78 Works

Konstrukcje nadziei w utopiach Roberta Owena, Charlesa Fouriera i Flory Tristan

Katarzyna Szumlewicz
W eseju „Konstrukcje nadziei w utopiach Roberta Owena, Charlesa Fouriera i Flory Tristan”, częściowo opartym na książce „Emancypacja przez wychowanie, czyli edukacja do wolności, równości i szczęścia”, analizuję poglądy tak zwanych socjalistów utopijnych. Czy ich poglądy faktycznie były utopijne? Jaki był kontekst społeczny ich powstania? Na czym polegały ich projekty naprawy społeczeństwa i jaką rolę odgrywało w nich wychowanie? W tekście stawiam tezę, że poglądy przedstawionych myślicieli nie były w istocie bardziej „utopijne” (w negatywnym...

Mistrzowie wśród profesorów Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego

Janina Kamińska
Wraz z przemianowaniem Wileńskiej Akademii w Szkołę Główną Wielkiego Księstwa Litewskiego i zapoczątkowanymi reformami profesorowie zaczęli przekształcać szkołę w nowoczesny uniwersytet. Kadra była zróżnicowana – tworzyli ją duchowni, przede wszystkim ex-jezuici, oraz nowi nauczyciele świeccy. Najbardziej oddaną osobą był Marcin Poczobut, rektor i profesor astronomii. Zatrudnił on profesjonalną kadrę oraz wyposażył szkołę w pomoce naukowe. Uniwersytet dawał doskonałe możliwości dla rozwoju medycyny i nauk ścisłych. Nowo utworzone pracownie badawcze i laboratoria stymulowały ich rozwój. Profesorowie...

Utopia „perspektywy zdolności” Marthy Nussbaum

Katarzyna Szumlewicz
Esej jest poświęcony perspektywie zdolności Marthy Nussbaum. Jest to złożona wizja etyki społecznej, którą badam jako utopijną teorię wychowania. Ma ona trzy fundamenty filozoficzne. Pierwszym jest filozofia moralna Immanuela Kanta, według której każda jednostka powinna być traktowana jako cel sam w sobie. Drugim – postulat Karola Marksa, by wyzwolić ludzkie potencjały, zduszone przez alienację. Trzeci stanowi koncepcja praw kobiet i mniejszości, jaką prezentuje w swoich dziełach John Stuart Mill. Jednak refleksja Nussbaum wykracza daleko poza...

Nie ma Tory poza Mojżeszem

Marek Baraniak

Między polityką a ideologią. Koncepcja corporate citizenship jako nowy paradygmat CSR

Jerzy Szczupaczyński

Potęga inspiracji? Religijnie motywowane społeczeństwo obywatelskie jako praca nad ekstasis

Aneta Gawkowska

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i jego działalność w latach 2017–2020

Joanna Madalińska-Michalak

FAMILY, RELIGION, HOMELAND – THE TRADITIONAL VALUES OF POLES IN THE PROCESS OF TRANSFORMATION

Rafał Boguszewski & Marta Bożewicz

O tym, jako kobieta z ogona psiego powstała… Od folkloru do facecji. Kilka uwag o wierszu przypisanym Elżbiecie Drużbackiej

Joanna Piechura

Street Art and the Crisis of Public Space During the Pandemic

Marta Maliszewska

Laboratoria przyszłości. Ekowioski jako projekty edukacyjno-utopijne

Marcin Krassowski
Artykuł podejmuje problematykę oddolnych działań podejmowanych w obliczu światowego kryzysu klimatycznego. Za przykład podmiotów podejmujących takie działania służą ekowioski – tradycyjne lub intencjonalne społeczności mające na celu regenerację środowiska społecznego i naturalnego. W artykule przedstawiono analizę działań podejmowanych przez środowiska ekoosadnicze poprzez pryzmat dwóch metafor używanych na określenie ekowiosek: metafory ekowioski-laboratorium oraz ekowioski-utopii. Spojrzenie na funkcjonowanie tych społeczności poprzez wyżej wymienione metafory pozwala zobaczyć, w jaki sposób definiują przyczyny kryzysu środowiskowego oraz jakie cele przyświecają...

Lichenometryczna analiza rozkładu częstości jako metoda datowania moren lodowca Fláa (SE Islandia)

Maciej Dąbski
W artykule zaprezentowano wyniki badań lichenometrycznych, przeprowadzonych na wcześniej wydatowanych wałach morenowych lodowca Fláa na Islandii. Ich wynikiem są ważne spostrzeżenia, nawiązujące do możliwości wykorzystywania krzywej lichenometrycznej T. Bradwella (2004). Daty otrzymane przez autora mają stosunkowo wysoki stopień zgodności z datami z wcześniejszego datowania, opartego na danych glacjologicznych, kartograficznych i historycznych (Dąbski 2002). Potwierdzono też wystąpienie maksimum zasięgu lodowca Fláa podczas małej epoki lodowej pod koniec XIX w.

Etapy rozwoju sandru olecko-rajgrodzkiego na tle faz recesyjnych zlodowacenia Wisły w nawiązaniu do wybranych cech strukturalno-teksturalnych osadów

Tomasz Krzywicki, Ewa Smolska & Piotr Szwarczewski
W opracowaniu Autorzy zajęli się mało dotąd poznanym sandrem, położonym w północno-wschodniej Polsce, pomiędzy Oleckiem i Rajgrodem, składającym się z kilku piaszczysto-żwirowych stożków sandrowych w okolicach Olecka, Skomętna i Rajgrodu. Strefa występowania tych form liczy ok. 50 km długości, ma szerokość od kilkuset metrów do 3 km i przecina cztery strefy morenowe. Przeprowadzone przez autorów badania wykazały, że dolny poziom sandrowy Olecka stanowił najmłodszą drogę odpływu wód roztopowych stoŜka sandrowego Olecko-Rajgród. Rozpoznane litofacje (dzięki analizom...

Coach, tutor... wychowawca

Joanna Ludwika Pękala
Nauczanie niejedno ma imię, chociażby z uwagi na tak liczne jego formy. Procesy globalizacji i związane z nimi przemiany wartości we współczesnym świecie powodują redefinicję funkcji szkoły, a co za tym idzie – roli nauczyciela. Próbuje się w ten sposób nadać jego roli nowe znaczenia, przypisać jej inne niż dotychczasowe funkcje, czasem nawet usuwając z barków pedagogów zadania, które wcześniej były wprost tożsame z pojęciem nauczyciela. Czy pod ciężarem obco, lecz nowocześnie, brzmiących określeń: tutor,...

Diagnoza artykulacji u dzieci dwujęzycznych wychowujących się w środowisku polsko-amerykańskim

Anna Krawczyk & Anita Lorenc

SŁOWORODY – KLUCZ DO HISTORII SŁOWIAN W PRELEKCJACH PARYSKICH MICKIEWICZA

Olaf Krysowski

Habitat conditions of the Salvinia natans phytocoenoses in the Vistula and Odra river valleys in Poland

Stanisław Kłosowski, Paweł Pawlikowski, Ewa Jabłońska & Monika Podgórska
The Floating Fern, Salvinia natans, is a species of fern associated with stagnant water, primarily oxbow lakes, but also ponds clay pits, low-flow drainage canals and ditches. In these ecosystems, it most often forms phytocoenoses of Salvinio natantis-Spirodeletum polyrhizae. Due to anthropogenic changes in the river valleys where this species and its communities usually occur, they are under threat of extinction in many parts of Europe. The floristic composition and structure of the phytocoenoses dominated...

Pseudosteppes and related grassland vegetationin the Pamir-Alai and western Tian Shan Mts –the borderland of the Irano-Turanian and Euro-Siberian regions

Sebastian Świerszcz, Marcin Nobis, Grzegorz Swacha, Zygmunt Kącki, Iwona Dembicz, Krystyna Waindzoch, Sylwia Nowak & Arkadiusz Nowak
The aim of our study was to complete the syntaxonomical scheme for grassland vegetation of the lowland, montane and alpine zones in the Pamir-Alai and western Tian Shan Mts in Tajikistan and Kyrgyzstan with some remarks on its environmental predictors. A total of 198 relevés were sampled in 2013–2018 using the seven-degree cover-abundance scale of the Braun-Blanquet approach. They were classified with k-means algorithmwith tranforming cover values to three level scale of the following intervals0%,...

Additional file 1 of A self-employed taxpayer experimental study on trust, power, and tax compliance in eleven countries

Larissa M. Batrancea, Anca Nichita, Ruggero De Agostini, Fabricio Batista Narcizo, Denis Forte, Samuel de Paiva Neves Mamede, Ana Maria Roux-Cesar, Bozhidar Nedev, Leoš Vitek, József Pántya, Aidin Salamzadeh, Eleanya K. Nduka, Janusz Kudła, Mateusz Kopyt, Luis Pacheco, Isabel Maldonado, Nsubili Isaga, Serkan Benk & Tamer Budak
Additional file 1. Questionnaire structure.

Additional file 1 of A self-employed taxpayer experimental study on trust, power, and tax compliance in eleven countries

Larissa M. Batrancea, Anca Nichita, Ruggero De Agostini, Fabricio Batista Narcizo, Denis Forte, Samuel de Paiva Neves Mamede, Ana Maria Roux-Cesar, Bozhidar Nedev, Leoš Vitek, József Pántya, Aidin Salamzadeh, Eleanya K. Nduka, Janusz Kudła, Mateusz Kopyt, Luis Pacheco, Isabel Maldonado, Nsubili Isaga, Serkan Benk & Tamer Budak
Additional file 1. Questionnaire structure.

Niewidzialne matki – adaptacyjne strategie zabezpieczania przed stygmatyzacją członków rodzin tworzonych przez lesbijki

Milosz Ukleja
Głównym celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie czytelnikom części prowadzonych przeze mnie badań nad codziennością rodzin jednopłciowych, dotyczących wykorzystywania strategii zabezpieczania rodziny przed zjawiskiem stygmatyzacji. W artykule omawiam podstawowe przemiany związane z pojawieniem się zjawiska jednopłciowego rodzicielstwa, odwołując się do badań zachodnich i polskich. Skupiam się na zjawisku tworzenia przez tego typu rodziny codziennych strategii zabezpieczających przed konsekwencjami dominujących norm społecznych, które wykluczają zjawisko jednopłciowego rodzicielstwa. Pojęciami, które mają szczególne znaczenie w prezentowanym materiale, są stygmatyzacja...

Registration Year

 • 2022
  8
 • 2021
  43
 • 2020
  21
 • 2019
  6

Resource Types

 • Text
  78

Affiliations

 • University of Warsaw
  78
 • South African National Biodiversity Institute
  2
 • Universidade Presbiteriana Mackenzie
  2
 • University of Liège
  2
 • University of Aberdeen
  2
 • University of Alaska Fairbanks
  2
 • Eötvös Loránd University
  2
 • University of Nigeria
  2
 • Natural History Museum Vienna
  2
 • IT University of Copenhagen
  2