1,917 Works

Guidelines for Novensia authors

NN

Wskazówki dla autorów Novensia

NN

Identyfikacja węgli drzewnych i odcisku drewna w opus caementitium z Novae (Moesia Inferior)

Agnieszka Jankowska-Marzec & Paweł Kozakiewicz

Erotic graffito on the Roman brick from Novae (Moesia Inferior)

Tomasz Płóciennik & Jerzy Żelazowski

Stamps on ceramic pipes from Novae (Moesia Inferior)

Jerzy Kolendo & Tomasz Kowal

Czternaście nieopublikowanych inskrypcji z Novae (Moesia Inferior)

Eryk Bunsch & Jerzy Kolendo

State of research on the inscriptions from Novae (Moesia Inferior)

Jerzy Kolendo

Zabytki prehistoryczne z Novae i Ostrite Mogili

Tomasz Kowal & Stefan Karol Kozłowski

Spis treści

NN

22

NN
Novensia

Die Felsbildstation Thalpan

Ditte Bandini & Gérard Fussman
Materialien zur Archäologie der Nordgebiete Pakistans

Rosyjscy moderniści wobec sztuki skandynawskiej

Dariusz Konstantynów

Gmach Dyrekcji Kolei w Gdańsku

Katarzyna Anna Wojtczak

Arcjitektura Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego w Gdańsku

Aurelia Bladowska

Mauzoleum Tadeusza Kościuszki w Muzeum Narodowym w Rapperswilu

Milena Woźniak

Resource Types

 • Text
  1,917

Publication Year

 • 2011
  1,917

Registration Year

 • 2018
  47
 • 2017
  1,685
 • 2016
  22
 • 2014
  62
 • 2013
  101

Data Centers

 • University Library Heidelberg
  1,917