66 Works

Wpływ niedozwolonego charakteru klauzuli na związanie stron umową

Iwona Karasek-Wojciechowicz

Platformy internetowe jako narzędzia ekonomii współdzielenia

Karolina Wyrwinska & Michał Wyrwiński

The ICSID Annulment Committee: the blossoming flower or the rotten tomato

Aleksander Wróbel

Refleksje nad tendencjami rozwojowymi ukraińskiego prawa autorskiego z polskiej perspektywy prawnoporównawczej

Jakub Doliński & Khrystyna Potapenko

Władcze i niewładcze działania gminy jako kryterium opodatkowania podatkiem od towarów i usług

Adam Nita
W artykule podjęto analizę zagadnienia władczych i niewładczych działań gminy jako kryterium opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Autor podkreśla, iż oddzielenie tych dwóch sfer działalności gminy ma znaczenie z uwagi na przepisy kształtujące konstrukcję podatku od wartości dodanej. W artykule poddano zatem rozważaniom teoretyczne i normatywne podstawy dla władczych oraz niewładczych działań gminy, konsekwencje podatkowe dwoistej natury stosunków prawnych z udziałem gminy – aspekt podatku od towarów i usług, a także niespójność unijnej i...

C.U.K.T. – (techno)transformacja. Historia pewnej próby terenowej

Łucja Iwanczewska
This article covers the work of social arts group C.U.K.T,, which was active in the 1990s. The author situates the phenomena she addresses in the framework of discourses on the Polish transformation. Using the example of C.U.K.T., she inquires into how techno music of the 1990s intersected with post-transformation capitalism, technologies with the project to generate civic and social involvement, and the art market with non-institutional art interventions. She also wonders to what extent the...

Oblicza dzieciństwa w domu polskim lat powojennych na przykładzie wspomnień

Renata Doniec
Treścią artykułu jest ukazanie stosunku do dziecka i jego dzieciństwa w trudnych warunkach życia rodziny polskiej w okresie powojnia (1945–1948). W nawiązaniu do koncepcji środowiska i wspólnoty stosowanej w pedagogice społecznej spróbowano spojrzeć na kategorię domu i rodziny z dwóch perspektyw, czyli domu jako środowiska życia (to jest pewnej przestrzeni materialno-bytowej i społecznej) oraz na rodzinę jako wspólnotę psychiczną i duchową. Stosując takie ujęcie, dokonano analizy wspomnień biograficznych z lat powojennych, próbując odnaleźć w nich...

Dojrzałość psychiczna i społeczna oraz nastawienie wychowanków na skuteczne działanie jako miara sukcesu edukacyjnego

Izabela Chmiel, Maciej Górkiewicz & Elżbieta Kopyt

Zmiana sposobu realizacji kompetencji prawotwórczych przez Światową Organizację Zdrowia

Wojciech Burek

Kredyt jako typ umowy

Grzegorz Tracz

Równouprawnienie języków dyplomatycznych na forum organizacji międzynarodowych

Agnieszka Czubik

Sprawa sukcesji traktatów w przypadku spodziewanej niepodległości Kurdystanu

Paweł Filipek

Czy wzorce umowne FIDIC mogą stanowić wzór dla ustawodawcy polskiego w zakresie regulacji świadczenia usług?

Iwona Karasek-Wojciechowicz

Reforma włoskiej regulacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: systemowa zmiana czy tylko reakcja na kryzys gospodarczy?

Paweł Laureti Vignolo Gałkowski

Wieloszczeblowe połączenie up-stream merger

Mateusz Grześków

Skarga pauliańska a czynności prawne pomniejszające majątek wspólny małżonków

Julita Zawadzka

Wpływ wojny na prawodawstwo antylichwiarskie w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (1918–1921)

Jakub Pokoj

Upadek zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej, czyli o interpretacji art. 754 § 1 k.p.c.

Michał Kućka

Założenia projektu zobowiązań świadczenia usług w nowym kodeksie cywilnym

Marlena Pecyna & Fryderyk Zoll

Przedwstępna umowa deweloperska

Marcin Solak

Struktura części ogólnej prawa zobowiązań (wprowadzenie do dyskusji)

Jerzy Pisuliński

Kiedy opór staje się normą

Anna Majewska
During a participatory project as part of the RePresentations program, there was a meeting between young people and the feminist Siksa duo. Workshopping gave rise to critical reflections on the problem of how the prevailing order was absorbing the revolution. The author has a look at the course of the project and the narrative the media has built around Siksa, describing the mechanisms for producing the image of rebels and leading to the subjugation of...

Registration Year

 • 2019
  66

Resource Types

 • Text
  66

Affiliations

 • Jagiellonian University
  66
 • Pedagogical University of Kraków
  1