11 Works

MIĘDZY LITERATURĄ A POLITYKĄ – PRYWATNOŚĆ W PROZIE ROZRACHUNKÓW INTELIGENCKICH (1946-1948)

Izabela Kozłowska

Sacrum i profanum w liturgii sakramentu małżeństwa w Kościele polskim

Dariusz Kwiatkowski

Cyrylickie ewangelie z XVI i XVII wieku ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej

Marzanna Kuczyńska & Maya Ivanowa

Aksjomat extra ecclesiam nulla salus w starożytności chrześcijańskiej

Bogdan Czyżewski

They Are the Future. Hope and a Call for Action

Agata Siwiak
The text discusses two theatre performances, h. directed by Daniel Stachuła and To my jesteśmy przyszłością (We Are the Future) directed by Jakub Skrzywanek. Both productions are primarily addressed to teenage audiences and represent engaging theatre. Their main subject is violence suffered by young people due to their psychosexual orientation and gender. The author of the article notes the efficiency (effectiveness) of the two projects, which she associates with the concept of ‘performance of possibilities’. Performative ethnography, but also...

Dwa rękopiśmienne Korany w zbiorach Biblioteki Kórnickiej

Filip A. Jakubowski

Eucharystia w pismach s. Wandy Boniszewskiej CSA

Michał Damazyn

Inkunabuły Biblioteki Kórnickiej – stan obecny i perspektywy badawcze

Paulina Grobelna-Mazurek

Registration Year

 • 2021
  11

Resource Types

 • Text
  11

Affiliations

 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  11
 • Bulgarian Academy of Sciences
  1