59,772 Works

Hipoteza Sapira-Whorfa - Przegld Argumentw Zwolennikw I Przeciwnikw

Andrzej Klimczuk
Współcześnie rośnie znaczenie badań interdyscyplinarnych oraz z zakresu zróżnicowania kulturowego, wielokulturowości i współpracy międzykulturowej. Istotne jest także uwzględnianie globalnych procesów zmian związanych z upowszechnianiem cyfrowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Jedną z teorii mających podstawowe znaczenie w tym obszarze badań jest koncepcja autorstwa E. Sapira i B.L. Whorfa. Celem artykułu jest przybliżenie aktualności sporu naukowego dotyczącego poglądów tych autorów na relacje pomiędzy językiem a poznaniem. Opracowanie opiera się na krytycznej analizie literatury przedmiotu. W podsumowaniu wskazane...

Outplacement Jako SposรณB Ochrony Kompetencji PracownikรณW Organizacji W Warunkach Zmiennego Otoczenia (Outplacement As A Way Of Protecting Organization Employees Competencies In A Changing Environment)

Andrzej Klimczuk
Artykuł podejmuje problematykę zwolnień pracowników przedsiębiorstw, która zyskuje na znaczeniu wraz z utrzymywaniem się globalnego kryzysu gospodarczego na początku XXI wieku. Kryzys prowadzi do dynamicznych zmian w otoczeniu organizacji i w wielu przypadkach wymusza decyzje o podjęciu działań restrukturyzacyjnych. Restrukturyzacja przedsiębiorstw może obejmować zarówno ograniczenie kosztów prowadzenia działalności, modernizację procesów produkcji i świadczenia usług, zmianę rynków i partnerów biznesowych, jak również racjonalizację zatrudnienia. Zmiany w strukturze zatrudnienia mogą prowadzić do kształtowania nowych, bardziej elastycznych relacji...

Diagnoza Postaw Mieszkacw Biaegostoku W Zakresie Tolerancji

Andrzej Klimczuk, Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Ukasz Kiszkiel & Rafa Julian Mejsak
J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji (Diagnosis of attitudes in tolerance of Bialystok residents), Fundacja SocLab, Białystok 2013, 49p.

Outplacement Dla PracownikรณW - Bariery, Potrzeby, Czynniki Rozwoju (Outplacement For Employees - Barriers, Needs, Growth Factors)

Magdalena Klimczuk-Kochaĺ„ska & Andrzej Klimczuk
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 140p.

Von A Wie Artikel Recherchieren Bis U Wie Upload Im Repository: Umsetzung Von Oa-Rechten Aus Allianz-Lizenzen An Der Tu Berlin

Michaela Voigt
Viel gerühmt, doch oftmals noch wenig genutzt werden die Open-Access-Rechte, die im Rahmen der Allianz- und Nationallizenzen verhandelt wurden. Für Betreiber von OA-Repositorien besonders interessant (denn scheinbar ohne viel Aufwand und en bloc bearbeitbar) sind die OA-Rechte, die auch die Institutionen der jeweiligen Autorinnen und Autoren erwerben. In dem Vortrag wird der Workflow der TU Berlin dargestellt – von der Recherche der Artikel, für die die TU die entsprechenden OA-Rechte erworben hat, bis zum Veröffentlichen...

Herramienta Para La Validación De Elementos De Mejora Ux/Engagement Para Los Cuestionarios De Recogida De Información De Egresados En El Contexto Del Observatorio De Empleabilidad Y Empleo Universitarios (Oeeu)

Juan Cruz-Benito, Roberto Therón, Francisco J. García-Peñalvo & Martín Martín-González
Este documento recopila una serie de propuestas de mejora de elementos de mejora para los cuestionarios de egresados de Máster del Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios (OEEU). Estos elementos de mejora están diseñados siguiendo las tres capas de la Teoría de Intercambio Social (Dillman, 2000), y están relacionados con la mejora de la confianza de los usuarios en la entidad que propone el cuestionario, en la inclusión y mejora de mecanismos de engagement, la...

Introduction To Ethics (Phil 103)

Sabrina Aggleton
This syllabus is designed for a introductory-level course with no prerequisites.

Bildung And Young Nietzsche'S Critique Of Scholarly Education

Vincent Duhamel
Conference Talk

Recent Developments On The Morphology Of The Brachyuran Foregut Ossicles And Gastric Teeth

Andreas Brösing
Brösing, Andreas (2010): Recent developments on the morphology of the brachyuran foregut ossicles and gastric teeth. Zootaxa 2510: 1-44, DOI: 10.5281/zenodo.294144

New Species Of Psolus Oken From Antarctica (Echinodermata: Holothuroidea: Psolidae)

Mark O'Loughlin & Emily Whitfield
O'Loughlin, Mark, Whitfield, Emily (2010): New species of Psolus Oken from Antarctica (Echinodermata: Holothuroidea: Psolidae). Zootaxa 2528: 61-68, DOI: 10.5281/zenodo.294189

Nomenclatural Changes In North American Phymatodes Mulsant (Coleoptera: Cerambycidae)

Ian P. Swift & Ann M. Ray
Swift, Ian P., Ray, Ann M. (2010): Nomenclatural changes in North American Phymatodes Mulsant (Coleoptera: Cerambycidae). Zootaxa 2448: 35-52, DOI: 10.5281/zenodo.294195

Description Of A New High Andean Butterfly Species (Lepidoptera: Lycaenidae: Theclinae) From The \" Sierra Nevada Del Cocuy \", Colombia

Carlos Prieto
Prieto, Carlos (2010): Description of a new high Andean butterfly species (Lepidoptera: Lycaenidae: Theclinae) from the " Sierra Nevada del Cocuy ", Colombia. Zootaxa 2506: 59-64, DOI: 10.5281/zenodo.294213

A New Genus And Thirteen New Species Of Sea Stars (Asteroidea: Echinasteridae) From The Aleutian Island Archipelago

Roger N. Clark & Stephen C. Jewett
Clark, Roger N., Jewett, Stephen C. (2010): A new genus and thirteen new species of sea stars (Asteroidea: Echinasteridae) from the Aleutian Island Archipelago. Zootaxa 2571: 1-36, DOI: 10.5281/zenodo.294234

Synopsis Of The Genus Colobothea Lepeletier & Audinet-Serville In Bolivia, With Descriptions Of Two New Species And New Country Records (Coleoptera, Cerambycidae)

Miguel A. Monné & Marcela L. Monné
Monné, Miguel A., Monné, Marcela L. (2010): Synopsis of the genus Colobothea Lepeletier & Audinet-Serville in Bolivia, with descriptions of two new species and new country records (Coleoptera, Cerambycidae). Zootaxa 2542: 33-47, DOI: 10.5281/zenodo.294457

Supraspecific taxonomy of Palaearctic Platycleidini with unarmed prosternum: a morphological approach (Orthoptera: Tettigoniidae, Tettigoniinae)

Bruno Massa & Paolo Fontana
Massa, Bruno, Fontana, Paolo (2011): Supraspecific taxonomy of Palaearctic Platycleidini with unarmed prosternum: a morphological approach (Orthoptera: Tettigoniidae, Tettigoniinae). Zootaxa 2837: 1-47, DOI: 10.5281/zenodo.296570

The History Of The Northeast Algal Society.

H. William Johansen & Peter M Bradley
The Northeast Algal Society is a regional scientific society and members are interested in Phycology (the study of algae), particularly of the Northeast part of the USA and the maritime provinces of Canada. This second edition includes the history of the society for its first 50 years.

Kütüphanecilik Ve Bilgibilim Eğitiminde Gelişmeler Ve Program Değişiklikleri

Yaşar Tonta
Üniversite düzeyinde kütüphanecilik eğitimi 19. yüzyılın son çeyreğinde başla- mıştır. 20. yüzyılın ilk yarısında ve özellikle 2. Dünya Savaşından sonra bu okul- ların sayısı gerek ABD’de gerekse diğer ülkelerde giderek artmıştır. Türkiye’de de üniversite düzeyinde kütüphanecilik eğitimi 1954’te verilmeye başlanmıştır. Bilginin bilimsel ve toplumsal yaşamda giderek önem kazanmasıyla birlikte kü- tüphanecilik daha disiplinlerarası bir bilim dalına dönüşmüş, kütüphanecilik okullarının adları verilen eğitimin kapsamını daha iyi yansıtacak şekilde “kütüp- hanecilik ve bilgibilim”, “bilgi araştırmaları”, “bilgi yönetimi”...

Hacettepe Üniversitesi Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Programının Güncelleştirilmesi (2009-2011)

Yaşar Tonta
Günümüzde Internet’in, Web’in, mobil teknolojilerin ve sosyal ağların yoğun ola- rak kullanılmasıyla birlikte bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmeler de hızlan- makta, bunun sonucunda büyük miktarda veri ve bilgi üretilmektedir. Çoğunlukla ağ aracılığıyla keşfedilen, erişilen, düzenlenen ve kullanılan bu bilgilerin etkin bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Bu amaçla bilgi profesyonellerini eğiten Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin de bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmelere paralel olarak zaman zaman eğitim programlarını güncelleştirmeleri kaçınılmaz olmaktadır. Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve...

Schutz Für Opfer Häuslicher Gewalt: Kantonale Anwendung Der Gesetzlichen Grundlagen In Den Kantonen Freiburg, Bern Und Zürich

Vera Gigli & Anja Lutz
In der Schweiz gibt es verschiedene gesetzliche Grundlagen, um Opfer von häuslicher Gewalt vor weiteren Übergriffen zu schützen. Einige davon sollen dem Opfer in der akuten Situation Schutz verschaffen, andere bieten kurzfristigen Schutz, und wiederum andere sind zum mittelfristigen Schutz eines Opfers gedacht. Nebst den Gesetzen auf Bundesebene haben sämtliche 26 Kantone eigene Gesetze zum Schutz von Opfern häuslicher Gewalt erarbeitet. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll dem Leser und der Leserin ein Überblick über...

Die Stärkung Der Zivilgesellschaft In Der Entwicklungszusammenarbeit: Der Beitrag Der Sozialen Arbeit

Rosa Gonzalez & Sarah Watkins
Die Soziale Arbeit wie auch die internationale Entwicklungszusammenarbeit engagieren sich für soziale Gerechtigkeit, die Wahrung der Menschenrechte, die Stärkung der Zivilgesellschaft und die Bekämpfung von Armut. Eine starke Zivilgesellschaft bildet ein Gegengewicht zum Staat und fördert die demokratische Teilnahme der Bevölkerung. Sie ist somit die Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung. Diese Arbeit geht den Fragen nach, welche Position die Soziale Arbeit in der Entwicklungszusammenarbeit einnimmt und welchen Beitrag Professionelle der Sozialen Arbeit zur Stärkung der...

A Comparison Of Big Data Frameworks On A Layered Dataflow Model

Claudia Misale, Maurizio Drocco, Marco Aldinucci & Guy Tremblay
In the world of Big Data analytics, there is a series of tools aiming at simplifying programming applications to be executed on clusters. Although each tool claims to provide better programming, data and execution models, for which only informal (and often confusing) semantics is generally provided, all share a common underlying model, namely, the Dataflow model. The Dataflow model we propose shows how various tools share the same expressiveness at different levels of abstraction. The...

Metamorphosis Of Architectural Education In Post(Transitional) Context

PhD Mladen Burazor, PhD Erdin Salihović, PhD Nermina Zagora, M. Arch. Amra Salihbegović, PhD Nina Ugljen-Ademović, PhD Senka Ibrišimbegović, PhD Elša Turkušić Jurić, PhD Amira Salihbegović, PhD Vedad Islambegović, M. Arch. Dženis Avdić, PhD Adnan Pašić, PhD Nihad H. Čengić, PhD Slađana Miljanović, PhD Lemja Chabbouh Akšamija, Arch. Lejla Šabić, PhD Aida Idrizbegović Zgonić, PhD Amir Pašić, PhD Venkatesh Govindarajan & PhD Markus Schwai
The purpose of this paper is to examine the roleof the Programme for Higher Education, Research and Development in the Western Balkans 2010-2016 (the HERD programme) in the process of improving the curriculum at the Faculty of Architecture in Sarajevo. In its history of 67 years, the Faculty of Architecture in Sarajevo has changed the curriculum only a few times.With the introduction of the Bologna process at the University of Sarajevo, the Faculty of Architecture...

Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpustakaan Terhadap Kepuasan Dan Hubungannya Dengan Loyalitas Mahasiswa

Mumuh Mulyana & Yulia Nurendah
Library is the center of knowledge. Library is Services. No Library without any services. The Satisfaction of Library Member to be one of the objective of Library services. The objectives of research are to analyze the influence of library services quality to student’s satisfaction and to analyze the correlation the satisfaction to library members’ loyality The research was conducted in STIE Kesatuan Library with research populaton is STIE Kesatuan’s Students, from July to September 2012....

Pengaruh Periklanan Dan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Pembelian

Priccila Natalia & Mumuh Mulyana
Promotion is one of the appropriate strategies in the delivery of communications to consumers. One form of the right promotional mix used by telecom companies are advertising and sales promotion. A good campaign will be able to have a major impact on consumer purchasing decisions. The purpose of this study was to determine how consumer perceptions of advertising and sales promotions conducted by the company, the influence of advertising on purchase decisions and to determine...

Registration Year

  • 2017
    59,772

Resource Types

  • Text
    59,772