82,648 Works

The Sultan Who Loved Sufis: How Qaytbay Endowed a Shrine Complex in Dasuq (MSR IV, 2000)

Helena Hallenberg

Trend 2012 - 2015. United States Census Bureau. County Business Patterns by NAICS Code (2003 - Current): Business Establishments: 10 - 19 Employees | Country: USA | NAICS Code: 722511 | NAICS Description: Full-Service Restaurants, 2012-2015. Data-Planet™ Statistical Ready Reference by Conquest Systems, Inc. Dataset-ID: 001-007-007.

United States Census Bureau (2018). County Business Patterns by NAICS Code (2003 - Current): Business Establishments: 10 - 19 Employees | Country: USA | NAICS Code: 722511 | NAICS Description: Full-Service Restaurants, 2012-2015. Data-Planet™ Statistical Ready Reference by Conquest Systems, Inc. [Data-file]. Dataset-ID: 001-007-007. Dataset: Shows number of business establishments with 10-19 employees. Establishment is defined as a single physical location where business is conducted or where services or industrial operations are performed. Data are...

Trend 1992 - 2017. United States Census Bureau. Retail Trade and Food Services Sales and Inventories: Non-Seasonally Adjusted Sales | Country: USA | NAICS: 7221 | Description: Full service restaurants, 1992-2017. Data-Planet™ Statistical Ready Reference by Conquest Systems, Inc. Dataset-ID: 001-032-004.

United States Census Bureau (2018). Retail Trade and Food Services Sales and Inventories: Non-Seasonally Adjusted Sales | Country: USA | NAICS: 7221 | Description: Full service restaurants, 1992-2017. Data-Planet™ Statistical Ready Reference by Conquest Systems, Inc. [Data-file]. Dataset-ID: 001-032-004. Dataset: Presents estimates of total sales and receipts of all establishments in the United States primarily engaged in retail trade. They do not include sales at retail by manufacturers, wholesalers, service establishments, and others whose primary...

Kleopatra Adama Łukaszewicza

Paweł Sawiński
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Wiersze miłosne Apulejusza

Dorota Żuchowska
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Giovanni Boccaccio: Sławne kobiety (De claris mulieribus) – część II

Włodzimierz Olszaniec
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Licet sapere sine pompa, sine invidia. Jubileusz dziewięćdziesięciolecia Profesor Ludwiki Rychlewskiej

Sylwia Szczygieł
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Wspomnienie o Marii Cytowskiej

Juliusz Domański
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Oranżeria Egipska Anny i Stanisława Małachowskich w Końskich

Joachim Śliwa
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Stanisław Rzepiński (1861-1944) jako twórca gabinetu archeologicznego w I Gimnazjum w Nowym Sączu

Grzegorz First
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

(:unav)

Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

O dorobku naukowym Profesor Anny Świderkówny

Maria Nowicka
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Trzy elegie Tibullusa

Aleksandra Arndt
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Pierwsza wydana w Polsce książka o historii Rzymu. Traktat De Romanorum magistratibus Pomponiusa Laetusa i komentarz do niego pióra Stanisława Aichlera

Jerzy Kolendo
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Prozodia, szaleństwo, metoda, część druga. Zbitka gn i jej właściwości metryczne

Alfred E. Housman & Konrad Kokoszkiewicz
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Wyjść poza teorię – postulaty Jana Kwapisza i Valentine’a Cunninghama

Mariusz Zagórski
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Wojna i pokój w Rzymie

Paweł Madejski
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Agamemnon Ajschylosa w londyńskim Bloomsbury Theatre

Krzysztof Rzepkowski
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Fundacja i portal internetowy „Traditio Europae”

Barbara Bibik & Rafał Toczko
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Nonnos: Opowieść o Faetonie

Łukasz K. Szypkowski
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Zarys biografii cesarzy Aureliusza Wiktora. Przekład rozdziałów 1–3 dzieła Liber de Caesaribus

Ignacy Lewandowski
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

Polemika w sprawie filologii klasycznej z lat 1916–1917

Jerzy Starnawski
Rocznik wydawany przez Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk poświęcony kulturze świata starożytnego. Ukazuje się od 1946 roku. "Meander" znajduje się na liście ERIH "Classical Studies" (kategoria NAT) i w wykazie czasopism MNiSW (40 pkt.).

TREND: United States Department of Homeland Security. Naturalizations: Persons Naturalized by Country of Birth | Country: China, Cuba, India, Mexico, Philippines, 2007 - 2016. Data-Planet™ Statistical Datasets by Conquest Systems, Inc. Dataset-ID: 032-007-001

United States Department of Homeland Security. Naturalizations: Persons Naturalized by Country of Birth | Country: China, Cuba, India, Mexico, Philippines, 2007 - 2016. Data-Planet™ Statistical Datasets by Conquest Systems, Inc. Dataset-ID: 032-007-001 Dataset: Provides a count of the number of persons aged 18 years and older who became naturalized United States. Statistics are reported by the new citizen’s country of birth. Provides statistics on the number of persons aged 18 years and older who became...

Zarządzanie rozwojem w obszarze funkcjonalnym Gdańsk‑Gdynia-Sopot – podejście terytorialne

Dorota Kamrowska-Załuska

Konkurencyjność Obszaru Funkcjonalnego Kielc w województwie świętokrzyskim

Andrzej Pawlik & Paweł Dziekański

Registration Year

  • 2018
    82,648

Resource Types

  • Other
    82,648