356 Works

Kiedy opór staje się normą

Anna Majewska
During a participatory project as part of the RePresentations program, there was a meeting between young people and the feminist Siksa duo. Workshopping gave rise to critical reflections on the problem of how the prevailing order was absorbing the revolution. The author has a look at the course of the project and the narrative the media has built around Siksa, describing the mechanisms for producing the image of rebels and leading to the subjugation of...

Habitual deference? Strasbourg standards of judicial independence and challenges of the present

Przemysław Tacik

Polska bez \"złotej aspiryny\"? Szczególne uprawnienia polskiego Skarbu Państwa przed unijnym Trybunałem

Marcin Kiełbasa

Delegowanie pracowników w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

Jadwiga Urban

Slow journalism, czyli reporterska szkoła uważności

Edyta Żyrek-Horodyska

Od autorów

Jerzy Pisuliński

Pojęcie \"zobowiązania umownego\" w świetle Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych

Ewa Kamarad

Prawa osobiste wynalazcy

Piotr Kostański

Propter memoriam. Profesor dr hab. Krzysztof Skubiszewski (* 8 X 1926 r. – † 8 II 2010 r.)

Ewa Kamarad & Marian Banach

Liczba możliwych relacji wielostronnych podmiotów iuris gentium oraz wymiar matematyczny \"potencjału\" traktatowego pojedynczego podmiotu

Paweł Czubik & Krzysztof Żółkiewicz

\"Cytatologia\" - arytmetyczne metody oceny wpływu w nauce prawa

Agnieszka Czubik

Jurysdykcja krajowa sądów polskich a kolizyjna jednolitość spadku

Anna Wysocka-Bar

Ochrona konsumenta a fenomen \"rozszerzonej rzeczywistości\" - nowe wyzwania polityki prawa

Mirosław Gumularz

Zaprzestanie uporczywej terapii na tle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lambert i inni przeciwko Francji

Alicja Bańczyk

Od redakcji

Wojciech Burek

Zarys rosyjskiej koncepcji regulacji świadczenia usług

Marlena Pecyna

Konsument czy klient? Zmiana sposobu wyznaczania podmiotów wymagających ochrony w kontekście wybranych rynków regulowanych

Katarzyna Południak-Gierz

Recenzja monografii Macieja Kalińskiego Szkoda na mieniu i jej naprawienie

Stefan Daniluk

Środki merytorycznej obrony małżonka dłużnika przed egzekucją

Marta Romańska

Teatr Cricot – suma przybliżeń

Karolina Czerska
This article concerns the evasive work of the Cricot Theater, founded in Krakow in 1933. The author recalls the varied, sometimes contradictory traits attributed to Cricot, introduces the category of “games” to signify a high level of entertainment, and also describes some theater productions and statements that reflect the internal diversity of the ensemble. Among the artists appear Henryk Wiciński, Helena Wielowieyska, Józef Jarema, and Lech Piwowar – some outstanding representatives and co-creators of Cricot....

Registration Year

 • 2022
  19
 • 2021
  82
 • 2020
  189
 • 2019
  66

Resource Types

 • Text
  356

Affiliations

 • Jagiellonian University
  356
 • National Research Tomsk State University
  6
 • Medical University of Gdańsk
  4
 • Institute of Animal Reproduction and Food Research
  4
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  4
 • St Michael’s Hospital
  2
 • Johns Hopkins University
  2
 • University Hospital of Zurich
  2
 • John Paul II Hospital
  2
 • National Institute for Public Health and the Environment
  2