3,953 Works

Additional file 1 of Pseudomonas aeruginosa biofilm dispersion by the mouse antimicrobial peptide CRAMP

Yang Zhang, Peng Cheng, Shiyuan Wang, Xiaofen Li, Lianci Peng, Rendong Fang, Jing Xiong, Hui Li, Cui Mei, Jiye Gao, Zhenhui Song, Dengfeng Xu, Lizhi Fu, Chenghong Li, Xueqing Wu, Yuzhang He & Hongwei Chen
Additional file 1. Detailed methods or results covered in this article.

Additional file 1 of The effectiveness of case management for cancer patients: an umbrella review

Nina Wang, Jia Chen, Wenjun Chen, Zhengkun Shi, Huaping Yang, Peng Liu, Xiao Wei, Xiangling Dong, Chen Wang, Ling Mao & Xianhong Li
Additional file 1.

Additional file 2 of Deep learning algorithm reveals two prognostic subtypes in patients with gliomas

Jing Tian, Mingzhen Zhu, Zijing Ren, Qiang Zhao, Puqing Wang, Colin K. He, Min Zhang, Xiaochun Peng, Beilei Wu, Rujia Feng & Minglong Fu
Additional file 2: Figure S2. Selection of the optimal number of clusters.

Additional file 3 of Cross-watershed distribution pattern challenging the elimination of Oncomelania hupensis, the intermediate host of Schistosoma japonicum, in Sichuan province, China

Shen Chen, Ding Lu, Lei Duan, Ben Ma, Chao Lv, Yin-long Li, Shen-ning Lu, Lan-hua Li, Liang Xu, Zi-song Wu, Shang Xia, Jing Xu, Yang Liu & Shan Lv
Additional file 3: Figure S2. Genetic barriers for the snail populations based on Monmonier’s algorithm.

Additional file 3 of Cross-watershed distribution pattern challenging the elimination of Oncomelania hupensis, the intermediate host of Schistosoma japonica, in Sichuan province, China

Shen Chen, Ding Lu, Lei Duan, Ben Ma, Chao Lv, Yin-long Li, Shen-ning Lu, Lan-hua Li, Liang Xu, Zi-song Wu, Shang Xia, Jing Xu, Yang Liu & Shan Lv
Additional file 3: Figure S2. Genetic barriers for the snail populations based on Monmonier’s algorithm.

Additional file 5 of Cross-watershed distribution pattern challenging the elimination of Oncomelania hupensis, the intermediate host of Schistosoma japonica, in Sichuan province, China

Shen Chen, Ding Lu, Lei Duan, Ben Ma, Chao Lv, Yin-long Li, Shen-ning Lu, Lan-hua Li, Liang Xu, Zi-song Wu, Shang Xia, Jing Xu, Yang Liu & Shan Lv
Additional file 5: Figure S4. A Kruskal-Wallis comparison analysis of median distances among different groups.

Additional file 8 of Deep learning algorithm reveals two prognostic subtypes in patients with gliomas

Jing Tian, Mingzhen Zhu, Zijing Ren, Qiang Zhao, Puqing Wang, Colin K. He, Min Zhang, Xiaochun Peng, Beilei Wu, Rujia Feng & Minglong Fu
Additional file 8: Table S5. Clinical information of TCGA dataset.

Additional file 8 of Deep learning algorithm reveals two prognostic subtypes in patients with gliomas

Jing Tian, Mingzhen Zhu, Zijing Ren, Qiang Zhao, Puqing Wang, Colin K. He, Min Zhang, Xiaochun Peng, Beilei Wu, Rujia Feng & Minglong Fu
Additional file 8: Table S5. Clinical information of TCGA dataset.

Additional file 2 of DLC1 deficiency at diagnosis predicts poor prognosis in acute myeloid leukemia

Xueqian Li, Jiaqian Qi, Xiaofei Song, Xiaoyan Xu, Tingting Pan, Hong Wang, Jingyi Yang & Yue Han
Additional file 2: Figure S2. A Venn diagram shows the overlap of 22 optimal hub genes between GEO differential genes and WGCNA grey gene set.

sj-docx-1-aim-10.1177_09645284221117847 – Supplemental material for Electroacupuncture alleviates cognitive dysfunction and neuronal pyroptosis in septic mice

Yan Li, Zhaoying Li, Fujuan He, Chenguang Qin, Rui Fan, Fangxiang Zhang & Bin Wang
Supplemental material, sj-docx-1-aim-10.1177_09645284221117847 for Electroacupuncture alleviates cognitive dysfunction and neuronal pyroptosis in septic mice by Yan Li, Zhaoying Li, Fujuan He, Chenguang Qin, Rui Fan, Fangxiang Zhang and Bin Wang in Acupuncture in Medicine

Melittin induces ferroptosis and ER stress-CHOP-mediated apoptosis in A549 cells

Xuan Li, Sen Zhu, Zheng Li, Yu-Qi Meng, Su-Jie Huang, Qi-Yao Yu & Bin Li
Melittin is a natural polypeptide present in bee venom, with significant anti-tumor activity. Melittin has been reported to induce cell death in lung carcinoma cell line A549 cells, suggesting an excellent potential for treating lung cancer. However, the core mechanism underlying melittin-induced cell death in A549 cells remains unclear. This work reports that melittin induces reactive oxygen species (ROS) burst, upregulates intracellular Fe2+ levels, disrupts the glutathione-glutathione peroxidase 4 antioxidant system, and increases lipid peroxide...

Supplementary document for Self-registration of constant-step rotating Mueller matrix polarimeters - 6076736.pdf

Tao Xuan, Haoyu Zhai, Honghui He, Chao He, Liu Shaoxiong & Hui Ma
Illustration of beam drift, and configuration of algorithm

Supplementary document for Self-supervised next view prediction for limited-angle optical projection tomography - 6098130.pdf

Hao Zhang, binbing liu & Peng Fei
supplementary statement

Additional file 1 of CCHCR1-astrin interaction promotes centriole duplication through recruitment of CEP72

Zhenguang Ying, Kaifang Wang, Junfeng Wu, Mingyu Wang, Jing Yang, Xia Wang, Guowei Zhou, Haibin Chen, Hongwu Xu, Stephen Cho Wing Sze, Feng Gao, Chunman Li & Ou Sha
Additional file 1: Fig. S1. Repeated verification of the interaction between HCR and astrin. (A) Astrin Co-IP HCR and CEP72 and HCR Co-IP astrin and CEP72. HeLa cell lysates were immunoprecipitated with astrin, HCR, or control rabbit IgG antibodies and analyzed by western blotting with anti-astrin, anti-HCR antibodies. Anti-GM130 and anti-beta actin antibodies were used as negative control. The blotting of astrin, HCR and GM130 antibodies were incubated on the same membrane by repeatedly washing...

Additional file 3 of CCHCR1-astrin interaction promotes centriole duplication through recruitment of CEP72

Zhenguang Ying, Kaifang Wang, Junfeng Wu, Mingyu Wang, Jing Yang, Xia Wang, Guowei Zhou, Haibin Chen, Hongwu Xu, Stephen Cho Wing Sze, Feng Gao, Chunman Li & Ou Sha
Additional file 3: Fig. S3. Apoptosis or cycle changes in astrin-KO cells and identification of astrin-KO cell line. (A) Parental, astrin-KO and HCR-KO HeLa cells were analyzed with astrin, HCR, cyclin B1 and Cleaved PARP antibodies. HeLa cells treated with DMSO, Paclitaxel, Bafilomycin and MG132 were analyzed with Cleaved PARP and HCR antibodies. (B) Parental and astrin-KO HeLa cells were immunoblotted with an astrin antibody.

Additional file 5 of CCHCR1-astrin interaction promotes centriole duplication through recruitment of CEP72

Zhenguang Ying, Kaifang Wang, Junfeng Wu, Mingyu Wang, Jing Yang, Xia Wang, Guowei Zhou, Haibin Chen, Hongwu Xu, Stephen Cho Wing Sze, Feng Gao, Chunman Li & Ou Sha
Additional file 5: Fig. S8. Co-localization of HCR with centrin1 and PCM1. HeLa cells transfected with HCR-GFP were co-stain with centrin1 (red) and gamma-tubulin (cyan) and DAPI (blue) or PCM1 (red) and gamma-tubulin (cyan) and DAPI (blue); scale bars, 10 μm. Fig. S9. HCR interacts with CEP131. HeLa cell lysates were immunoprecipitated with antibodies specific for HCR, astrin, or negative control rabbit IgG. The precipitates were analyzed by immunoblotting with antibodies against HCR and CEP131....

Additional file 8 of CCHCR1-astrin interaction promotes centriole duplication through recruitment of CEP72

Zhenguang Ying, Kaifang Wang, Junfeng Wu, Mingyu Wang, Jing Yang, Xia Wang, Guowei Zhou, Haibin Chen, Hongwu Xu, Stephen Cho Wing Sze, Feng Gao, Chunman Li & Ou Sha
Additional file 8. Verification reports of HCR-KO cell line.

Additional file 9 of CCHCR1-astrin interaction promotes centriole duplication through recruitment of CEP72

Zhenguang Ying, Kaifang Wang, Junfeng Wu, Mingyu Wang, Jing Yang, Xia Wang, Guowei Zhou, Haibin Chen, Hongwu Xu, Stephen Cho Wing Sze, Feng Gao, Chunman Li & Ou Sha
Additional file 9. Verification reports of astrin-KO cell line.

Supplementary document for Reversible photochromic effect in natural gemstone sapphires - 6044616.pdf

Tsung-Han Tsai, Zhen Wang & Hiroshi Takahashi
Supplemental Document

Supplementary document for Theoretical analysis of 60-W solar-pumped single crystal fiber laser - 6067286.pdf

Pengfei Xiang, Lanling Lan, Yan Liu, Hongfei Qi, Yulong Tang & xiuhua ma
supplemental document of the manuscript

Additional file 1 of Failure pattern and suggestions for target volume delineation of carcinoma showing thymus-like differentiation treated with intensity-modulated radiotherapy

Fang-Fang Kong, Guang-Sen Pan, Rui-Ping Zhai, Cheng-Run Du, Xia-Yun He, Chun-Ying Shen, Xue-Guan Lu, Tuan-Qi Sun, Yu Wang, Qing-Hai Ji, Chao-Su Hu & Hong-Mei Ying
Supplementary Material 1

Additional file 1 of Exosome-like nanovesicles derived from Phellinus linteus inhibit Mical2 expression through cross-kingdom regulation and inhibit ultraviolet-induced skin aging

Jingxia Han, Ting Wu, Jing Jin, Zhiyang Li, Wenjun Cheng, Xintong Dai, Kai Yang, Heng Zhang, Zhiyuan Zhang, Haohao Zhang, Rong Fan, Shaoting Zheng, Haoyang Liu, Yinan Li, Huan Zhao, Cheng Yao, Tingting Lin, Caibin Zhu & Huijuan Liu
Supplementary Material 1

Additional file 5 of Genome-wide identification and characterization of lncRNAs in sunflower endosperm

Shuai Yu, Zhichao Zhang, Jing Li, Yanbin Zhu, Yanzhe Yin, Xiaoyu Zhang, Yuxin Dai, Ao Zhang, Cong Li, Yanshu Zhu, Jinjuan Fan, Yanye Ruan & Xiaomei Dong
Additional file 5: Fig. S2. Expression levels of lncRNAs and PCgenes in sunflower endosperm.

Additional file 1 of Identification of risk factors for incident cervical insufficiency in nulliparous and parous women: a population-based case-control study

Lili Meng, Sara Öberg, Anna Sandström, Chen Wang & Marie Reilly
Additional file 1: Table S1. ICD codes used to define medical diagnoses and surgical procedures.

Additional file 1 of CRISPR/Cas9-targeted mutagenesis of a representative member of a novel PR10/Bet v1-like protein subfamily significantly reduces rice plant height and defense against Meloidogyne graminicola

Zhiwen Li, Qiuling Huang, Borong Lin, Bin Guo, Jing Wang, Chunhui Huang, Jinling Liao & Kan Zhuo
Additional file 1: Figure S1. Pairwise sequence identify matrix for plant PR10/Bet v1-like protein sequences. Red and green boxes indicate high and low pairwise identity. Figure S2. Architecture of conserved regions in plant PR10/Bet v1-like proteins.

Registration Year

 • 2022
  3,953

Resource Types

 • Text
  3,953

Affiliations

 • Shanghai Jiao Tong University
  3,953
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  2,537
 • Zhejiang University
  2,147
 • Fudan University
  2,024
 • Sichuan University
  2,009
 • Sun Yat-sen University
  1,887
 • Capital Medical University
  1,869
 • Huazhong University of Science and Technology
  1,792
 • Chinese Academy of Sciences
  1,628
 • Nanjing Medical University
  1,613