan, George Fu Gao, Jianxun Qi & Qihui Wang
Structural basis of HCoV-19 fusion core and an effective inhibition peptide against virus entry

Registration Year

 • 2020
  1

Resource Types

 • Other
  1

Affiliations

 • Yunnan University
  1
 • Sun Yat-sen University
  1
 • Guangzhou Center for Disease Control and Prevention
  1
 • West China Hospital of Sichuan University
  1
 • Zhejiang University
  1
 • Xiamen University
  1
 • Air Force Medical University
  1
 • Huazhong University of Science and Technology
  1
 • Hong Kong University of Science and Technology
  1
 • Northwest University
  1