15 Works

Syberyjskie zesłanie jako przestrzeń i miejsce „przeznaczone na zatracenie”

Barbara Jędrychowska
In the Polish history of 19th and 20th century, the concept of Siberia was broad and connected with space but not always that of the geographical sort. A particular part of this space for many was the place of their Siberian exile. The 20thcentury brought this space and the places that were defined by it into an inhuman state. However, even in such circumstances, one could find examples proving that not all of those years...

Edukacyjny wymiar przestrzeni rekreacyjno- wypoczynkowych na przykładzie „placówek” Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet

Mirosław Piwowarczyk
he Women Citizens’ Work Association was one of the most influential women’s organizations of the Sanation movement in the interwar Poland. It was active in the years 1928–1939. It had a clear ideological and political character that determined its goals and tasks. The most important among all the undertakings of the Union were: activation of women and their civic and state education, creating a “new type of Polish female citizen” – aware of her rights...

Jedność i podział władzy

Artur Ławniczak
Opracowanie jest poświęcone jednemu z kluczowych dla prawa politycznego zagadnień, jakim jest kwestia doktrynalnego jednoczenia bądź alternatywnego dla tego paradygmatu rozpraszania władzy. Jeśli zaakceptujemy znamienne przesłanie Carla Schmitta odnośnie do wtórności prawa państwowego względem poczynionych na teologiczno-prawnokanonicznym gruncie ustaleń, to dojdziemy do przekonania, że najpierw należy się przyjrzeć problemowi jedności względnie rozproszeniu władania na teistycznym szczeblu. Tamże mamy do czynienia z różnymi modelami, które są następnie aplikowane na terrestralnym poziomie, gdzie obserwujemy występowanie prawnopolitycznego monizmu,...

Monety odkryte w obiektach na stanowisku Giecz 10 w latach 2014-2019

Norbert Pisula
During archaeological research conducted in the years 2014-2019 on the Giecz site 10, an early medieval burial ground was found. 385 old coins were discovered, out of which 16 were located in archaeological sites (of which 14 are in early medieval graves). The aim of the study is to recognize the coins discovered in the features and to assess the chronology of the burial ground on the basis of their dating.

Rzymska gens: konstrukt antropologiczny czy realny byt społeczny?

Andrzej Łoś

Decentracja psychosomatyczna jako odpowiedź na potrzeby uczniów szkół ponadpodstawowych w rzeczywistości (po)pandemicznej - scenariusz zajęć jogi

Nina Budziszewska & Katarzyna Bączyk-Lesiuk

Additional file 2 of FGF12 is a novel component of the nucleolar NOLC1/TCOF1 ribosome biogenesis complex

Martyna Sochacka, Radoslaw Karelus, Lukasz Opalinski, Daniel Krowarsch, Martyna Biadun, Jacek Otlewski & Malgorzata Zakrzewska
Additional file 1: Table S1. Results of MS-based peptide identification for proteins that bind specifically to FGF12-His in pull down experiments. ID is the Uniprot protein identifier. The score and peptide match for each of two repeats of the experiment are given.

ŻYDOWSKIE DOŚWIADCZENIE POLSKI W XX WIEKU. NA PRZYKŁADZIE LOSÓW ARTURA SCHNEIDERA

Marek Szajda
Historia ludności żydowskiej w Polsce w XX wieku naznaczona jest przede wszystkim okresem Zagłady, ale również jej konsekwencjami, latami po 1945 r. i podejmowanymi próbami odbudowy życia społeczności oraz migracjami. Losy Artura Schneidera, pochodzącego z Krakowa Żyda, który ocalał podczas II wojny światowej, następnie osiedlił się na Ziemiach Zachodnich, a ostatecznie wyjechał z kraju po kampanii antysyjonistycznej, są przykładem żydowskiego doświadczenia Polski w minionym stuleciu. Jego historia jest istotna, zwłaszcza w kontekście służby w „Ludowym”...

Przestrzeń szkolna i jej znaczenie dla mieszkańców Okręgu Szkolnego Lwowskiego w latach 1918–1939

Stefania Walasek
The notion of “space” can be used in relation to schools, i.e., the school buildings and their environment. On this basis we focus our interest on the location of classrooms and their environment which ought to allow children to relax and to play. Throughout the interwar period school buildings would constitute the focus of the attention of numerous social circles. In the opinion of an outstanding Polish pedagogue, Marian Falski, the school building was crucial...

Hans Sauer in Memoriam

Piotr P. Chruszczewski

Additional file 2 of FGF12 is a novel component of the nucleolar NOLC1/TCOF1 ribosome biogenesis complex

Martyna Sochacka, Radoslaw Karelus, Lukasz Opalinski, Daniel Krowarsch, Martyna Biadun, Jacek Otlewski & Malgorzata Zakrzewska
Additional file 1: Table S1. Results of MS-based peptide identification for proteins that bind specifically to FGF12-His in pull down experiments. ID is the Uniprot protein identifier. The score and peptide match for each of two repeats of the experiment are given.

Znaczenie miejsca w terapii i poradnictwie

Andrzej Ładyżyński
Location where the therapy is being held constitutes a substantial, however not fully appreciated and specific factor determining the effectiveness of the process. Organization of the room in therapy depends on the therapist’s theoretical approach as well on the type of patients (individual, couple, married couple, group, adults, teenagers or children). A signboard or lack of it can be of significance as well as location of the office. The character of the therapy room depends...

Bacówka i hala jako miejsce edukacji zawodowej i kulturowej na Podhalu

Anna Haratyk
The article presents the specificity of shepherd’s profession, depicts historic ways of training for shepherding, taking into account subsequent stages of practical vocational education. The place of education and work of the Tatra 40shepherds is also characterized. Changes taking place nowadays in both preparation for the profession and in working conditions is also investigated. The impact of these changes and the elimination of shepherding on the natural environment of the Tatra Mountains is emphasized. The...

Additional file 2 of Does one plus one always equal two? Structural differences between nesfatin-1, -2, and nesfatin-1/2

Rafał Lenda, Michał Padjasek, Artur Krężel, Andrzej Ożyhar & Dominika Bystranowska
Additional file 1. Supplementary figures and tables.

Additional file 2 of Does one plus one always equal two? Structural differences between nesfatin-1, -2, and nesfatin-1/2

Rafał Lenda, Michał Padjasek, Artur Krężel, Andrzej Ożyhar & Dominika Bystranowska
Additional file 1. Supplementary figures and tables.

Registration Year

 • 2022
  15

Resource Types

 • Text
  15

Affiliations

 • University of Wrocław
  15
 • Wrocław University of Science and Technology
  2
 • Collegium Da Vinci
  1