368,882 Works

Dr Aleksandra Krzyżanowska (1928 - 2012) Wspomnienie pośmiertne

Tomasz Bylicki

Kronika / Chronicle

NN

Wystawa Rarytasy Numizmatyczne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

Paulina Taradaj

Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (2009-2011)

Elźbieta Korczyńska & Paulina Taradaj

Recenzje / Reviews

NN

Agata Aleksandra Kluczek: Undique Victores

Wojciech Boruch

Varia

NN

Materiały / Materials

NN

Monety z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Modlnicy, stan. 5 gm. Wielka Wieś, pow. krakowski

Agata Sztyber & Mateusz Woźniak

Znaleziska brakteatów, imitujących kufickie dirhamy, z terytorium współczesnej Białorusi

Valantin Naumovic̆ Riabcevic̆

Znalezisko denara legionowego Marka Anoniusza w okolicach wsi Dzielna, gm. Opoczno

Jarosław Bodzek & Agata Sztyber

Artykuły / Articles

NN

The Ducal Griffin in the coinage of West Pomerania

Radosław Gaziński & Genowefa Horoszko

Morawskie denary Przemysła Ottokara II (1247 - 1253 - 1278)

Dagmar Grossmannová

Finds of bosporan coins in the territory of the east-european Barbaricum

Kirill Myzgin & Georgiy Beidin

Some rare or unpublished coins from the North Black Sea

William M. Stancomb

Resource Types

 • Dataset
  184,778
 • Text
  94,017
 • Image
  19,964
 • Collection
  10,385
 • Audiovisual
  2,531
 • Other
  988
 • Software
  132
 • Physical object
  84
 • Event
  64
 • Film
  45
 • Sound
  42
 • Interactive resource
  32
 • Workflow
  27
 • Model
  24
 • Service
  4

Publication Year

 • 2012
  368,882

Registration Year

 • 2018
  111,994
 • 2017
  30,082
 • 2016
  38,459
 • 2015
  53,927
 • 2014
  68,180
 • 2013
  26,437
 • 2012
  39,472
 • 2011
  314
 • 2010
  12
 • 2005
  5

Data Centers

 • University of Southern California Digital Library
  98,208
 • The Cambridge Crystallographic Data Centre
  40,645
 • Incorporated Research Institutions for Seismology
  28,482
 • ResearchGate
  26,825
 • ZENODO - Research. Shared.
  19,684
 • Digital Antiquity
  9,755
 • PANGAEA
  9,532
 • figshare Academic Research System
  7,641
 • Universität Zürich, ZORA
  5,715
 • Geoforschungszentrum Potsdam
  5,572
 • German Medical Science
  5,519
 • Dryad
  5,042
 • European Society of Radiology
  4,816
 • Imperial College London
  4,660
 • PARADISEC
  4,310