1,808 Works

Supplementary document for High‑Power Multi-Junction 905-nm Vertical Cavity Surface Emitting Laser with AlGaAsSb Electron Blocking Layer - 6343253.pdf

Feiyun Zhao, Yan Li, ZHITING TANG, Aobo Ren & Wu Jiang
Supplement 1

Additional file 1 of The effectiveness of virtual reality, augmented reality, and mixed reality training in total hip arthroplasty: a systematic review and meta-analysis

Shilong Su, Ruideng Wang, Rubing Zhou, Zhengyang Chen & Fang Zhou
Additional file 1. Database Search Algorithms.

Additional file 2 of The effectiveness of virtual reality, augmented reality, and mixed reality training in total hip arthroplasty: a systematic review and meta-analysis

Shilong Su, Ruideng Wang, Rubing Zhou, Zhengyang Chen & Fang Zhou
Additional file 2. 213 potentially relevant articles.

Additional file 1 of A pH-dependent anti-CD47 antibody that selectively targets solid tumors and improves therapeutic efficacy and safety

Yulu Li, Juan Liu, Wei Chen, Wei Wang, Fang Yang, Ximing Liu, Yao Sheng, Kaixin Du, Miaomiao He, Xueyuan Lyu, Huiyu Li, Linlin Zhao, Zhizhong Wei, Fengchao Wang, Sanduo Zheng & Jianhua Sui
Additional file 1: Supplementary table (Table S1) and figures (Figs. S1–S6).

Additional file 1 of A pH-dependent anti-CD47 antibody that selectively targets solid tumors and improves therapeutic efficacy and safety

Yulu Li, Juan Liu, Wei Chen, Wei Wang, Fang Yang, Ximing Liu, Yao Sheng, Kaixin Du, Miaomiao He, Xueyuan Lyu, Huiyu Li, Linlin Zhao, Zhizhong Wei, Fengchao Wang, Sanduo Zheng & Jianhua Sui
Additional file 1: Supplementary table (Table S1) and figures (Figs. S1–S6).

Additional file 1 of Gut microbiota profiling variated during colorectal cancer development in mouse

Jingjing Liu, Wei Dong, Jian Zhao, Jing Wu, Jinqiang Xia, Shaofei Xie & Xiaofeng Song
Additional file 1.

Additional file 7 of Loss of miR-26b-5p promotes gastric cancer progression via miR-26b-5p-PDE4B/CDK8-STAT3 feedback loop

Tingting Xu, Mengyan Xie, Xinming Jing, Huning Jiang, Xi Wu, Xinzhu Wang & Yongqian Shu
Additional file 7: Table S1. Predicted STAT3 binding sites in miR-26b-5p promoter region. Table S2. The sequences of siRNA, miRNA mimics and miRNA inhibitor.

Additional file 1 of Ceramide induces pyroptosis through TXNIP/NLRP3/GSDMD pathway in HUVECs

Fangfang Liu, Yangyang Zhang, Yining Shi, Kai Xiong, Fugui Wang & Jin Yang
Additional file 1: Supplementary original western blot images 1. Original blots and replicate experimental images corresponding to all the images in Fig. 2. Supplementary original western blot images 2. Original blots and replicate experimental images corresponding to all the images in Fig. 5. Supplementary original western blot images 3. Original blots and replicate experimental images corresponding to all the images in Fig. 6.

Additional file 3 of Factors influencing treatment status of syphilis among pregnant women: a retrospective cohort study in Guangzhou, China

Huihui Liu, Niannian Chen, Weiming Tang, Songying Shen, Jia Yu, Huiyun Xiao, Xingwen Zou, Jianrong He, Joseph D. Tucker & Xiu Qiu
Supplementary Material Fig. S1 Syphilis screening rate in pregnant women and syphilis prevalence in pregnant women

Additional file 1 of Explore the influencing factors and construct random forest models of post-stroke depression at 3 months in males and females

Xiuli Qiu, He Wang, Yan Lan, Jinfeng Miao, Chensheng Pan, Wenzhe Sun, Guo Li, Yanyan Wang, Xin Zhao, Zhou Zhu & Suiqiang Zhu
Additional file 1: Table S1. The comparison of demographic and clinical variables between training group and validation group of male and female patients. Table S2. The comparison of demographic variables in PSD with and without antidepressant use of male and female patients. Table S3. Tolerance of collinearity diagnosis between independent variables entered into binary logistic regression analyses for males. Table S4. Tolerance of collinearity diagnosis between independent variables entered into binary logistic regression analyses for...

Additional file 1 of Predicting immunoglobulin resistance in Kawasaki disease: an assessment of neutrophil to lymphocyte platelet ratio

Yuyao Lu, Yunjia Tang, Bo Wang, Xuan Li, Qiuqin Xu, Hui Chu, Haitao Lv, Meihua Lu & Yiming Qin
Additional file 1. Missing values. Shows the missing data in laboratory variables.

Additional file 1 of Engineering growth phenotypes of Aspergillus oryzae for L-malate production

Huiyun Zuo, Lihao Ji, Jingyu Pan, Xiulai Chen, Cong Gao, Jia Liu, Wanqing Wei, Jing Wu, Wei Song & Liming Liu
Additional file 1: Fig. S1. The synthesis routes of L-malate. Fig. S2. Heat map of L-malate synthesis pathway following comparison between the strain Z06 and Z07.

Additional file 1 of A reciprocal feedback between colon cancer cells and Schwann cells promotes the proliferation and metastasis of colon cancer

Shengbo Han, Decai Wang, Yan Huang, Zhu Zeng, Peng Xu, Hewei Xiong, Zunxiang Ke, Ya Zhang, Yuhang Hu, Fan Wang, Jie Wang, Yong Zhao, Wenfeng Zhuo & Gang Zhao
Additional file 1 Fig. S1. Colon cancer cells promoted the proliferation and migration of Schwann cells by stimulating their secretion of NGF. Fig. S2. Exosomes derived from colon cancer cells facilitated the expression of NGF in Schwann cells via miR-21-5p. Fig. S3 miR-21-5p promoted the expression of NGF in Schwann cells through VHL/HIF-1α. Fig. S4. Schwann cells promoted the proliferation and metastasis of HCT116 cells. Fig. S5. Schwann cells facilitated the proliferation, migration, invasion, and...

Additional file 9 of Comprehensive analysis of metabolome and transcriptome reveals the mechanism of color formation in different leave of Loropetalum Chinense var. Rubrum

Xia Zhang, Li Zhang, Damao Zhang, Dingding Su, Weidong Li, Xiangfei Wang, Qianru Chen, Wenqi Cai, Lu Xu, Fuxiang Cao, Dongling Zhang, Xiaoying Yu & Yanlin Li
Additional file 9: Fig. S2. GO classification of DEGs. A GO functional classification of DEGs between GL vs. ML. B GO functional classification of DEGs between GL vs. PL. C GO functional classification of DEGs between ML vs. PL

Additional file 10 of Comprehensive analysis of metabolome and transcriptome reveals the mechanism of color formation in different leave of Loropetalum Chinense var. Rubrum

Xia Zhang, Li Zhang, Damao Zhang, Dingding Su, Weidong Li, Xiangfei Wang, Qianru Chen, Wenqi Cai, Lu Xu, Fuxiang Cao, Dongling Zhang, Xiaoying Yu & Yanlin Li
Additional file 10: Table S8. KEGG annotation of different metabolic pathways

Additional file 15 of Comprehensive analysis of metabolome and transcriptome reveals the mechanism of color formation in different leave of Loropetalum Chinense var. Rubrum

Xia Zhang, Li Zhang, Damao Zhang, Dingding Su, Weidong Li, Xiangfei Wang, Qianru Chen, Wenqi Cai, Lu Xu, Fuxiang Cao, Dongling Zhang, Xiaoying Yu & Yanlin Li
Additional file 15: Table S12. List of primers used in this study

Additional file 1 of RA-RAR signaling promotes mouse vaginal opening through increasing β-catenin expression and vaginal epithelial cell apoptosis

Nana Zheng, Wenbo Zhang, Xiaodan Zhang, Biao Li, Zhanying Wu, Yashuang Weng, Weiyong Wang, Jingjing Miao, Jing Yang, Meijia Zhang & Wei Xia
Supplementary Material 1

Additional file 1 of Relationship between tumor microbiota transcriptional activity and gene expression in breast cancer

Enuo Liu, Fan Zhang, Tiansheng Xu, Luyi Ye, Sean Si Qian Ma & Zai-Si Ji
Supplementary Material 1

Additional file 3 of A multi-center, single-arm, phase II study of anlotinib plus paclitaxel and cisplatin as the first-line therapy of recurrent/advanced esophageal squamous cell carcinoma

Ning Li, Tao Wu, Yong-Gui Hong, Yan-Zhen Guo, Yu-Feng Cheng, Yi-Jie Ma, Liang-Yu Bie, Dong-Hai Cui, Xiao-Hui Gao, Bing-Xu Tan, Bao-Sheng Li, Su-Xia Luo & Jun-Sheng Wang
Additional file 3: Table S3. Detailed dose titration and delayed dose criteria of anlotinib

Additional file 4 of A multi-center, single-arm, phase II study of anlotinib plus paclitaxel and cisplatin as the first-line therapy of recurrent/advanced esophageal squamous cell carcinoma

Ning Li, Tao Wu, Yong-Gui Hong, Yan-Zhen Guo, Yu-Feng Cheng, Yi-Jie Ma, Liang-Yu Bie, Dong-Hai Cui, Xiao-Hui Gao, Bing-Xu Tan, Bao-Sheng Li, Su-Xia Luo & Jun-Sheng Wang
Additional file 4: Table S4. The information of primary antibodies

Additional file 6 of A multi-center, single-arm, phase II study of anlotinib plus paclitaxel and cisplatin as the first-line therapy of recurrent/advanced esophageal squamous cell carcinoma

Ning Li, Tao Wu, Yong-Gui Hong, Yan-Zhen Guo, Yu-Feng Cheng, Yi-Jie Ma, Liang-Yu Bie, Dong-Hai Cui, Xiao-Hui Gao, Bing-Xu Tan, Bao-Sheng Li, Su-Xia Luo & Jun-Sheng Wang
Additional file 6. Supplementary Methods for immunohistochemical staining and scoring of potential biomarkers

Additional file 12 of A multi-center, single-arm, phase II study of anlotinib plus paclitaxel and cisplatin as the first-line therapy of recurrent/advanced esophageal squamous cell carcinoma

Ning Li, Tao Wu, Yong-Gui Hong, Yan-Zhen Guo, Yu-Feng Cheng, Yi-Jie Ma, Liang-Yu Bie, Dong-Hai Cui, Xiao-Hui Gao, Bing-Xu Tan, Bao-Sheng Li, Su-Xia Luo & Jun-Sheng Wang
Additional file 12: Table S10. Multivariate analysis of the correlation between biomarkers and overall survival (OS)

Additional file 12 of A multi-center, single-arm, phase II study of anlotinib plus paclitaxel and cisplatin as the first-line therapy of recurrent/advanced esophageal squamous cell carcinoma

Ning Li, Tao Wu, Yong-Gui Hong, Yan-Zhen Guo, Yu-Feng Cheng, Yi-Jie Ma, Liang-Yu Bie, Dong-Hai Cui, Xiao-Hui Gao, Bing-Xu Tan, Bao-Sheng Li, Su-Xia Luo & Jun-Sheng Wang
Additional file 12: Table S10. Multivariate analysis of the correlation between biomarkers and overall survival (OS)

Additional file 2 of Distribution of serum uric acid concentration and its association with lipid profiles: a single-center retrospective study in children aged 3 to 12 years with adenoid and tonsillar hypertrophy

Jiating Yu, Xin Liu, Honglei Ji, Yawei Zhang, Hanqiang Zhan, Ziyin Zhang, Jianguo Wen & Zhimin Wang
Additional file 2: Supplementary Table 1. Comparison of SUA concentrations (mg/dL) with sex by age. Compared with 3 yr, aP<0.05; compared with 4 yr, bP<0.05; compared with 5 yr, cP<0.05; compared with 6 yr, dP<0.05; compared with 7 yr, eP<0.05; compared with 8 yr, fP<0.05; compared with 9 yr, gP<0.05; compared with 10 yr, hP<0.05; compared with 11 yr, iP<0.05; compared with 12 yr, jP<0.05 (Bonferroni correction). Supplementary Table 2. Correlation analysis between SUA concentrations...

Additional file 2 of Distribution of serum uric acid concentration and its association with lipid profiles: a single-center retrospective study in children aged 3 to 12 years with adenoid and tonsillar hypertrophy

Jiating Yu, Xin Liu, Honglei Ji, Yawei Zhang, Hanqiang Zhan, Ziyin Zhang, Jianguo Wen & Zhimin Wang
Additional file 2: Supplementary Table 1. Comparison of SUA concentrations (mg/dL) with sex by age. Compared with 3 yr, aP<0.05; compared with 4 yr, bP<0.05; compared with 5 yr, cP<0.05; compared with 6 yr, dP<0.05; compared with 7 yr, eP<0.05; compared with 8 yr, fP<0.05; compared with 9 yr, gP<0.05; compared with 10 yr, hP<0.05; compared with 11 yr, iP<0.05; compared with 12 yr, jP<0.05 (Bonferroni correction). Supplementary Table 2. Correlation analysis between SUA concentrations...

Registration Year

 • 2023
  1,808

Resource Types

 • Text
  1,808

Affiliations

 • Renmin Hospital of Wuhan University
  1,808
 • Shanghai Jiao Tong University
  1,408
 • Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College
  1,352
 • Capital Medical University
  1,225
 • Sichuan University
  1,202
 • Sun Yat-sen University
  1,157
 • Fudan University
  1,152
 • Huazhong University of Science and Technology
  1,151
 • Zhejiang University
  1,148
 • Nanjing Medical University
  1,141