4 Works

Factors Affecting Performance of Municipal Wastewater Treatment Plants

Vallo Kõrgmaa

Lühiartikkel : Muldkatte talitlemise pedoökoloogilised seaduspärasused

Raimo Kõlli
The contradictory statements and opinions, which need by the mind of author additional explanation or disentangle are in the work followings: stages in the forming soil covers' humus status; additional carbon sequestration into the soil; discord between consumption and accumulation of soil organic matter; the influence of land use, land-use change and soil tillage on soil humus status; permanent and dynamic properties of soil; the role of agriculture in carbon turnover; degradation of soil fertility;...

International Scientific Conference „Sustainable fruit and berry cultivation“ : the book of abstracts

Reelika Rätsep, Hedi Kaldmäe & Karmen Pääso
Dear conference participants and guests, As director of the Institute of Agricultural and Environmental Sciences of Estonian University of Life Sciences, I have a great honour to greet you at the scientific conference dedicated to the 100th anniversary of Polli Horticultural Research Centre. Research on fruits and berries in Estonia and at our University is carried out in two locations – at horticultural research centre at Polli village in Southern Estonia and on our university...

Maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse sektori sidumisvõimekuse analüüs kuni aastani 2050

Mati Valgepea, Madis Raudsaar, Helen Karu, Eve Suursild, Enn Pärt, Allan Sims, Karin Kauer, Alar Astover, Martti Maasik, Airiin Vaasa & Paavo Kaimre
Kliimaneutraalsuse saavutamiseks 2050. aastaks on oluline kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguste vähendamine ja sidumisvõimekuse suurendamine kõigis sektorites. Et eesmärki täita, tuleb seada selged sihid, hinnates erinevates sektorites KHG heite vähendamise ja sidumise suurendamise potentsiaali ning käsitleda sektori mõju laiemalt ka majanduse konkurentsivõimele. Maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) sidumisvõimekuse uuring on valminud Keskkonnaministeeriumi tellimusel analüüsimaks kompleksselt LULUCFi sektori KHG sidumisvõimaluste potentsiaali ja ulatust 2030. ja 2050. aasta kliimapoliitika eesmärkide täitmiseks arvestades sealjuures ka pikemaajalist perspektiivi (kuni 2100....

Registration Year

 • 2021
  4

Resource Types

 • Text
  4

Affiliations

 • Estonian University of Life Sciences
  4
 • Tallinn University of Technology
  1