82 Works

Warunek informacji jako element ważnej zgody na udział w badaniach

Włodzimierz Galewicz

Francuski a polskie projekty nowelizacji regulacji zobowiązań umownych - porównanie rozwiązań

Anna Jagodzińska-Mastej

Privity of contract a zasada względnego charakteru stosunku zobowiązaniowego

Iwona Karwala

Korzystanie z praw autorskich. Użytkowanie i dzierżawa a licencje

Benedykt Baliga & Michał Kućka

Dramaturgy Like a Ghost? A Few Remarks on the Dramaturg and Words in Dance

Karolina Wycisk
The author begins with an observation by André Lepecki concerning the fear of working with a dramaturg. Recalling several concepts that define the role of the dramaturg in dance (Lepecki, Liesbeth Wildschut, Bojana Cvejić, Bojana Bauer, Maaike Bleeker), the author juxtaposes various interpretations of the scope and forms of collaboration with the dramaturg. She reaches the conclusion that although in a professional context, dramaturgy is most of the time associated with project-based work and the...

Umowa kredytu. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Grzegorz Tracz

Problem kwalifikacji akcji w świetle ich obligatoryjnej dematerializacji w spółkach niepublicznych

Kamil Jurzak

George Berkeley i John Stuart Mill o użyteczności religii chrześcijańskiej

Przemysław Spryszak

The influence of Brexit on UK trade & development policy towards developing countries. The perspective of international trade law

Cyprian Liske

Relacja konwencji CMR i unijnego prawa prywatnego międzynarodowego

Anna Wysocka-Bar

Umorzenie długów w postępowaniu upadłościowym

Marek Porzycki

Szkice z prawa upadłościowego. Szkic pierwszy o skutkach odstąpienia przez syndyka od umowy wzajemnej

Fryderyk Zoll

Od redakcji

Wojciech Burek

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wykonaniem zabezpieczenia (art. 746, 1182 k.p.c.)

Andrzej Kubas

Participation and governance in times of social distancing – learning from others – a possible lesson for the European Union

Bartłomiej Bodziński-Guzik

Niedozwolone postanowienia umowne powodujące brak związania umową oraz przesłanki ich zastąpienia

Iwona Karasek-Wojciechowicz

Jednostronne oznaczenie ceny

Paulina Piasecka

Choreografia i pantomima w prawie autorskim - zagadnienia wybrane

Krzysztof Felchner

Kolizja roszczenia odszkodowawczego za niewykonanie zobowiązania z innymi uprawnieniami wierzyciela

Ulrich Ernst

Wpływ maksymalnych dyrektyw konsumenckich na funkcjonowanie skodyfikowanych systemów prawa cywilnego

Michał Mazurek

Registration Year

 • 2021
  82

Resource Types

 • Text
  82

Affiliations

 • Jagiellonian University
  82
 • Polish Academy of Sciences
  2
 • National Research Tomsk State University
  2
 • Opole University
  2
 • University of Wrocław
  1
 • University of Warsaw
  1